Tăng cường khả năng nhanh nhạy cho bộ phận Nhân sự: Đơn giản hóa và tăng tốc các quy trình từ xa với chữ ký điện tử

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Xoay sở trong môi trường làm việc từ xa hiện tại bằng các công nghệ được thiết kế cho giao tiếp trực tiếp và tại văn phòng có thể là một công thức dẫn đến thất bại. Xem cách các tổ chức nhanh nhạy và sáng tạo đang tích hợp chữ ký điện tử vào quy trình nhân sự của họ.  
 
Tham gia cùng Adobe và Aberdeen để tìm hiểu cách các tổ chức sáng tạo và nhanh nhạy đang tích hợp chữ ký điện tử vào quy trình nhân sự của họ. Chúng ta sẽ thảo luận về các thông tin nghiên cứu chuyên sâu, bao gồm:-

  • Bộ phận nhân sự tích hợp chữ ký điện tử có năng suất của nhân viên cao hơn 70% và thời gian tuyển dụng nhanh hơn 400%‑‑‑.
  • Việc áp dụng chữ ký điện tử có thể rút ngắn thời gian luân chuyển tài liệu đã ký từ vài ngày xuống dưới 20 phút.
  • Hiện nay, các bộ phận nhân sự sử dụng chữ ký điện tử đều có vị thế tốt để điều hướng những thay đổi công nghệ trong tương lai‑‑

 

Các diễn giả:

Jim Rapoza
Giám đốc nghiên cứu của Aberdeen

Rachelle Comeau
Quản lý điều phối và tác nghiệp Adobe Talent

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.