Cilvēkresursu vadības procesu paātrināšana: vienkāršojiet un paātriniet attālinātā darba procesus ar e-parakstu.

darbplūsmas ikona

Tīmekļseminārs pēc pieprasījuma | Bezmaksas


Kopsavilkums

Pašreizējos attālinātā darba apstākļos tādu tehnoloģiju izmantošana, kas paredzētas mijiedarbībai klātienē un birojā, nav pārāk veiksmīga izvēle. Uzziniet, kā inovatīvas un elastīgas organizācijas integrē e-parakstu savās cilvēkresursu pārvaldības darbplūsmās.  
 
Pievienojieties Adobe un Aberdeen, lai uzzinātu, kā inovatīvas un elastīgas organizācijas integrē e-parakstu savos cilvēkresursu pārvaldības procesos. Mēs apspriedīsim to, kādus ieskatus esam guvuši, tostarp:

  • cilvēkresursu nodaļās, kurās ir integrēts e-paraksts, darbinieku produktivitāte ir par 70% augstāka un darba attiecību noformēšanas laiks ir par 400% īsāks;
  • e-paraksta ieviešana var saīsināt parakstīto dokumentu apstrādes laiku no vairākām dienām līdz mazāk nekā 20 minūtēm;
  • cilvēkresursu nodaļas, kas izmanto e-parakstu, ir labi sagatavotas nākotnes tehnoloģiju pārmaiņām.

 

Lektori:

Džims Rapoza (Jim Rapoza)
,
Aberdeen Izpētes nodaļas direktors

Reičela Komo (Rachelle Comeau)
, Adobe Talent koordinēšanas un darbības vadītāja

Aizpildiet veidlapu, lai noskatītos pēc pieprasījuma pieejamo tīmekļsemināru.