โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*ข้อเสนอเริ่มต้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 และจะสิ้นสุดในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับผู้ที่สมัครใช้งาน Creative Cloud เป็นครั้งแรกและจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อโดยตรงจาก Adobe Store หรือโทรหา Adobe Call Center ในภูมิภาคที่ 1-800-585-0774 ซื้อการสมัครใช้งาน Adobe Creative Cloud All Apps ในราคา $479.88/ปี ($39.99/เดือน) (รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง/VAT/GST) ราคาปกติสำหรับ Creative Cloud All Apps คือ $599.88/ปี ($49.99/เดือน) (รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง/VAT/GST) ราคานี้จำกัดเฉพาะการสมัครใช้งาน Creative Cloud รายปีหนึ่ง (1) รายการต่อลูกค้าหนึ่งรายซึ่งต้องมีสัญญา 12 เดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอของคุณ การสมัครใช้งานของคุณจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินตามอัตราการสมัครใช้งานมาตรฐาน เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน หากอัตราการสมัครใช้งานมาตรฐานมีการเปลี่ยนแปลง เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้คุณทราบ ข้อเสนอนี้ไม่รวมลูกค้า Education, OEM หรือ Volume Licensingเงื่อนไขทั่วไป: ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการที่ผู้รับอาศัยอยู่ อาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่รับประกันราคาทั้งหมด (รวมทั้งการต่ออายุ) หากซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ของ Adobe ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย