Prostota. Wygoda. Łatwe oszczędności.

Programy zakupowe firmy Adobe oferują instytucjom dowolnych rozmiarów opcje kupowania w przystępnych cenach i łatwość udostępniania właściwych narzędzi uczniom, studentom, nauczycielom, wykładowcom i pracownikom.

„Wiedzieliśmy, że efektywne, standardowe systemy pozwolą oferować każdej podlegającej nam szkole z programem edukacji zawodowej opartym na znanych w branży, najnowocześniejszych technologiach — oprogramowaniu Adobe Creative Cloud. Myślimy przyszłościowo — udostępniamy naszym uczniom narzędzia rozwijające umiejętność myślenia kreatywnego.”
— Tamy Smalskas, dyrektor ds. przygotowań do kariery i studiów, McKinney ISD, Texas

Program VIP pozwala udostępnić odpowiednie licencje właściwym osobom.

Program Adobe Value Incentive Plan (VIP) jest oparty na członkostwie, w ramach którego można uzyskać rosnące rabaty wraz z kolejnymi zakupami. Pozwala to niskim kosztem oferować osobom w szkole lub organizacji niedochodowej narzędzia, których potrzebują. Licencje Creative Cloud na urządzenia współużytkowane doskonale nadają się do użycia w pracowniach i salach lekcyjnych. Licencje imienne można przydzielać uczniom i nauczycielom, który powinni mieć wszędzie dostęp do oprogramowania. Dzięki połączeniu tych opcji szkoły oraz kuratoria mogą osiągnąć niskie koszty licencjonowania. W ramach programu VIP dostępne jest centralne narzędzie do zarządzania, które ułatwia dodawanie licencji i administrowanie nimi. Dowiedz się więcej o usłudze Creative Cloud dla instytucji edukacyjnych ›

Wszystko, co potrzebne
Wszystko, co potrzebne

Można kupić licencje na użytkowników lub na urządzenia, do stosowania na komputerach będących własnością instytucji w klasach i pracowniach. Jest również dostępna licencja miejscowa dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Centralna kontrola
Centralna kontrola

Centralny mechanizm wdrażania zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do produktów natychmiast po wydaniu.

Automatyczne zachowywanie poprawności licencji
Automatyczne zachowywanie poprawności licencji

W portalu Admin Console można zawsze sprawdzić, ile licencji wdrożono u kogo.

Dostępne okresy
Dostępne okresy

Dobierając czas trwania członkostwa — rok, 18 miesięcy lub inny (do 4 lat) — można dostosować je do cyklu budżetowego instytucji edukacyjnej.

Wygoda dla nauczycieli i uczniów
Wygoda dla nauczycieli i uczniów

Nauczyciele mogą korzystać z licencji dopuszczających pracę w domu, a uczniowie — korzystać z własnych urządzeń.

Całkowita elastyczność
Całkowita elastyczność

Organizacje podlegające dynamicznym zmianom mogą dodawać i usuwać licencje w przypadku zmian potrzeb.

Opcje dostępne dla instytucji

Rabaty zbiorcze mogą znacznie poprawić budżet instytucji, a także umożliwić oferowanie pracownikom i uczniom wszystkich narzędzi potrzebnych do osiągania sukcesów. W programie VIP są dostępne poziomy rabatu dla członkostw Creative Cloud, Acrobat, Captivate i Presenter, a także oferty ETLA na usługi Creative Cloud dla przedsiębiorstw i Document Cloud dla przedsiębiorstw oraz oprogramowanie Adobe Photoshop Elements, Premiere Elements, Adobe Captivate i Presenter. Niezależnie od tego, czy trzeba kupić licencje dla małej grupy, wydziału, klasy, pracowni czy całej instytucji, dostępne są opcje licencjonowania odpowiednie do każdych wymagań.

 

Porównanie programów dla instytucji edukacyjnych

Programy zakupowe firmy Adobe obejmują opcje związane z wykupieniem członkostwa oraz umowami długo- i krótkoterminowymi, jak również umożliwiają jednorazowe zakupy zbiorcze. Dostępne są rozwiązania dostosowane do potrzeb nauczycieli i pracowników oraz uczniów i studentów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych. Z zakupów w programie VIP mogą również korzystać organizacje niedochodowe.

 

Value Incentive Plan
(VIP)

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

Płatność z góry za maksymalnie 4 lata

Umowa 3-letnia z ustaloną coroczną datą płatności

Licencje na użytkowników, licencje miejscowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Licencjonowanie dla całej instytucji na podstawie równoważników pełnych etatów

Łatwe wdrażanie i zarządzanie dzięki portalowi Admin Console

Licencje na użytkowników i wdrażanie dzięki portalowi Admin Console

Creative Cloud dla edukacji, Creative Cloud dla przedsiębiorstw, Adobe Acrobat Pro, Captivate i Presenter Video Express

Creative Cloud dla przedsiębiorstw, Adobe Document Cloud dla przedsiębiorstw, Adobe Presenter, Adobe Captivate i Premiere Elements

Plan dostosowany do specyficznych wymagań dużej instytucji

Program ETLA opracowano z myślą o elastyczności odpowiedniej dla dużych instytucji. Ceny są ustalane na trzy lata, a płatności są realizowane co rok w ustalonym dniu. Można też korzystać z portalu Admin Console oraz portalu licencjonowania firmy Adobe, które ułatwiają wdrażanie, zarządzanie i zapewnianie poprawności licencji. Wszyscy użytkownicy w instytucji edukacyjnej uzyskają dostęp do najnowszych narzędzi, aplikacji i usług firmy Adobe. Są oferowane opcje licencji dla uczniów i osób pracujących w domu.

Porównanie programów ETLA i VIP ›

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dowiedz się, co oferują organizacjom programy zakupowe firmy Adobe.

 

Zadzwoń do firmy Adobe pod numer 800-915-9428

lub skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą oprogramowania firmy Adobe.