Adobe® Thai Read Me


เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด การอัปเดต และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

Jump to English documentation
ความต้องการขั้นต่ำของระบบ การติดตั้งฟอนต์
ข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลฟอนต์
บันทึกย่อประจำรุ่น
ปัญหาที่ทราบ
การดูแลลูกค้า
แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ความต้องการขั้นต่ำของระบบ การติดตั้งฟอนต์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งฟอนต์เหล่านี้ ให้ดูที่ http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_en

ข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลฟอนต์

ชื่อเมนูและการเชื่อมโยงรูปแบบ

ในหลายแอปพลิเคชันของ Windows® จะมีการจัดกลุ่มฟอนต์ให้อยู่ในชุดฟอนต์ที่เชื่อมโยงด้วยรูปแบบ และแสดงเฉพาะชื่อฟอนต์รูปแบบพื้นฐานสำหรับฟอนต์แต่ละชุดเท่านั้นในเมนู แทนการแสดงฟอนต์ทั้งหมดในเมนู ฟอนต์ตัวเอียงหรือตัวหนาของชุดฟอนต์นั้นๆ จะไม่แสดง แต่ยังคงสามารถเข้าถึงได้โดยการเลือกฟอนต์รูปแบบพื้นฐาน แล้วใช้ปุ่มรูปแบบตัวเอียงและตัวหนา สำหรับฟอนต์ตระกูลนี้ บางโปรแกรมจะแสดงเฉพาะชื่อฟอนต์รูปแบบพื้นฐานต่อไปนี้เท่านั้นในเมนู:

Adobe Thai

คุณต้องเลือกฟอนต์อื่นๆ ในตระกูลนี้โดยการเลือกชื่อเมนู แล้วเลือกตัวเลือกรูปแบบตามคำแนะนำด้านล่าง

ชื่อเมนู ตัวเลือกรูปแบบเพิ่มเติม... เลือกฟอนต์นี้
Adobe Thai [none] Adobe Thai Regular
Adobe Thai Italic Adobe Thai Italic
Adobe Thai Bold Adobe Thai Bold
Adobe Thai Bold, Italic Adobe Thai Bold Italic

ในระบบปฏิบัติการ Mac OS ถึงแม้ว่าแต่ละฟอนต์จะปรากฏเป็นรายการโดยแยกจากเมนูฟอนต์ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกฟอนต์ได้โดยวิธีการเชื่อมโยงรูปแบบ การเลือกฟอนต์รูปแบบพื้นฐานแล้วใช้การเชื่อมโยงรูปแบบ (ดังที่อธิบายไว้ข้างต้นสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows) จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันกับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Microsoft® Word และ Adobe PageMaker® ถึงแม้ว่าจะไม่จำเป็นในการใช้งานกับแอปพลิเคชันของ Adobe ที่ซับซ้อนกว่า เช่น Illustrator®, Photoshop® หรือ InDesign® รุ่นที่ใหม่กว่า

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่ควรเลือกน้ำหนักฟอนต์ที่ไม่มีตัวแปรที่เชื่อมโยงด้วยรูปแบบ หรือเป็นตัวแปรที่เชื่อมโยงด้วยรูปแบบอยู่แล้ว และใช้ปุ่มลักษณะตัวหนาหรือตัวเอียงเพิ่มเติม การดำเนินดังกล่าวอาจทำให้ไม่เกิดผลใดๆ หรือทำให้เกิดลักษณะหนาหรือเอียงขึ้นกับฟอนต์พื้นฐานโดยการทำงานของโปรแกรม ซึ่งโดยทั่วไปจะทำให้ผลลัพธ์ที่แสดงบนหน้าจอและการพิมพ์ต่ำกว่ามาตรฐาน


ปัญหาที่ทราบ

การดูแลลูกค้า

ฝ่ายบริการลูกค้า
ฝ่ายบริการลูกค้าของ Adobe จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ การขาย การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิค เมื่อต้องการดูวิธีการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Adobe โปรดไปที่ Adobe.com สำหรับภูมิภาคหรือประเทศของคุณ แล้วคลิกที่ Contact (ติดต่อ)

