Σελίδα πληροφοριών για το EOL του Adobe Flash Player για εταιρείες

 

Η Adobe διέκοψε την υποστήριξη του Flash Player αρχίζοντας από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (“Ημερομηνία EOL”), όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως τον Ιούλιο του 2017. Επιπλέον, για να συμβάλλει στην ασφάλεια των συστημάτων των χρηστών, η Adobe απέκλεισε την εκτέλεση περιεχομένου Flash στο Flash Player από τις 12 Ιανουαρίου 2021 και μετά. Η Adobe συνιστά ανεπιφύλακτα όλοι οι χρήστες να απεγκαταστήσουν αμέσως το Flash Player για την προστασία των συστημάτων τους.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το EOL του Flash Player, ανατρέξτε στις γενικές Συχνές ερωτήσεις μας.

Προκειμένου να βοηθήσουμε τους εταιρικούς πελάτες μας να μετριάσουν τις ανησυχίες τους για την υποστήριξη και την ασφάλεια σχετικά με το Flash Player, υλοποιούμε τα παρακάτω μέτρα:

Το περιεχόμενο Flash θα αποκλειστεί

Για να συμβάλλει στην ασφάλεια των συστημάτων των χρηστών, η Adobe απέκλεισε την εκτέλεση περιεχομένου Flash στο Flash Player από τις 12 Ιανουαρίου 2021 και μετά.

Σημειώστε ότι οι κυριότεροι κατασκευαστές προγραμμάτων περιήγησης δεν επιτρέπουν και θα συνεχίσουν να μην επιτρέπουν την εκτέλεση του Flash Player μετά την ημερομηνία EOL.  Η υποστήριξη των κύριων κατασκευαστών προγραμμάτων περιήγησης για το Flash Player διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης.  Για να μάθετε τις πιο πρόσφατες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους που ανήκουν στους ν λόγω κύριους κατασκευαστές προγραμμάτων περιήγησης:

Διατίθενται εμπορικές επιλογές υποστήριξης

Για τους εταιρικούς πελάτες που χρειάζονται βοήθεια για τη μεταφορά του περιεχομένου του Flash σε άλλες υποστηριζόμενες τεχνολογίες ή απαιτούν υποστήριξη παραχώρησης αδειών χρήσης του Flash Player μετά την ημερομηνία EOL, επικοινωνήστε με τον επίσημο συνεργάτη μας για την παραχώρηση αδειών χρήσης, την HARMAN, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές προσφορές υποστήριξης που διαθέτουν. 

Η HARMAN είναι ο επίσημος εταιρικός διανομέας για το Flash Player και οι εταιρείες θα πρέπει να επικοινωνούν με την Harman σχετικά με την υποστήριξη του Flash Player και των ενημερώσεων ασφαλείας του Flash Player μετά την ημερομηνία EOL. Η HARMAN έχει μακρόχρονη ιστορία ως συνεργάτης για το Flash, συντηρεί τη γνώση για την πλατφόρμα και το οικοσύστημα Flash Player και είναι καλά τοποθετημένη ώστε να βοηθά τις μεγάλες επιχειρήσεις σε αυτήν τη μετάβαση δεδομένου ότι έχει πάνω από δέκα έτη εμπειρία.  

Οι πιθανές υπηρεσίες που παρέχονται από την HARMAN μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις εξής:

  • Μεταφορά του περιεχομένου Flash σε άλλες τεχνολογίες.
  • Δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών με δυνατότητα λήψης που θα φορτώνουν καθορισμένο περιεχόμενο Flash για διανομή σε τελικούς χρήστες.
  • Παροχή ενημερωμένων προγραμμάτων εγκατάστασης του Flash Player για εκτέλεση του Flash με συμβατά προγράμματα περιήγησης σε εσωτερικό περιβάλλον. 

Υποστήριξη μεγάλων επιχειρήσεων

Η Adobe συνιστά ανεπιφύλακτα οι πελάτες να χρησιμοποιούν μόνο τις πιο ασφαλείς και ενημερωμένες εκδόσεις του Flash Player, οι οποίες μετά την ημερομηνία EOL θα υποστηρίζονται μόνο από την HARMAN.  Ωστόσο, οι διαχειριστές μεγάλων επιχειρήσεων έχουν την επιλογή να ενεργοποιήσουν την υποστήριξη λίστας επιτρεπόμενων επιπέδου τομέα μέσω αρχείων διαμόρφωσης Flash Player για τις τελευταίες εκδόσεις του Flash Player που διατέθηκαν από την Adobe μόνο σε προγράμματα περιήγησης που δεν έχουν απενεργοποιήσει το Flash Player. Με τη χρήση αυτής της επιλογής, οι διαχειριστές μεγάλων επιχειρήσεων μπορούν να καθορίσουν τους τομείς όπου επιτρέπεται η αναπαραγωγή Flash. Μπορείτε να δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες στον Οδηγό διαχείρισης του Flash Player (δείτε την ενότητα "Ενεργοποίηση για μεγάλες επιχειρήσεις").

Οποιαδήποτε χρήση της λίστας επιτρεπόμενων επιπέδου τομέα μετά την ημερομηνία EOL δεν συνιστάται, δεν θα υποστηρίζεται από την Adobe και θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Προτροπή στους χρήστες για απεγκατάσταση

Αν και πολλά προγράμματα περιήγησης έχουν απενεργοποιήσει το Flash Player και η Adobe έχει αποκλείσει την εκτέλεση περιεχομένου Flash στο Flash Player από τις 12 Ιανουαρίου 2021 και μετά, ξεκινήσαμε να λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα για να συμβάλλουμε στην ασφάλεια των συστημάτων των χρηστών, προτρέποντάς τους να απεγκαταστήσουν το Flash Player από τον Οκτώβριο του 2020. Σημειώστε ότι η δυνατότητα εκτέλεσης του Flash Player μπορεί να εξαρτάται από την υποστήριξη του προγράμματος περιήγησης, επομένως επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Προκειμένου να συμβάλλει στην ασφάλεια των συστημάτων των χρηστών, η Adobe συνιστά την άμεση απεγκατάσταση των στοιχείων που δεν χρησιμοποιούνται.  Ωστόσο, οι διαχειριστές μεγάλων επιχειρήσεων μπορούν να καταστείλουν τα μηνύματα προτροπής για την απεγκατάσταση του Flash Player, ορίζοντας προτιμήσεις που είναι διαθέσιμες στα αρχεία διαμόρφωσης του Flash Player.  Εάν επιλέξετε την καταστολή του μηνύματος προτροπής απεγκατάστασης, αυτό θα γίνει με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Μπορείτε να βρείτε πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων προτροπής και την απεγκατάσταση του Flash Player στον Οδηγό διαχείρισης του Flash Player (δείτε την ενότητα "Καταστολή μηνυμάτων προτροπής απεγκατάστασης EOL").

Θα εξακολουθήσει να λειτουργεί το Flash Player μετά την ημερομηνία EOL;

Η Adobe απέκλεισε την εκτέλεση του περιεχομένου Flash στο Flash Player από τις 12 Ιανουαρίου 2021 για να συμβάλλει στην ασφάλεια των συστημάτων των χρηστών.

Αυτό μπορεί να παρακαμφθεί με χρήση της λειτουργίας λίστας επιτρεπόμενων επιπέδου τομέα που είναι διαθέσιμη στην τελευταία έκδοση του Flash Player από την Adobe.  Οποιαδήποτε χρήση της λίστας επιτρεπόμενων επιπέδου τομέα μετά την ημερομηνία EOL δεν συνιστάται, δεν θα υποστηρίζεται από την Adobe και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.  Δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες στον Οδηγό διαχείρισης του Flash Player (δείτε την ενότητα "Ενεργοποίηση για μεγάλες επιχειρήσεις"). Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους εταιρικούς πελάτες να επικοινωνούν με τον επίσημο συνεργάτη μας για την παραχώρηση αδειών χρήσης, την HARMAN, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές προσφορές υποστήριξης μετά την ημερομηνία EOL.   Μετά την ημερομηνία EOL, η Adobe δεν θα εκδίδει ενημερώσεις ή ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας για το Flash Player.

Ποια προγράμματα θα εξακολουθήσουν να φορτώνουν το Flash Player μετά το 2020;

Σημειώστε ότι η δυνατότητα εκτέλεσης του Flash Player εξαρτάται από την υποστήριξη του προγράμματος περιήγησης, επομένως επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης για περισσότερες λεπτομέρειες. Για να μάθετε τις πιο πρόσφατες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους που ανήκουν στους εν λόγω κύριους κατασκευαστές προγραμμάτων περιήγησης:

Θα κάνει διαθέσιμες για λήψη η Adobe προηγούμενες εκδόσεις του Flash Player μετά το 2020;

Όχι. Η Adobe θα αφαιρέσει τις σελίδες λήψης του Flash Player από τον ιστότοπό της μετά την ημερομηνία EOL. Η Adobe απέκλεισε την εκτέλεση περιεχομένου Flash στο Flash Player από τις 12 Ιανουαρίου 2021 και μετά. Οι εταιρικοί πελάτες που χρειάζονται υποστήριξη ή παραχώρηση αδειών χρήσης για το Flash Player μετά την ημερομηνία EOL, θα πρέπει να επικοινωνούν με τον επίσημο συνεργάτη μας για την παραχώρηση αδειών χρήσης, την HARMAN, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές προσφορές υποστήριξης.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 13 Ιανουαρίου 2021

Ανακαλύψτε τις Creative Cloud Apps

Adobe Express

Adobe Express

Tablet και κινητές συσκευές

Δημιουργήστε περιεχόμενο που ξεχωρίζει από χιλιάδες όμορφα πρότυπα γρήγορα και εύκολα. Μάθετε περισσότερα

Adobe Premiere Rush

Premiere Rush

Υπολογιστής
Tablet και φορητές συσκευές

Τραβήξτε λήψεις, επεξεργαστείτε και μοιραστείτε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας με την εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο για δημιουργικότητα εν κινήσει. Μάθετε περισσότερα

Adobe Animate

Animate

Υπολογιστής

Σχεδιάστε animation για κινούμενα σχέδια, banner, παιχνίδια και το web. Μάθετε περισσότερα

Βρείτε το πρόγραμμα Creative Cloud που είναι κατάλληλο για εσάς.

Μεμονωμένοι χρήστες

€69,24/μήνα

Αποκτήστε ολόκληρη τη συλλογή 20+ υπηρεσιών και εφαρμογών δημιουργικού.

 

Teams

Από €41,53/μήνα

Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε για τη δημιουργία εξαιρετικών αποτελεσμάτων, καθώς και εύκολη διαχείριση, προηγμένη υποστήριξη και πολλά άλλα.

 

 

Αγορά μέσω τηλεφώνου: +44 203 0277 764