Stránka s informáciami o skončení životného cyklu aplikácie Adobe Flash Player

Spoločnosť Adobe prestala od 31. decembra 2020 (ďalej len „dátum skončenia životného cyklu“) podporovať Flash Player, ako bolo predtým oznámené v júli 2017. Okrem toho spoločnosť Adobe od 12. januára 2021 zablokovala spúšťanie obsahu vo formáte Flash v aplikácii Flash Player, aby pomohla zabezpečiť systémy používateľov. Spoločnosť Adobe všetkým používateľom dôrazne odporúča, aby okamžite odinštalovali Flash Player a ochránili tak svoje systémy.

Všeobecné informácie o skončení životného cyklu aplikácie Flash Player nájdete v našich všeobecných najčastejších otázkach.

Chceme zmierniť obavy svojich podnikových zákazníkov týkajúce sa podpory a zabezpečenia aplikácie Flash Player. Preto implementujeme nasledujúce funkcie:

Obsah vo formáte Flash bude zablokovaný

Spoločnosť Adobe od 12. januára 2021 zablokovala spúšťanie obsahu vo formáte Flash v aplikácii Flash Player, aby pomohla zabezpečiť systémy používateľov.

Upozorňujeme, že hlavní poskytovatelia prehliadačov zakázali a budú naďalej zakazovať spúšťanie aplikácie Flash Player aj po dátume skončenia životného cyklu.  Podpora aplikácie Flash Player od hlavných poskytovateľov prehliadačov sa líši v závislosti od spoločnosti, ktorá prehliadač vytvorila.  Najnovšie informácie získate na nižšie uvedených stránkach týchto hlavných poskytovateľov prehliadačov:

Dostupné možnosti komerčnej podpory

Podnikoví zákazníci, ktorí potrebujú pomoc pri prechode svojho obsahu vo formáte Flash na iné podporované technológie alebo potrebujú licenčnú podporu pre aplikáciu Flash Player po dátume skončenia životného cyklu, sa môžu obrátiť na nášho oficiálneho distribučného licenčného partnera, spoločnosť HARMAN, ktorá im poskytne ďalšie informácie o ponukách komerčnej podpory. 

Spoločnosť HARMAN je oficiálnym podnikovým distribútorom aplikácie Flash Player a podniky by sa mali pri diskusii o podpore a bezpečnostných aktualizáciách aplikácie Flash Player po dátume skončenia životného cyklu obrátiť na ňu. Spoločnosť HARMAN je dlhoročným partnerom pre aplikáciu Flash, má znalosti o platforme a ekosystéme Flash Player a vzhľadom na viac ako desaťročné skúsenosti má dobré predpoklady na to, aby pomohla podnikom pri tomto prechode.  

Medzi potenciálne služby poskytované spoločnosťou HARMAN môžu okrem iného patriť:

  • Prechod obsahu vo formáte Flash na alternatívne technológie.
  • Vytváranie vlastných stiahnuteľných aplikácií, ktoré načítajú obsah vo formáte Flash určený na distribúciu koncovým používateľom.
  • Poskytovanie aktualizovaných inštalačných súborov Flash Player, ktoré umožnia spúšťanie aplikácie Flash v kompatibilných prehliadačoch v internom prostredí. 

Podnikové možnosti podpory

Spoločnosť Adobe dôrazne odporúča, aby zákazníci používali iba najbezpečnejšie a najaktuálnejšie verzie aplikácie Flash Player, ktoré bude spoločnosť HARMAN podporovať iba po dátume skončenia životného cyklu aplikácie.  Podnikoví správcovia však majú možnosť povoliť podporu zoznamu povolení na úrovni domén prostredníctvom konfiguračných súborov Flash Player v najnovších verziách aplikácie Flash Player, ktoré spoločnosť Adobe sprístupnila len v prehliadačoch, ktoré túto aplikáciu nezakázali. Pomocou tejto možnosti môžu podnikoví správcovia určovať domény, v ktorých je povolené prehrávanie formátu Flash. Všetky podrobnosti nájdete v našej príručke o správe aplikácie Flash Player (v časti Podnikové možnosti).

Po dátume skončenia životného cyklu sa dôrazne neodporúča žiadne používanie zoznamu povolení na úrovni domén. Používanie zoznamu nebude spoločnosť Adobe podporovať a bude výlučne na vlastné riziko používateľov.

