Krångla inte till det. Gör det praktiskt. Och behåll besparingarna.

Adobe Buying Programs ger skolor av alla storlekar de kostnadseffektiva alternativ och den kontroll de behöver för att sätta rätt Adobe-verktyg i händerna på elever, lärare och annan personal.

”Vi visste att det var viktigt att effektivisera, standardisera och få alla skolor i distriktet med yrkesinriktade och tekniska utbildningsprogram att använda modern teknologi som är standard i branschen – programmen i Adobe Creative Cloud. Vi blickar nu långt in i framtiden och ger eleverna verktyg som möjliggör för dem att bli stora kreativa tänkare.”
– Tamy Smalskas, director of college and career readiness, McKinney ISD, Texas

VIP förser rätt personer med rätt licenser.

Adobe Value Incentive Plan (VIP) är ett prenumerationsbaserat licensprogram med stigande rabattnivåer ju fler inköp som görs. Ni kan spara pengar samtidigt som ni ger lärare och elever i skolan eller i den ideella organisationen tillgång till de verktyg de behöver. Creative Cloud Shared Device Licenses är idealiska för klassrum och labb medan personliga licenser är idealiska för att ge elever och lärare tillgång oavsett var de är. Båda alternativen ger kostnadseffektiva licenser för grundskola och gymnasium. VIP innefattar ett centraliserat administrationsverktyg för att enkelt och smidigt hantera licenser. Läs mer om Creative Cloud för skolor ›

Just det ni behöver
Just det ni behöver

Ni kan köpa personliga licenser eller enhetslicenser för användning i klassrum eller labb på datorer som ägs av skolorna. Det finns också en licens för en hel grundskola eller gymnasium.

Centraliserad kontroll
Centraliserad kontroll

Den centraliserade driftsättningen ger alla tillgång till nya produkter så snart de släpps.

Automatisk licenskontroll
Automatisk licenskontroll

Med Admin Console vet ni alltid hur många licenser som är distribuerade och vem som använder dem.

Löptider
Löptider

Följ skolans budgetcykler genom att välja hur lång tid prenumerationen ska löpa på – ett år, 18 månader eller upp till 4 år.

Smidigt för både lärare och elever
Smidigt för både lärare och elever

Det finns hemarbetslicenser för skolpersonalen, liksom byod-stöd (arbete med egen enhet) för eleverna.

Full flexibilitet
Full flexibilitet

Dynamiska organisationer kan lägga till och ta bort licenser allt efter behov.

Det finns olika alternativ för institutionen.

Volymrabatter kan göra all skillnad för er budget, och kan ge lärare och elever de verktyg de behöver för att kunna utföra ett bra arbete. VIP ger rabattnivåer för prenumerationer på Creative Cloud, Acrobat, Captivate och Presenter medan ETLA erbjuder Creative Cloud for enterprise, Document Cloud for enterprise, Adobe Photoshop Elements, Premiere Elements, Adobe Captivate och Presenter. Oavsett om du vill köpa licenser till en mindre grupp eller avdelning, ett klassrum eller labb eller till hela institutionen hittar du ett licensalternativ som passar era behov.

 

Jämför program för skolor.

Adobe Buying Programs erbjuder alternativ för prenumerationsbaserade licenser, lång- och kortsiktiga avtal och engångs volyminköp. Alternativen är bra sätt att tillgodose behoven hos lärare, personal och elever på grund- och gymnasieskolor samt högre utbildningsinstitutioner. Ideella organisationer kan också dra nytta av inköp genom VIP.

 

Value Incentive Plan
(VIP)

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

Betala för fyra år direkt

3 års löptid med fast årligt betalningsdatum

Personliga licenser; enhetslicenser; skollicenser

Licensiering för hela institutionen baserat på antal heltidsekvivalenter

Enkel driftsättning och hantering via Admin Console

Personliga licenser och driftsättning genom Admin Console

Inkluderar Creative Cloud for education, Creative Cloud for enterprise, Adobe Acrobat Pro, Captivate och Presenter Video Express

Inkluderar Creative Cloud for enterprise, Adobe Document Cloud for enterprise, Adobe Presenter, Adobe Captivate och Premiere Elements

En plan som är skräddarsydd efter den stora institutionens behov.

ETLA är ett skräddarsytt program som utformats specifikt för stora institutioners behov. Ni kan budgetera på ett förutsägbart sätt över en treårsperiod, med årlig betalning samma datum varje år. Ni får också tillgång till Admin Console och kan använda Adobe Licensing Website för enkel driftsättning, regelefterlevnad och administration. Och alla på skolan får tillgång till de senaste verktygen från Adobe med program och tjänster. Det finns alternativ för elevdatorer och hemdatorer.

Jämför ETLA och VIP ›

Vill du veta mer?

Se hur Adobe Buying Programs kan hjälpa er organisation.

 

Ring Adobe på 0200-810 329

eller kontakta en Adobe-återförsäljare.