ANSVARSFRASKRIVELSE FOR INDIREKTE KANALRABATTILBUD

* Tilbudet gjelder i perioden 22. feb. til 22. august 2019. Tilbudet er tilgjengelig verden over for næringskunder og Adobe Value Incentive Plan-programmedlemmer (VIP-programmedlemmer) i offentlig sektor. Tilbudet gjelder for førstegangsabonnenter på applikasjonsbasert Adobe Spark for teams via VIP-programmet og via en autorisert Adobe-forhandler. Rabatter som gjelder for Adobe Spark for teams-abonnementer med premiumfunksjoner, fordeles til kundens årsdato og kan være gyldig i en periode på maksimalt 12 måneder. Ytterligere lisensplasser for Adobe Spark for teams som kjøpes i løpet av det første "fordelte" året, blir underlagt samme rabatt. Tilbudet gjelder ikke for VIP-planer med utvidet varighet. Lisenser som kjøpes med dette rabattilbudet, er ikke kvalifisert for ytterligere rabatter. * 50 % avslag på anbefalt utsalgspris.

Generelle vilkår:Gjelder kun for kvalifiserte personer som er 18 år eller eldre. Innbyggere i land underlagt embargo eller land som er underlagt eksportbegrensninger av USA eller lokalt, er ikke kvalifisert. Adobes produkter og tjenester distribueres via Adobe-forhandlere eller andre kanalpartnere eller enheter ("partnere"), og Adobe gir derfor ikke, og kan heller ikke gi, garantier for at sluttbrukere vil motta bestemte rabatter. Faktiske lisenskostnader for hver sluttbruker fastsettes av partnerne. Tilbudene og prisene kan endres uten varsel ved uforutsette omstendigheter. Tilbudene kan ikke tildeles, byttes, selges, overføres eller kombineres – eller innløses mot kontanter eller andre varer og tjenester som ikke uttrykkelig er inkludert. Tilbudet er avhengig av tilgjengelighet der mottakeren bor. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT LOVMESSIGE BEGRENSNINGER.