Tôi có thể tải xuống Adobe Originals từ đâu?

 

Phần lớn các phông chữ của Adobe có sẵn trên fonts.adobe.com như là một phần của thư viện đăng ký Adobe Fonts. Giấy phép máy tính để bàn vĩnh viễn, cũng như giấy phép mở rộng, có sẵn từ những đại lý sau đây:

MyFonts

Fonts.com

Fontspring

Typenetwork.com

 

Adobe đã ngừng bán Font Folio 11.1 và Font Folio Education Essentials vào ngày 1 tháng 6 năm 2022. Đọc thông tin chi tiết hơn tại đây.

 

Để tìm hiểu thêm về Adobe Originals và chương trình thiết kế kiểu chữ tại Adobe, bạn có thể vào xem phần kiểu chữ trên trang Adobe.com.

 

Tôi có thể tìm các phông chữ nguồn mở của Adobe ở đâu?

 

Bạn có thể tìm Source SansSource Code, và Source Serif để kích hoạt hoặc sử dụng cho web từ Adobe Fonts. Bạn cũng có thể kích hoạt Source Han Sans từ Adobe Fonts. Tệp nguồn cho tất cả các phông chữ này đều có sẵn trên GitHub.