Adobe logo

Betingelser og vilkår

* Tilbudet starter 9. nov. og utløper 27. nov. 2015. Kjøp et applikasjonsbasert Adobe Creative Cloud-abonnement (gjelder ikke Adobe Muse og Acrobat CC) for NOK 1 791,00 per år inkl. mva. (NOK 150,00 per måned inkl. mva.) eller et applikasjonsbasert Creative Cloud-abonnement med Adobe Stock (pakke) for NOK 5 190,00 per år inkl. mva. (NOK 432,50 per måned inkl. mva.) fra Adobe Store eller via telefon til et lokalt Adobe Call Center. Vanlig pris for et applikasjonsbasert Creative Cloud-abonnement er NOK 2 264,00 per år inkl. mva. (NOK 188,75 per måned inkl. mva.), og vanlig pris for et applikasjonsbasert Creative Cloud-abonnement med Adobe Stock (pakke) er NOK 5 700,00 per år inkl. mva. (NOK 475,00 per måned inkl. mva.).  Begrensning: Én per kunde. En bindingstid på 12 måneder og forhåndsbetaling kreves. På slutten av tilbudsperioden faktureres abonnementet automatisk til standard abonnementspris med mindre du velger å endre eller avslutte abonnementet. Tilbudet gjelder ikke for OEM- eller volumlisensieringskunder.

Generelle vilkår: Gjelder kun for kvalifiserte personer som er 18 år eller eldre. Offentlig ansatte og politiske representanter og innbyggere i land underlagt embargo eller land som er underlagt eksportbegrensninger av USA eller lokalt, er ikke kvalifisert.  Tilbudene og prisene kan endres uten varsel ved uforutsette omstendigheter. Tilbudene kan ikke tildeles, byttes, selges, overføres eller kombineres – eller innløses mot kontanter eller andre varer og tjenester som ikke uttrykkelig er inkludert. Tilbudet er avhengig av tilgjengelighet og USAs eksportlovgivning samt lovene i landet der mottakeren bor.

Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT LOVMESSIGE BEGRENSNINGER