Boost HR Agility: Simplifying and Speeding Remote Workflows with E-signatures

icon ng workflow

On-Demand na webinar  |  Libre


Buod

Pwedeng maging dahilan ng pagpalya ang pangangasiwa sa kasalukuyang remote na environment ng trabaho gamit ang mga teknolohiyang ginawa para sa mga pakikipag-ugnayan sa personal at sa opisina. Tingnan kung paano ini-integrate ng mga makabago at agile na organisasyon ang mga e-signature sa mga workflow ng HR ng mga ito.  
 
Samahan ang Adobe at Aberdeen para malaman kung paano ini-integrate ng mga makabago at agile na organisasyon ang mga e-signature sa mga proseso ng HR ng mga ito. Tatalakayin namin ang mga insight sa pananaliksik kabilang ang:- 

  • Ang mga HR department na may mga naka-integrate na e-signature ay may 70% mas mataas na productivity ng empleyado at 400% mas mabilis na time-to-hire.
  • Pwedeng mapaikli ng mga e-signature ang turnaround ng nilagdaang dokumento sa wala pang 20 minuto mula sa ilang araw.
  • Ang mga HR department na gumagamit ng mga e-signature ngayon ay nasa maayos na katayuan para pangasiwaan ang mga pagbabago ng teknolohiya sa hinaharap

 

Mga Tagapagsalita:

Jim Rapoza
Aberdeen Research Director

Rachelle Comeau
Adobe Talent Coordinating and Operations Manager

Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.