Měli jsme plné ruce práce

S aplikací Illustrator CC budete mít vždy přístup k novým funkcím ihned po jejich uvedení na trh. Používáte starší verzi?  Porovnat funkce ›

Illustrator CC (2015.2)

Nové možnosti Creative Cloud knihoven
Vyhledávání obsahu v knihovnách i službě Adobe Stock je rychlejší. Importujte vzorníky a skupiny barev, ukládejte barevné motivy z knihoven do vzorníků a získejte podporu pro styly odstavců a lepší podporu pro styly znaků.
Nástroj Tvarovač
Kreslete tvary volnými přirozenými gesty, která se transformují na perfektní geometrické tvary. Potom tyto tvary kombinujte, odstraňujte, vyplňujte a transformujte, aby vznikly nádherné složité návrhy s možností plných úprav. Nástroj Tvarovač funguje s tradičními pracovními prostory aplikace Illustrator i s dotykovým pracovním prostorem.
Nové živé tvary: elipsy, mnohoúhelníky a čáry
Více nástrojů tvarů aplikace Illustrator je teď zcela živých, interaktivních a dynamicky upravitelných, takže můžete rychle vytvářet vektorové obrazce a nemusíte přitom aplikovat efekty nebo používat jiné nástroje.
Dynamické symboly
Symboly teď mohou sdílet hlavní tvar, ale lze je změnit tak, aby měly jiný vzhled, jako například ohraničení, výplň a průhlednost. Můžete měnit jejich měřítko, zrcadlit je a vytvářet u nich zkosení bez porušení odkazu na nadřazený symbol.
Vizuálnější práce s inteligentními vodítky
Vylepšená inteligentní vodítka umožňují objekty perfektně vyrovnat a rozmístit v prostoru při kreslení a přesouvání a nové tipy vám pomohou kreslit dokonalé tvary jako čtverce a kruhy bez použití ovládacích kláves.
Nová možnost exportu SVG
Jednoduše exportujte moderní formát SVG, který je ideální pro návrhy pro web a obrazovku. Můžete exportovat individuální objekty nebo celé kreslicí plátno.
Aktualizace dotykové pracovní plochy
Dotyková plocha pro tablety s Windows nově obsahuje nástroj Tvarovač, nové vylepšené živé tvary, vylepšená inteligentní vodítka, možnost jednoduchého přiblížení při použití myši a podporu formátu HP Sprout.
Integrace aplikace Adobe Capture CC
Na iPadu, iPhonu nebo telefonu se systémem Android přeměňte jakýkoli obrázek na datový zdroj připravený k dalšímu využití. Extrahujte barevný motiv nebo vytvořte štětec, tvar nebo vektorovou grafiku a následně uložte datový zdroj do Creative Cloud knihoven, abyste ho mohli použít v aplikaci Illustrator.
Adobe Illustrator Draw pro Android
Vytvořte na svém telefonu se systémem Android a aplikací Adobe Illustrator Draw volný vektorový návrh a odešlete svou práci do aplikace Illustrator na počítači k dalšímu zdokonalení.
Vylepšená integrace s aplikací Comp CC a podpora iPhonů
Nyní můžete pomocí aplikace Comp CC zkoušet možnosti rozvržení na iPhonu i iPadu. Datové zdroje v aplikaci Comp je možné propojit, takže když je upravíte v aplikaci Illustrator nebo jiné počítačové aplikaci Creative Cloud, aktualizují se okamžitě i v aplikaci Comp.
A mnoho dalšího
Obsahuje také: Lepší výkon procesoru díky vylepšenému antialiasingu a ostřejším tenkým tahům, vylepšené obnovení dat a spousta dalšího.

Illustrator CC (2015)