ตัวเลือกแผนการสนับสนุนและแหล่งข้อมูลทางเทคนิค
หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนแบบฟรีหรือเสียค่าใช้จ่าย และแหล่งข้อมูลในการแก้ไขปัญหา คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.adobe.com/go/support/ นอกภูมิภาคอเมริกาเหนือ ให้ไปที่ http://www.adobe.com/go/intlsupport/ แหล่งข้อมูลฟรีเพื่อการแก้ไขปัญหาได้แก่ ฐานความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนของ Adobe ฟอรัมสนทนาระหว่างผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

แหล่งข้อมูลออนไลน์
แหล่งรวมประเภทฟอนต์ของ Adobe
แหล่งรวมประเภทฟอนต์ของ Adobe – ไฟล์ Read-Me ทั้งหมดในปัจจุบันสำหรับตระกูลฟอนต์ของเรา
ฟอรัมผู้ใช้


Adobe® Thai Read Me


This document contains late-breaking product information, updates, and troubleshooting tips.

Minimum system requirements and font installation instructions
Font versions
Family information
Release Notes
Known issues
Customer care
Other resources

Minimum system requirements and font installation instructions

For information on minimum system requirements and font installation, see http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_en.

Font versions

To check that you have the correct font file, compare the font version of your font file to the font version provided in the Release Notes section below.

Family information

Menu Names And Style Linking

In many Windows® applications, instead of every font appearing on the menu, fonts are grouped into style-linked sets, and only the name of the base style font for a set is shown in the menu. The italic and the bold weight fonts of the set are not shown, and but can still be accessed by selecting the base style font, and then using the italic and bold style buttons. In this family, such programs will show only the following base style font names in the menu:

Adobe Thai

The other fonts in this family must be selected by choosing a menu name and then a style option following the guide below.

Menu Name plus Style Option... selects this font
Adobe Thai [none] Adobe Thai Regular
Adobe Thai Italic Adobe Thai Italic
Adobe Thai Bold Adobe Thai Bold
Adobe Thai Bold, Italic Adobe Thai Bold Italic

On the Mac OS operating system, although each font appears as a separate entry on the font menu, users may also select fonts by means of style links. Selecting a base style font and then using the style links (as described above for Windows applications) enhances cross-platform document compatibility with many applications, such as Microsoft Word and Adobe PageMaker® software, although it is unnecessary with more sophisticated Adobe applications such as recent versions of Illustrator®, Photoshop® or InDesign® software.

One should not, however, select a weight which has no style-linked variant or is itself a style-linked variant, and then additionally use the bold or italic styling button. Doing so will either have no effect, or result in programmatic bolding or slanting of the base font, which will usually produce inferior screen and print results.

Release Notes

For all fonts of family Adobe Thai: version 1.042 created on Thu Mar 24 12:00:00 2011.

version 1.041 created 2011/03/24

version 1.019 created 2006/06/27

version 1.018 created 2010/03/10

version 1.010 created 2006/06/27

Known issues

Customer care

Customer Service
Adobe Customer Service provides assistance with product information, sales, registration, and other non-technical issues. To find out how to contact Adobe Customer Service, please visit Adobe.com for your region or country and click on Contact Adobe.

Support Plan Options and Technical Resources
If you require technical assistance for your product, including information on free and paid support options and troubleshooting resources, more information is available at http://www.adobe.com/go/support/. Outside of North America, go to http://www.adobe.com/go/intlsupport/. Font specific resources include the Font Folio and Type Product Help page and the Adobe Type user-to-user forums.

Other resources

Adobe Type Showroom
Index page for all family Read Me files


Adobe, the Adobe Logo, Adobe, Illustrator, InDesign, PageMaker and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Windows and OpenType are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac, Mac OS and TrueType are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2013 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

created 2013 Jan 11