เพิ่มความคล่องตัวด้านทรัพยากรบุคคล: ลดความซับซ้อนและเร่งเวิร์กโฟลว์ระยะไกลด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


สรุป

การใช้งานสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกลร่วมกับเทคโนโลยีซึ่งออกแบบมาสำหรับการสื่อสารแบบตัวต่อตัวและในสำนักงานอาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้ ดูวิธีที่องค์กรทันสมัยและคล่องตัวผสานการทำงานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงไปในเวิร์กโฟลว์ด้านทรัพยากรบุคคล  
 
เข้าร่วมกับ Adobe และ Aberdeen เพื่อดูวิธีที่องค์กรทันสมัยและคล่องตัวผสานการทำงานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงไปในกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล เราจะพูดถึงข้อมูลเชิงลึกจากการค้นคว้าวิจัย โดยได้แก่

  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มีการผสานการทำงานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพพนักงานเพิ่มขึ้น 70% และระยะเวลาในกระบวนการสรรหาบุคลากรเร็วขึ้น 400%
  • การนำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สามารถลดเวลาในการตอบสนองด้านเอกสารจากหลายวันให้เหลือไม่ถึง 20 นาที
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้จะพร้อมใช้งานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต

 

วิทยากร:

Jim Rapoza
ผู้อำนวยการค้นคว้าวิจัยจาก Aberdeen

Rachelle Comeau
ผู้จัดการฝ่ายประสานงานและปฏิบัติการของ Adobe Talent

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์