Jedna úprava, aktualizace všude
Datové zdroje v Creative Cloud knihovnách je nyní možné propojit, takže při provedení změny datového zdroje budete mít vy a členové vašeho týmu možnost aktualizovat je v projektech aplikací Illustrator, Photoshop nebo InDesign, kde se používají.
Jak to funguje ›
Rychle vyhledejte ten nejlepší obrázek nebo grafiku
Nové tržiště Adobe Stock vám umožňuje vyhledávat, licencovat a spravovat royalty-free obrázky a vektory přímo z aplikace Illustrator CC. Vybírejte ze 40 milionů datových zdrojů, uložte výběr do Creative Cloud knihoven a pak ho přetáhněte do projektu, abyste mohli obsah použít.
Jak to funguje ›
10x rychlejší přiblížení, posouvání a procházení
Díky urychlení systému Mercury Performance můžete posunout, zvětšit a procházet až desetinásobnou rychlostí a plynuleji bez zpomalení a prudkých změn.
Jak to funguje ›
10x větší přiblížení
Přibližte si svou kresbu až o 64 000 % (oproti dřívějším 6 400 %), abyste mohli tvořit a provádět úpravy s vyšší přesností.
Jak to funguje  ›
Už nikdy neztratíte svou práci
Pokud dojde k selhání aplikace Illustrator a vy jste si práci průběžně neukládali, můžete svou práci obnovit. Stačí aplikaci znovu spustit a soubor se obnoví. Aplikace Illustrator nabízí možnost rychlé diagnostiky příčiny selhání, jako je například poškozené písmo, zastaralý ovladač nebo chybějící zásuvný modul.
Jak to funguje ›
Integrace s novou aplikací Adobe Comp CC
Vytvářejte rozvržení pro tisk, web nebo mobilní zařízení na iPadu. Využijte kreativní datové zdroje v aplikaci Comp ze svých vlastních nebo týmem sdílených Creative Cloud knihoven a pak rychle odešlete vytvořená rozvržení do aplikace Illustrator. Všechen váš text, obrázky a grafika jsou živé a plně upravitelné.
Jak to funguje ›
Používejte kresby Sketch ve velkoformátových návrzích
Zvětšujte výkresy Photoshop Sketch až na čtyřnásobek původní velikosti bez ztráty kvality.
A mnoho dalšího
K dispozici také: Nový režim slučování nebo odečítání od ruky pro nástroj Vytvoření tvaru, aktualizace nástroje Zakřivení pro flexibilnější kreslení, několik zdokonalení dotykového pracovního prostoru a spousta dalších funkcí.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Illustrator CC (2014.1)

Creative Cloud knihovny

Procházejte a používejte své oblíbené kreativní datové zdroje – barvy, styly písma, grafiku, štětce a další prvky – v nových knihovnách, které jsou dostupné v aplikacích Illustrator, Photoshop a mobilních aplikacích jako Sketch a Draw. Knihovny se synchronizují se službou Creative Cloud, abyste měli pokaždé soubory, které potřebujete, v době, kdy je potřebujete.
Jak to funguje ›

Dotykový pracovní prostor

Využijte na cestách plný výkon aplikace Illustrator, která má nové pracovní prostředí optimalizované pro tablet Microsoft Surface Pro 3 nebo pro jakýkoli jiný tablet se systémem Windows 8. Získejte potřebné nástroje na kreslení a úpravy perem a prstem v dotykovém prostředí, jako jsou zaoblené křivky, u kterých můžete měnit velikost, přesouvat a vykreslovat je.
Jak to funguje ›

Nástroj Zakřivení

Rychle a vizuálně kreslete přesnější křivky a rovné čáry. Jednou klikněte pomocí nástroje Zakřivení pro umístění bodů a dynamicky zobrazte ohyb křivky kolem nich nebo dvakrát klikněte pro vytvoření rohových bodů pro rovné čáry. K úpravám použijte stejný nástroj – nemusíte se dále zabývat body ukotvení a úchyty.
Jak to funguje ›

Nástroj Propojení

Snadno propojujte cesty, které se kříží, překrývají nebo mají otevřené zakončení, a současně ořezávejte nechtěné segmenty, aniž by to mělo vliv na původní dráhu cesty.
Jak to funguje ›

Automatické nastavení velikosti textového pole

Rozlučte se s přesazenými textovými poli. Nyní se při přidání, odstranění nebo úpravě textu automaticky změní velikost rámečků textových polí.

Integrace s řadou mobilních aplikací Illustrator

Jednoduše přeneste kresbu z aplikace Sketch, Line a Draw, a vylepšete ji pomocí celé řady nástrojů aplikace Illustrator a využijte kompletní pracovní postup pro zpracování návrhu z mobilního zařízení na počítači.
Jak to funguje ›

Inspirace odkudkoli

Vytvářejte vlastní štětce, obrázky a barvy pomocí mobilních aplikací Brush CC, Shape CC a Color CC a pak je snadno přeneste do aplikace Illustrator prostřednictvím knihoven služby Creative Cloud pro začlenění do vašich návrhů.
Jak to funguje ›

Illustrator CC (2014)

Živé tvary: obdélníky a zaoblené obdélníky

Obdélníky mají nyní rychle upravitelné rohy, včetně nezávislého ovládání poloměru. Atributy rohů jsou zachovány při změně měřítka a otáčení obdélníku. Aplikace Illustrator si nyní pamatuje vaši práci – šířku, výšku, otočení, používání rohů – takže se můžete vrátit ke svému původnímu tvaru.
Jak to funguje ›

