Prostota. Wygoda. Łatwe oszczędności.

Programy zakupowe firmy Adobe oferują instytucjom dowolnych rozmiarów opcje kupowania w przystępnych cenach i łatwość udostępniania właściwych narzędzi uczniom, studentom, nauczycielom, wykładowcom i pracownikom.
„Wiedzieliśmy, że efektywne, standardowe systemy pozwolą oferować każdej podlegającej nam szkole z programem edukacji zawodowej opartym na znanych w branży, najnowocześniejszych technologiach — oprogramowaniu Adobe Creative Cloud. Myślimy przyszłościowo — udostępniamy naszym uczniom narzędzia rozwijające umiejętność myślenia kreatywnego.”
— Tamy Smalskas, dyrektor ds. przygotowań do kariery i studiów, McKinney ISD, Texas

Program VIP pozwala udostępnić odpowiednie licencje właściwym osobom.

Program Adobe Value Incentive Plan (VIP) jest oparty na członkostwie, w ramach którego można uzyskać rosnące rabaty wraz z kolejnymi zakupami. Pozwala to niskim kosztem oferować osobom w szkole lub organizacji niedochodowej narzędzia, których potrzebują. Program VIP obejmuje przeznaczone wyłącznie dla sektora edukacji licencje usługi Adobe Creative Cloud na urządzenia — doskonale przystosowane do używania w klasach i pracowniach. Jest również dostępna nowa, tańsza licencja miejscowa dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach programu VIP dostępne jest centralne narzędzie do zarządzania, które ułatwia dodawanie licencji i administrowanie nimi. Więcej informacji o usłudze Creative Cloud dla instytucji edukacyjnych ›
Wszystko, co potrzebne
Wszystko, co potrzebne
Można kupić licencje na użytkowników lub na urządzenia, do stosowania na komputerach będących własnością instytucji w klasach i pracowniach. Jest również dostępna licencja miejscowa dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Centralna kontrola
Centralna kontrola
Centralny mechanizm wdrażania zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do produktów natychmiast po wydaniu.
Automatyczne zachowywanie poprawności licencji
Automatyczne zachowywanie poprawności licencji
W Konsoli administracyjnej można zawsze sprawdzić, ile licencji wdrożono u kogo.
Dostępne okresy
Dostępne okresy
Dobierając czas trwania członkostwa — rok, 18 miesięcy lub inny (do 4 lat) — można dostosować je do cyklu budżetowego instytucji edukacyjnej.
Wygoda dla nauczycieli i uczniów
Wygoda dla nauczycieli i uczniów
Nauczyciele mogą korzystać z licencji dopuszczających pracę w domu, a uczniowie — korzystać z własnych urządzeń.
Całkowita elastyczność
Całkowita elastyczność
Organizacje podlegające dynamicznym zmianom mogą dodawać i usuwać licencje w przypadku zmian potrzeb.

Opcje dostępne dla instytucji

Rabaty zbiorcze mogą znacznie poprawić budżet instytucji, a także umożliwić oferowanie pracownikom i uczniom wszystkich narzędzi potrzebnych do osiągania sukcesów. W programie VIP są dostępne poziomy rabatu dla członkostw Creative Cloud, Acrobat DC, Captivate i Presenter, a także oferty ETLA na usługi Creative Cloud dla przedsiębiorstw i Document Cloud dla przedsiębiorstw oraz oprogramowanie Adobe Photoshop Elements, Premiere Elements, Adobe Captivate i Presenter. Niezależnie od tego, czy trzeba kupić licencje dla małej grupy, wydziału, klasy, pracowni czy całej instytucji, dostępne są opcje licencjonowania odpowiednie do każdych wymagań.

Porównanie programów dla instytucji edukacyjnych

Programy zakupowe firmy Adobe obejmują opcje związane z członkostwami opartymi na subskrypcji, umowy długo- i krótkoterminowe, jak również umożliwiają jednorazowe zakupy zbiorcze. Dostępne są rozwiązania dostosowane do potrzeb nauczycieli i pracowników oraz uczniów i studentów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych. Z zakupów w programach VIP i TLP mogą również korzystać organizacje niedochodowe. Kompletne informacje są zawarte w Przewodniku porównawczym programów zakupowych dla instytucji edukacyjnych.
Value Incentive Plan
(VIP)
Enterprise Term License Agreement (ETLA) Cumulative Licensing Program
(CLP)
Transactional Licensing Program (TLP)
Płatność z góry za maksymalnie 4 lata Umowa 3-letnia z ustaloną coroczną datą płatności Umowa 2-letnia Brak umowy
Licencje na użytkowników, licencje miejscowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Licencjonowanie dla całej instytucji na podstawie równoważników pełnych etatów Rabaty za łączne licencjonowanie zbiorcze Zakup jednorazowy
Łatwe wdrażanie i zarządzanie dzięki Konsoli administracyjnej Licencje na użytkowników i wdrażanie dzięki Konsoli administracyjnej Wdrażanie i zarządzanie przy użyciu portalu programów licencjonowania firmy Adobe Wdrażanie i zarządzanie za pomocą portalu LWS
Creative Cloud dla edukacji, Creative Cloud dla przedsiębiorstw, Adobe Acrobat Pro DC, Captivate i Presenter Video Express Creative Cloud dla przedsiębiorstw, Adobe Document Cloud dla przedsiębiorstw, Adobe Presenter, Adobe Captivate i Premiere Elements Acrobat Pro 2017 i inne produkty, w tym Adobe Captivate, Contribute, Photoshop Elements i Premiere Elements Acrobat Pro 2017 i inne produkty, w tym Adobe Captivate, Contribute, Photoshop Elements i Premiere Elements
Przewodnik dotyczący programu VIP dla instytucji edukacyjnych (PDF) Przewodnik dotyczący programu CLP (PDF) Omówienie programu TLP (PDF)

Plan dostosowany do specyficznych wymagań dużej instytucji

Program ETLA opracowano z myślą o elastyczności odpowiedniej dla dużych instytucji. Ceny są ustalane na trzy lata, a płatności są realizowane co rok w ustalonym dniu. Można też korzystać z Konsoli administracyjnej oraz portalu licencjonowania firmy Adobe, które ułatwiają wdrażanie, zarządzanie i zapewnianie poprawności licencji. Wszyscy użytkownicy w instytucji edukacyjnej uzyskają dostęp do najnowszych narzędzi, aplikacji i usług firmy Adobe. Są oferowane opcje licencji dla uczniów i osób pracujących w domu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dowiedz się, co oferują organizacjom programy zakupowe firmy Adobe.