Page ng Impormasyon ng Adobe Flash Player EOL Enterprise

Itinigil ng Adobe ang pagsuporta sa Flash Player simula Disyembre 31, 2020 (“EOL Date”), tulad ng dating inanunsyo noong Hulyo 2017. Bukod pa rito, para matulungang i-secure ang mga system ng mga user, na-block ng Adobe ang pagtakbo ng content ng Flash sa Flash Player simula Enero 12, 2021. Mahigpit na inirerekomenda ng Adobe sa lahat ng user na i-uninstall kaagad ang Flash Player para matulungang protektahan ang mga system nila.

Para sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa EOL ng Flash Player, pakitingnan ang pangkalahatang FAQ namin.

Para matulungan ang mga customer ng enterprise namin na mabawasan ang mga alalahanin sa suporta at seguridad ng Flash Player, ipapatupad namin ang mga sumusunod na feature:

Iba-block ang content ng Flash

Para matulungang i-secure ang mga system ng user, na-block ng Adobe ang pagtakbo ng content ng Flash sa Flash Player  simula Enero 12, 2021.

Pakitandaan, ang mga pangunahing vendor ng browser ay nagawa at patuloy na idi-disable ang pagtakbo ng Flash Player pagkatapos ng Petsa ng EOL.  Mag-iiba ang suporta ng pangunahing vendor ng browser para sa Flash Player batay sa kumpanya ng browser.  Para alamin ang mga pinakabagong detalye, pakibisita ang mga site sa ibaba na hino-host ng mga pangunahing vendor ng browser na ito:

Mga available na opsyon para sa komersyal na suporta

Para sa mga customer ng enterprise na kailangan ng tulong sa paglipat ng content ng Flash nila sa iba pang sinusuportahang teknolohiya o nangangailangan ng suporta sa paglilisensya sa Flash Player pagkatapos ng Petsa ng EOL,  makipag-ugnayan sa opisyal na partner namin sa paglilisensya sa pag-distribute na, HARMAN, para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga offer sa pangkomersyal na suporta. 

HARMAN ang opisyal na distributor ng enterprise para sa Flash Player at dapat makipag-ugnayan ang mga enterprise sa Harman para pag-usapan ang suporta sa Flash Player at mga update sa seguridad ng Flash Player pagkatapos ng Petsa ng EOL. Matagal nang partner ng Flash ang HARMAN, pinapanatili nito ang kaalaman ng platform at ecosystem ng Flash Player, at nasa magandang posisyon ito para tulungan ang mga enterprise sa pamamagitan ng paglipat na ito na binigyan ng mahigit isang dekada ng experience.  

Posibleng kabilang sa mga potensyal na serbisyong ibinibigay ng HARMAN ang, pero hindi limitado sa:

  • Paglipat ng content ng Flash sa mga alternatibong teknolohiya.
  • Paggawa ng mga custom na nada-download na application na maglo-load ng tinukoy na content ng Flash para i-distribute sa end user.
  • Pagbibigay ng mga na-update na installer ng Flash Player na magbibigay-daan sa Flash na tumakbo sa mga compatible na browser sa isang internal na environment. 

Suporta sa pag-enable ng enterprise

Mahigpit na inirerekomenda ng Adobe sa mga customer na gamitin lang ang mga pinaka-secure at up-to-date na bersyon ng Flash Player, na susuportahan lang pagkatapos ng Petsa ng EOL mula sa HARMAN.  Gayunpaman, mayroong opsyon ang mga administrator ng enterprise na i-enable ang domain-level na allow list na suporta sa pamamagitan ng mga configuration file ng Flash Player sa mga pinakabagong bersyon ng Flash Player na ginawang available ng Adobe sa mga browser lang na hindi nag-disable sa Flash Player. Gamit ang opsyong ito, magagawa ng mga administrator ng enterprise na tukuyin ang mga domain kung saan pinapayagan ang playback ng Flash. Pwedeng mahanap ang mga kumpletong detalye sa Gabay sa Pangangasiwa ng Flash Player (tingnan ang seksyong ‘Pag-enable ng Enterprise’) namin.

Ang anumang paggamit ng domain-level na allow list pagkatapos ng Petsa ng EOL ay lubos na hindi hinihikayat, hindi na susuportahan ng Adobe, at ganap na nasa pananagutan ng user.

