Adobe logo

Villkor

* Erbjudandet börjar 9 nov. 2015 och gäller till 27 nov. 2015. Köp prenumeration på Adobe Creative Cloud för fristående program (exklusive Adobe Muse and Acrobat CC) för 2 059,65 SEK/år inkl. moms (172,50 SEK/månad inkl. moms) eller Creative Cloud för fristående program med Adobe Stock (paket) för 5 700,00 SEK/år inkl. moms (475,00 SEK/månad inkl. moms) genom Adobe Store eller genom att ringa Adobes direktförsäljning i respektive land. Normalpriset för Creative Cloud för fristående program är 2 594,23 SEK/år inkl. moms (216,25 SEK/månad inkl. moms) och normalpriset för Creative Cloud för fristående program med Adobe Stock (paket) är 6 300,00 SEK/år inkl. moms (525,00 SEK/månad inkl. moms).  Begränsningar: 1 per kund. 12-månaders bindningstid med förskottsbetalning. När erbjudandet löper ut kommer din prenumeration att faktureras automatiskt till det då gällande priset om du inte väljer att ändra eller avbryta din prenumeration. Erbjudandet gäller inte för OEM- eller volymlicenskunder.

Allmänna villkor: Erbjudandet gäller endast för berättigade personer som fyllt 18 år. Kommun-/landstings- och statstjänstemän, folkvalda representanter samt medborgare och boende i länder som är underkastade handelsembargo eller amerikanska eller lokala exportrestriktioner är inte berättigade.  Erbjudandet och priserna kan ändras utan föregående meddelande på grund av oförutsedda omständigheter. Erbjudandet kan inte överlåtas, bytas, säljas, överföras eller kombineras, och heller inte lösas in mot kontanter, andra varor eller tjänster som inte uttryckligen nämns i dessa villkor. Gäller med reservation för varornas och/eller tjänsternas tillgänglighet och regleras av USA:s exportlagar samt lagstiftningen i det land där mottagaren bor.

Ytterligare villkor kan finnas. GÄLLER INTE I LÄNDER DÄR DET ÄR FÖRBJUDET I LAG.