ATRUNA PAR ATLAIŽU PIEDĀVĀJUMIEM NETIEŠAJĀ IZPLATĪŠANAS KANĀLĀ

*Piedāvājums ir spēkā no 2019. gada 22. februāra un beidzas 2019. gada 22. Augusts. Piedāvājums pieejams visās valstīs tikai Adobe Value Incentive Plan (VIP) programmas dalībniekiem. Piedāvājums spēkā pirmreizējiem Adobe Spark ar komandām, vienas lietotnes abonentiem, izmantojot VIP programmu un caur autorizētu Adobe pārstāvi. Adobe Spark ar Premium funkcijām komandām abonementam piemērotā atlaide tiek proporcionāli piešķirta no klienta vienas gadadienas datuma un var būt derīga maksimums 12 mēnešus. Papildu Adobe Spark ar komandām licencēm, kas iegādātas pirmā proporcionālā gada laikā, tiks piešķirta tāda pati atlaide. Piedāvājums nav paredzēts VIP pagarinātā termiņa plāniem. Licencēm, kas iegādātas šī atlaižu piedāvājuma ietvaros, nav piemērojamas papildu atlaides. *50% atlaide ieteicamajai mazumtirdzniecības cenai.

Vispārīgie nosacījumi:Šo piedāvājumu drīkst izmantot tikai kritērijiem atbilstošas personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu. Šo piedāvājumu nedrīkst izmantot personas, uz kurām attiecas ASV vai vietējie embargo vai eksporta ierobežojumi. *Tā kā Adobe preces un pakalpojumi tiek pārdoti tikai caur Adobe tālākpārdevēju vai citiem pārdošanas kanālu partneriem vai vienībām (“Partneri”), Adobe nevar garantēt un negarantē, ka kāds gala lietotājs saņems kādu īpašu atlaidi vai cenu. Licenču faktiskās maksas, ko maksā klienti, nosaka Partneri. Neparedzētu apstākļu dēļ piedāvājums un cenas var mainīties bez paziņojuma. Piedāvājumu nedrīkst piešķirt, mainīt, pārdot, pārvietot, apvienot, izņemt naudā vai apmainīt pret citām precēm vai pakalpojumiem, ja šeit nav skaidri norādīts pretēji. Piedāvājuma pieejamība ir atkarīga no saņēmēja atrašanās vietas. Var būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi. NOSACĪJUMI NAV SPĒKĀ GADĪJUMĀ, JA TIE IR PRETRUNĀ AR TIESĪBU AKTIEM VAI TIESĪBU AKTI IEROBEŽO TO PIEMĒROŠANU.