Captivate
Captivate
אנו מציגים את העדכון הגדול ביותר מעולם עבור משתמשי Adobe Captivate (מהדורת 2019), שגם מוצע ללא תשלום.
צרו קורסים מושכים מוכנים לפעולה בנייד תוך מספר דקות בעזרת Quick Start Projects החדש, שקופיות מוכנות להפעלה ואינטראקציות מוכללות. האיצו יצירה של קורסים באמצעות אוטומציה של הסתעפות והעתקה של מראה וסגנון של עצם אחד החלת אותו אחר. כעת באפשרותכם לערוך גרפיקת SVG ולהפוך אותן ללחצנים, לנגן שכבה של סרטוני וידאו בלחיצה על נקודה חמה VR והוספת שכבת שקופיות עליונה בכל נקודה בסרטון הווידאו האינטראקטיבי.
האיצו יצירה של קורס תאימות וכישורים רכים בעזרת שקופיות מוכנות להפעלה
פשוט חברו תוכן הכנס-הפעל בשקופיות מוכנות להפעלה או Quick Start Projects, כדי ליצור פרויקטים מושכים המוכנים לפעולה בנייד, תוך מספר דקות.
המירו תוכן PowerPoint קיים לסרטוני וידאו אינטראקטיביים
הקליטו תוכן PowerPoint כסרטון וידאו והוסיפו אינטראקציות מגניבות ושאלות לבדיקת ידע בתור שכבות על גבי סרטון הווידאו שלך.
צרו מדריכי מציאות מדומה וקורסים מוכנים לפעולה בנייד
צרו חוויות למידה, לרבות סיורים וירטואליים, ניהול מצבי חירום, תרגילי בטיחות, מצבי התגובה מיידית ועוד. צרו קורסים בעזרת שקופיות מוכנות לפעולה מחנות הנכסים. כמו כן התאימו אישית fluid boxes ותצוגה מקדימה מובנית של הקורס כדי להציג את קנה המידה של תוכן במכשירים בגדלים שונים.
שידור מסך של הדובר והדמיית יישומים
צרו שידור מסך באמצעות הקלטה בו זמנית של התוכן ממצלמת אינטרנט והמופיע במסך. הוסיפו מודול הדמיה באמצעות לכידה של כל הפעולות במסך כמו תנועות העכבר, שמע מערכת והמקלדת.
צרו קורסים מסועפים מרובי מודלים
השיגו הסתעפות ללא תכנות. ודאו שהתלמיד משלים כל מודול בקורס לפני שינסה לבצע את הבוחן.
נכסים, אינטראקציות ובחנים מוכנים מראש.
המרת טקסט לדיבור, שקופיות בוחן ושפע אינטראקציות הכנס-הפעל כמו גרירה ושחרור, לחיצה וחשיפה ניתנת להתאמה אישית פשוט בהחלפה בלבד של תמונות וטקסט.
שקופיות מוכנות להפעלה
האיצו יצירה של קורס תאימות וכישורים רכים בעזרת שקופיות מוכנות להפעלה
פשוט חברו תוכן הכנס-הפעל בשקופיות מוכנות להפעלה או Quick Start Projects, כדי ליצור פרויקטים מושכים המוכנים לפעולה בנייד, תוך מספר דקות.
סרטוני וידאו אינטראקטיביים
המירו תוכן PowerPoint קיים לסרטוני וידאו אינטראקטיביים
הקליטו תוכן PowerPoint כסרטון וידאו והוסיפו אינטראקציות מגניבות ושאלות לבדיקת ידע בתור שכבות על גבי סרטון הווידאו שלך.
מציאות מדומה
צרו מדריכי מציאות מדומה וקורסים מוכנים לפעולה בנייד
צרו חוויות למידה, לרבות סיורים וירטואליים, ניהול מצבי חירום, תרגילי בטיחות, מצבי התגובה מיידית ועוד. צרו קורסים בעזרת שקופיות מוכנות לפעולה מחנות הנכסים. כמו כן התאימו אישית fluid boxes ותצוגה מקדימה מובנית של הקורס עבור התאמה למכשירים בגדלים שונים.
מציאות מדומה
שידור מסך של הדובר והדמיית יישומים
צרו שידור מסך באמצעות הקלטה בו זמנית של התוכן ממצלמת אינטרנט והמופיע במסך. הוסיפו מודול הדמיה באמצעות לכידה של כל הפעולות במסך כמו תנועות העכבר, שמע מערכת והמקלדת.
הסתעפות
צרו קורסים מסועפים מרובי מודולים
השיגו הסתעפות ללא תכנות. ודאו שהתלמיד משלים כל מודול בקורס לפני שינסה לבצע את הבוחן.
אינטראקציות
נכסים, אינטראקציות ובחנים מוכנות מראש.
המרת טקסט לדיבור, שקופיות בוחן ושפע אינטראקציות הכנס-הפעל כמו גרירה ושחרור, לחיצה וחשיפה ניתנת להתאמה אישית פשוטבהחלפה בלבד של תמונות וטקסט.
צרו איתנו קשר בכל שאלה בנוגע למכירות או למוצר.

קבלת עזרה. קבלת הדרכה.

צרו קשר לתמיכה 24x5 של Adobe Captivate.הירשמו למעל 50 סמינרים מקוונים ללא תשלום או תוכנית ההסמכה Adobe Captivate Certificate Program.
תמיכה 24x5
קהילת הלמידה האלקטרונית של Adobe
השתתפות חינם במעל 50 סמינרים מקוונים
Adobe Captivate Specialist Certificate Program