Logo Adobe

Điều khoản và điều kiện

*Ưu đãi bắt đầu từ ngày 26/11/2016 và hết hạn vào ngày 2/12/2016. Ưu đãi chỉ dành cho những Người đăng ký Creative Cloud lần đầu và giới hạn cho những khách hàng đủ điều kiện và mua trực tiếp từ Adobe Store hoặc bằng cách gọi đến Tổng đài của Adobe tại khu vực qua số 1-800-585-0774. Mua gói đăng ký gói Adobe Creative Cloud All Apps với giá $479,88/năm ($39,99/tháng) (cộng với thuế hiện hành/VAT/GST). Giá thông thường cho gói Creative Cloud All Apps là $599,88/năm ($49,99/tháng) (cộng với thuế hiện hành/VAT/GST). Mức giá này chỉ áp dụng cho một (1) lượt mua gói thành viên hàng năm Creative Cloud cho mỗi khách hàng, và yêu cầu hợp đồng 12 tháng. Khi kết thúc thời hạn ưu đãi, gói đăng ký sẽ được tự động gia hạn và thanh toán theo giá tiêu chuẩn của gói đăng ký, trừ khi bạn thay đổi hoặc hủy gói đăng ký. Nếu giá gói đăng ký tiêu chuẩn thay đổi, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn. Ưu đãi không dành cho khách hàng trong lĩnh vực Giáo dục, OEM hoặc khách hàng cấp phép số lượng lớn. Điều khoản chung: Chỉ có hiệu lực với người đủ điều kiện và từ 18 tuổi trở lên. Công dân hoặc người ở quốc gia bị cấm vận hoặc quốc gia bị hạn chế xuất khẩu theo quy định của Hoa Kỳ hoặc địa phương sẽ không đủ điều kiện. Ưu đãi và giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do những trường hợp không lường trước được. Không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển giao, kết hợp hoặc quy đổi ưu đãi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác không được nêu rõ ràng ở đây là được phép. Tùy thuộc vào phạm vi cung cấp ở nơi người nhận cư trú. Có thể áp dụng điều khoản và điều kiện bổ sung. BỊ VÔ HIỆU Ở NƠI BỊ PHÁP LUẬT CẤM HOẶC HẠN CHẾ.