Pag-prompt sa mga user na mag-uninstall

Bagama't maraming browser ang nag-disable sa Flash Player at na-block ng Adobe ang pagtakbo ng content ng Flash sa Flash Player simula Enero 12, 2021, sinimulan naming magsagawa ng mga karagdagang hakbang para matulungang i-secure ang mga system sa pamamagitan ng pag-prompt sa mga ito na i-uninstall ang Flash Player simula Oktubre 2020. Pakitandaang ang kakayahan ng Flash Player na tumakbo ay posibleng nakadepende sa suporta sa browser kaya makipag-ugnayan sa naaangkop na vendor ng browser para sa higit pang detalye.  

Para matulungang i-secure ang mga system ng user, mahigpit na inirerekomenda ng Adobe ang kaagad na pag-aalis ng mga hindi ginagamit na component.  Gayunpaman, pwedeng i-suppress ng mga administrator ng enterprise ang mga prompt na i-uninstall ang Flash Player sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga preference na available sa mga configuration file ng Flash Player.  Kung pipiliin mong i-suppress ang prompt na i-uninstall, ganap na nasa pananagutan na ito ng user. Pwedeng makita ang mga kumpletong detalye tungkol sa mga setting ng prompt na i-uninstall at pag-uninstall sa Flash Player sa Gabay sa Pangangasiwa ng Flash Player (tingnan ang seksyong ‘Pag-suppress sa Mga Prompt na I-uninstall ang EOL’).

Gagana pa rin ba ang Flash Player pagkatapos ng Petsa ng EOL?

Na-block ng Adobe ang pagtakbo ng content ng Flash sa Flash Player simula Enero 12, 2021 para matulungang i-secure ang mga system ng user.

Pwedeng itong i-override sa pamamagitan ng paggamit ng domain-level na allow list na functionality na available sa pinakabagong release ng Adobe na Flash Player.  Ang anumang paggamit ng domain-level na allow list pagkatapos ng Petsa ng EOL ay lubos na hindi hinihikayat, hindi na susuportahan ng Adobe, at ganap na nasa pananagutan ng user.  Pakitingnan ang Gabay sa Pangangasiwa ng Flash Player (tingnan ang seksyong ‘Pag-enable ng Enterprise’) para sa mga detalye. Mahigpit naming inirerekomenda sa mga customer ng enterprise na makipag-ugnayan sa opisyal na partner namin sa paglilisensya sa pag-distribute na, HARMAN, para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga offer sa pangkomersyal na suporta pagkatapos ng Petsa ng EOL.  Pagkatapos ng Petsa ng EOL, hindi maglalabas ang Adobe ng mga update o patch sa seguridad ng Flash Player.

Aling mga browser ang maglo-load pa rin sa Flash Player pagkatapos ng 2020?

Pakitandaang ang kakayahan ng Flash Player na tumakbo ay nakadepende sa suporta sa browser kaya makipag-ugnayan sa naaangkop na vendor ng browser para sa higit pang detalye. Para alamin ang mga pinakabagong detalye, pakibisita ang mga site sa ibaba na hino-host ng mga vendor ng browser na ito:

Gagawin bang available ng Adobe ang Flash Player para i-download pagkatapos ng 2020?

Hindi. Aalisin ng Adobe ang mga page sa pag-download ng Flash Player sa mga site nito pagkatapos ng Petsa ng EOL. Na-block ng Adobe ang pagtakbo ng content ng Flash sa Flash Player simula Enero 12, 2021. Ang mga customer ng enterprise na nangangailangan ng suporta o paglilisensya sa Flash Player pagkatapos ng Petsa ng EOL ay dapat na makipag-ugnayan sa opisyal na partner namin sa paglilisensya sa pag-distribute na, HARMAN, para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga offer sa pangkomersyal na suporta. 

NA-UPDATE : Enero 13, 2021

Tingnan ang Mga Creative Cloud App

Adobe Express

Adobe Express

Tablet at. Mobile

Gumawa ng namumukod-tanging content mula sa libo-libong magandang template nang mabilis at walang kahirap-hirap. Alamin pa

Adobe Premiere Rush

Premiere Rush

Desktop
Tablet at. Mobile

Mag-shoot, mag-edit, at mag-share ng de-kalidad na content gamit ang app sa pag-edit ng video para sa pagkamalikhaing on the go. Alamin pa

Adobe Animate

Animate

Desktop

Mag-design ng mga animation para sa mga cartoon, banner, laro, at web. Alamin pa

Hanapin ang Creative Cloud plan na bagay sa iyo.

Mga Indibidwal

₱2,891.00/buwan

Kunin ang buong koleksyon ng 20+ creative app at serbisyo.

 

Teams

Nagsisimula sa halagang₱2,009.00 /buwan

Kunin ang lahat ng kailangan ninyo para makagawa ng magandang trabaho, pati na madaling pamamahala, advanced na suporta, at marami pa.

 

 

Tumawag para bumili:  +65 3157 2191