Logo ng Adobe

Mga Tuntunin at Kundisyon

*Magsisimula ang offer sa Nob 26, 2016 at mag-e-expire sa Dis 2, 2016. Available lang ang offer sa mga first-time na Subscriber sa Creative Cloud at limitado sa mga kwalipikadong customer na direktang bumibili mula sa Adobe Store o sa pamamagitan ng pagtawag sa regional na Adobe Call Center sa 1-800-585-0774. Bumili ng subscription sa Adobe Creative Cloud All Apps sa halagang $479.88/taon ($39.99/buwan) (kasama ang mga naaangkop na buwis/VAT/GST). $599.88/taon ($49.99/buwan) (kasama ang mga naaangkop na buwis/VAT/GST) ang regular na presyo para sa Creative Cloud All Apps. Limitado ang presyong ito para makabili ng isang (1) taunang membership sa Creative Cloud kada customer, na nangangailangan ng 12 buwang kontrata. Sa katapusan ng termino ng offer mo, awtomatikong mare-renew ang subscription mo at sisingilin sa karaniwang singil sa subscription, maliban kung pipiliin mong baguhin o kanselahin ang subscription mo. Kung magbabago ang karaniwang singil sa subscription, sisikapin naming abisuhan ka. Hindi available ang offer sa mga customer ng Edukasyon, OEM, o volume licensing.Mga Pangkalahatang Tuntunin: Valid lang para sa mga kwalipikadong indibidwal na 18 taong gulang pataas. Hindi kwalipikado ang mga residente o taong nasa mga na-embargo na bansa o bansang nasa ilalim ng mga paghihigpit sa pag-export ng US o lokal na pamahalaan. Pwedeng magbago ang offer at mga presyo nang walang abiso dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang offer ay hindi pwedeng italaga, ipagpalit, ibenta, ilipat, isama, o i-redeem kapalit ng pera o iba pang produkto at serbisyong hindi tuwirang isinasaad dito na kasama. Nakadepende sa pagiging available sa kung saan nakatira ang tatanggap. Pwedeng magkaroon ng mga karagdagang tuntunin at kundisyon. WALANG BISA SA KUNG SAAN IPINAGBABAWAL O IPINAGHIHIGPIT NG BATAS.