Vyzvanie používateľov na odinštalovanie

Aj keď je aplikácia Flash Player v mnohých prehliadačoch zakázaná a spoločnosť Adobe od 12. januára 2021 zablokovala spúšťanie obsahu vo formáte Flash v aplikácii Flash Player, od októbra 2020 sa začali prijímať ďalšie opatrenia na zabezpečenie systémov používateľov tým, že sa im zobrazuje výzva na odinštalovanie aplikácie Flash Player. Upozorňujeme, že spúšťanie aplikácie Flash Player môže závisieť od podpory prehliadača. Ďalšie podrobnosti vám preto poskytne príslušný poskytovateľ prehliadača.  

Na zabezpečenie systémov používateľov spoločnosť Adobe dôrazne odporúča okamžite odstrániť nepoužívané súčasti.  Podnikoví správcovia však môžu potlačiť výzvy na odinštalovanie aplikácie Flash Player nastavením preferencií dostupných v konfiguračných súboroch Flash Player.  Rozhodnutie potlačiť výzvu na odinštalovanie je výlučne na vlastné riziko používateľa. Úplné podrobnosti o nastaveniach výzvy na odinštalovanie a odinštalovaní aplikácie Flash Player nájdete v príručke o správe aplikácie Flash Player (v časti Potlačenie výziev na odinštalovanie po skončení životného cyklu).

Bude Flash Player fungovať aj po dátume skončenia životného cyklu?

Spoločnosť Adobe od 12. januára 2021 zablokovala spúšťanie obsahu vo formáte Flash v aplikácii Flash Player, aby pomohla zabezpečiť systémy používateľov.

Táto možnosť sa dá zrušiť pomocou funkcie zoznamu povolení na úrovni domén, ktorá je k dispozícii v najnovšej verzii aplikácie Flash Player od spoločnosti Adobe.  Po dátume skončenia životného cyklu sa dôrazne neodporúča akékoľvek používanie zoznamu povolení na úrovni domén. Používanie zoznamu nebude spoločnosť Adobe podporovať a bude výlučne na vlastné riziko používateľov. Podrobnosti nájdete v príručke o správe aplikácie Flash Player (v časti Podnikové možnosti). Podnikovým zákazníkom dôrazne odporúčame obrátiť sa na nášho oficiálneho distribučného licenčného partnera, spoločnosť HARMAN, ktorá im poskytne ďalšie informácie o ponukách komerčnej podpory po dátume skončenia životného cyklu aplikácie.  Po dátume skončenia životného cyklu spoločnosť Adobe nebude vydávať aktualizácie ani opravy zabezpečenia aplikácie Flash Player.

Ktoré prehliadače budú naďalej načítavať Flash Player aj po roku 2020?

Upozorňujeme, že spúšťanie aplikácie Flash Player závisí od podpory prehliadača. Ďalšie podrobnosti vám preto poskytne príslušný poskytovateľ prehliadača.  Najnovšie informácie získate na nižšie uvedených stránkach týchto poskytovateľov prehliadačov:

Sprístupní spoločnosť Adobe Flash Player na stiahnutie po roku 2020?

Nie. Po dátume skončenia životného cyklu spoločnosť Adobe odstráni zo svojej webovej lokality stránky na stiahnutie aplikácie Flash Player. Spoločnosť Adobe od 12. januára 2021 zablokovala spúšťanie obsahu vo formáte Flash v aplikácii Flash Player. Podnikoví zákazníci, ktorí potrebujú podporu alebo licencie na aplikáciu Flash Player po dátume skončenia životného cyklu, by sa mali obrátiť na nášho oficiálneho distribučného licenčného partnera, spoločnosť HARMAN, ktorá im poskytne ďalšie informácie o ponukách komerčnej podpory. 

AKTUALIZOVANÉ: 13. januára 2021

Objavte aplikácie Creative Cloud

Adobe Express

Adobe Express

Tablety a mobilné zariadenia

Rýchlo a jednoducho vytvárajte ohromujúci obsah z tisícok nádherných šablón. Ďalšie informácie

Adobe Premiere Rush
Premiere Rush
Počítače
Tablety a mobilné zariadenia

Fotografujte, upravujte a zdieľajte vysokokvalitný obsah pomocou aplikácie na úpravu videí, ktorú využijete aj na cestách. Ďalšie informácie

Adobe Animate

Animate

Počítače

Navrhujte animácie pre kreslené filmy, bannery, hry a web. Ďalšie informácie

Nájdite plán služby Creative Cloud, ktorý je pre vás najvhodnejší.

Jednotlivci

67,01 € mesačne

Získajte celú kolekciu s viac ako 20 tvorivými aplikáciami a službami.

 

Tímy

Už od 33,49 € mesačne

Získajte všetko, čo potrebujete na vytváranie skvelých diel, ako aj pokročilú podporu na jednoduché spravovanie a ďalšie funkcie.

 

 

Nákup cez telefón:  +44 203 0277 764