Tôi có thể tải xuống Adobe Originals từ đâu?

 

Phần lớn các phông chữ của Adobe có sẵn trên fonts.adobe.com như là một phần của thư viện đăng ký Adobe Fonts.

 

Để có giấy phép vĩnh viễn, vui lòng ghé qua các đại lý của chúng tôi:

Type Network

Monotype

Fontspring

 

Lưu ý: Adobe không còn cung cấp giấy phép phông chữ có thời hạn trên toàn doanh nghiệp nữa. Type Network và Monotype được ủy quyền xử lý các giấy phép này thay mặt cho Adobe.

 

Adobe đã ngừng bán Font Folio 11.1 và Font Folio Education Essentials vào ngày 1 tháng 6 năm 2022. Đọc thông tin chi tiết hơn tại đây.

 

Để tìm hiểu thêm về Adobe Originals và chương trình thiết kế kiểu chữ tại Adobe, bạn có thể vào xem phần kiểu chữ trên trang Adobe.com.

 

Tôi có thể tìm các phông chữ nguồn mở của Adobe ở đâu?

 

Bạn có thể tìm Source SansSource Code, và Source Serif để kích hoạt hoặc sử dụng cho web từ Adobe Fonts. Bạn cũng có thể kích hoạt Source Han Sans từ Adobe Fonts. Tệp nguồn cho tất cả các phông chữ này đều có sẵn trên GitHub.