Adobe logo

תנאים והתניות

*ההצעה בתוקף החל מה-9 בנובמבר, 2015 ותוקפה פג ב-27, 2015. תלמידים זכאים מגיל 13 ומעלה ומורים יכולים לרכוש מנוי לתוכנית המלאה של Creative Cloud תמורת 1620 NIS לשנה ( 140 לחודש) בחנות המקוונת של Adobe או על ידי שיחת טלפון למוקד האזורי של Adobe. המחיר המוזל הרגיל עבור תלמידים ומורים לרכישת מנוי לתוכנית המלאה של Creative Cloud עומד על SIN2100 לשנה (SIN 175 לחודש).  מגבלה: יחידה אחת לכל לקוח. נדרשת התחייבות ל-12 חודשים, נדרש תשלום מראש. בסוף תקופת ההצעה, יחויב המנוי אוטומטית לפי התעריף הרגיל של דמי המנוי, אלא אם תבחרו לשנות או לבטל את המנוי. ההצעה אינה זמינה ללקוחות OEM, ללקוחות מסחריים או ללקוחות בעלי רישוי רב-משתמשים. 

תנאי שימוש כלליים: תקף רק עבור לקוחות העומדים בתנאי הזכאות שגילם 13 ומעלה. ההצעה אינה תקפה עבור תושבים או לקוחות במדינות הנתונות תחת אמברגו ותושבים או לקוחות במדינות הכפופות למגבלות יצוא מקומיות או למגבלות יצוא של ארה"ב. ההצעה והמחירים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת על רקע נסיבות לא צפויות. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר, לשלב או לפדות את ההצעה תמורת מזומנים או סחורות ושירותים אחרים שלא צוינו כאן במפורש ככלולים. כפוף לזמינות במדינה שבה מתגורר מבצע הרכישה.  תנאים והתניות נוספים עשויים לחול. הצעה זו בטלה במקומות שבהם היא אסורה או מוגבלת על-פי חוק.