Přehled nástroje Pero

Můžete se podívat na cestu, kterou kreslíte, ještě než vytvoříte další bod. Při kreslení se bude zobrazovat pružná čára (chovající se jako gumička) od posledního kotevního bodu na hrot pera. Vizualizujte si, kudy povede další křivka při kreslení dalšího bodu – a ušetřete čas potřebný na čištění cest.
Jak to funguje ›

Vylepšení kotevních bodů

Jemné nastavování křivek je nyní jednodušší. Nové ovládací prvky kotevních bodů umožňují přetahovat při kreslení nerovnoměrná táhla nebo táhla jiného směru, a tím určovat hladkost každého segmentu. Můžete dokonce změnit rohový bod na hladký bez poškození vašeho tvaru.
Jak to funguje ›

Aktualizace přichytávání na pixel, bod a mřížku

Pokud je zapnuto přichycování, vaše kotevní body budou dokonale zarovnány podle pixelů, mřížky nebo bodů (v závislosti na tom, kterou z možností vyberete). Táhla kotvy se však zarovnávat nebudou. Nejsou již spojena přichycováním, takže můžete zachovat přesnost vašich křivek a mít nad úpravami tu nejjemnější kontrolu.
Jak to funguje ›

Lepší kontrola nad uzavíráním cest

Zavírejte cesty přesně a předvídatelně. Při dokončování kresby máte nyní větší kontrolu nad spojováním koncových a počátečních bodů. Můžete přemístit uzavírací bod nebo rozpojit směrové čáry, a tím si nastavit uzavírací křivku přesně tak, jak si budete přát.
Jak to funguje ›

Akcelerace GPU v systému Windows

Nová akcelerace GPU pro systém Windows vám umožní rychleji pracovat na počítačích se systémem Windows 7 nebo 8. Tato funkce vyžaduje grafickou kartu NVIDIA certifikovanou společností Adobe s nejméně 1 GB paměti VRAM.
Podívejte se na poznámky k verzi GPU ›

Illustrator CC (17.1)

Živé rohy

Upravujte rohy tvarů a cest pomocí ovládacích prvků přímo v obraze nebo zadáním hodnot do ovládacího panelu či nového dialogu Rohy. Můžete zaoblit, obrátit nebo zešikmit jen jeden roh i více rohů současně.
Jak to funguje ›

Přepracovaný nástroj Tužka

Kreslete křivky přesněji díky možnostem prodlužování/uzavírání cest a rýsování čar. Používejte přednastavení k vytváření plynulých cest s menším počtem bodů či s přesnějším vykreslením vlastních tahů. Tato nová technologie je použita také u nástrojů Štětec, Štětec kapka a Vyhlazení.
Jak to funguje ›

Úprava tvaru cesty

Natáhněte úseky cest do požadovaných tvarů. Nová technologie úpravy tvaru cesty dostupná v nástrojích Kotevní bod a Přímý výběr a přístupná z nástroje Pero nabízí přímočařejší a intuitivnější způsob úprav úseků cest.
Jak to funguje ›

Integrace písem Typekit

Vyhledávejte písma ve službě Typekit v nabídce Typ nebo Písmo, ať už přímo v nabídce, nebo na webu služby Typekit. Vybírejte z rozvíjející se knihovny písem služby Typekit, synchronizujte je se svým počítačem a používejte přímo ve svých projektech.
Jak to funguje ›

Podpora systému Windows 8 pro tlak dotyku a pera

Na nejnovějších tabletech se systémem Windows 8 lze pracovat s perem citlivým na tlak nebo využívat vylepšené podpory přímého dotyku. Vychutnejte si podporu HiDPI displeje u počítačů se systémy Windows 7 a 8.

Panely vlastních nástrojů

Přetáhněte do specializované sady jen ty nástroje, které potřebujete, například pro kreslení, úpravy nebo výběr, a vytvořte si tak vlastní panel. Celý panel Nástroje pak můžete skrýt a získat čistý, efektivní pracovní prostor.
Jak to funguje ›

Import a export nastavení

Sdílejte své nastavení aplikace Illustrator na několika počítačích. Stačí je exportovat do složky, odkud je pak mohou importovat jiní uživatelé. Možnost synchronizovat nastavení umožňuje standardizovat nastavení ve vlastním počítači, nyní je však můžete také sdílet v celé organizaci.
Jak to funguje ›

Dokonalejší kreslení v perspektivě

Měňte atributy perspektivní mřížky, například mizející body a linii horizontu, a vaše výtvarné dílo se dynamicky aktualizuje tak, aby odpovídalo nové perspektivě.

Responzivní export do formátu SVG

Exportujte škálovatelné, pohotově reagující soubory SVG, které se přizpůsobují různým velikostem a rozlišením obrazovky, a celkově upravujte soubory SVG při současném zachování přesného zarovnání pixelů.
Jak to funguje ›

A mnoho dalšího

Tato aktualizace také zahrnuje řadu dalších vylepšení, včetně možnosti měnit velikost kreslicích pláten ze středu, používat ovládací prvky Výplň/Tah v panelu Vzorky barev, posuvníky k ovládání nastavení krytí, vrstvy, které si pamatují otevřený/uzavřený stav a rychlé zrušení operací tažením.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Illustrator CC (17)

Nástroj Retušování písma

Navrhujte s písmy: se znaky můžete nakládat jako s jednotlivými objekty. Přesouvejte text, měňte jeho velikost a otáčejte jím. Přitom můžete kdykoli měnit písmo nebo upravovat text. Nyní máte také možnost používat vícedotyková zařízení i myš nebo pero.
Jak to funguje ›

Obrazy ve štětcích

Malujte štětcem vytvořeným z fotografie. Umělecké, rozptýlené a vzorované štětce mohou obsahovat rastrové obrázky umožňující rychlé vytváření složitých organických návrhů – pouhými tahy štětce. Stejně jako u všech štětců aplikace Illustrator je možné změnit tvar tahů a upravit je podle vlastního uvážení.
Jak to funguje ›

Hledání písem

Rychle vyhledejte ideální písmo. Na panelu Znak zadejte styl písma, například „tučné“ nebo „kurzíva“, rodinu písem nebo jakoukoli jinou část názvu písma. Získáte filtrované zobrazení, ve kterém se můžete podívat pouze na písma odpovídající zadaným kritériím.
Jak to funguje ›

Umístění více souborů

Importujte do rozvržení aplikace Illustrator více souborů najednou. Pomocí zobrazení miniatur můžete určit umístění a velikost souborů, ať už obrázků, grafiky nebo textu.

Extrahování šablon stylů CSS

Vizuální návrh na web přenesete rychleji, když aplikaci Illustrator umožníte, aby kód CSS vygenerovala za vás. Kód pro text, objekty, a dokonce celá rozvržení s obrázky můžete kopírovat nebo exportovat přímo do editoru HTML nebo pro předání vývojáři webů.
Jak to funguje ›

Synchronizace barev

Zachycujte barevné motivy ve světě pomocí aplikace Adobe Kuler pro iPhone. Sdílejte motivy a prozkoumejte tisíce dalších, které nabízejí webové stránky Kuler. Synchronizujte své oblíbené motivy – budou ihned přístupné v aplikaci Illustrator.

Synchronizace nastavení

Synchronizujte si nastavení, včetně předvoleb, přednastavení, knihoven a pracovních prostředí, do služby Creative Cloud a používejte stejné pracovní nastavení a prostředí na více počítačích, Mac i PC.
Jak to funguje ›

Automatické rohy pro umělecké štětce

Vytvářejte umělecké štětce rychle díky nabídce automaticky generovaných rohů, které se výborně hodí ke zbytku vzoru.
Jak to funguje ›

Nástroj Libovolná transformace obrázku

Přesouvejte objekty, měňte jejich velikost a otáčejte jimi přímo pomocí zařízení s dotykovou obrazovkou. Můžete také použít myš či jiné ukazovací zařízení přímo na kreslicím plátnu, abyste mohli rychleji a intuitivněji převádět objekty.
Jak to funguje ›

Panel Exchange

Objevte zásuvné moduly, rozšíření, šablony a další obsah, který si můžete zakoupit nebo stáhnout zdarma z nového panelu Adobe Exchange v aplikaci Illustrator.

Balení souborů

Pomocí jediného příkazu můžete shromáždit všechny své soubory, včetně propojené grafiky a písem, do jedné složky, když si je budete chtít uspořádat nebo když je budete chtít předat do výroby.

Vyjmuté obrázky

Nahraďte vložené obrázky odkazy na jejich vyextrahované soubory PSD nebo TIFF, a to tak, že vyberete obrázek a volbu pro zrušení vložení z panelu Odkazy nebo v ovládacím panelu.

Rozšířená možnost panelu odkazů

Zobrazte a sledujte dodatečné informace o umístěných kresbách přímo v panelu Vazby.

A mnoho dalšího

Tato aktualizace zahrnuje mnoho dalších vylepšení včetně možnosti exportovat nepoužité grafické styly SVG, možnosti zabránit přetisku bílé, podpory pro indické jazyky, možnosti vyhledávat barvy a vzorky a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›