Не използвайте хартия: Трансформирайте своята финансова институция с електронни подписи и процеси за обработка на цифрови документиУеб семинар на запис  |  Безплатно


Продължаващият преход към дистанционни взаимодействия и цифрови работни процеси – и далеч от ръчни, базирани на хартиен носител процеси – означава, че институциите могат да предоставят по-ефективни и удобни за потребителите изживявания. 

Цифровата трансформация очевидно е гореща тема сред финансовите специалисти днес. Но кой е най-добрият начин да направите прехода, като се имат предвид всички съществуващи остарели системи, приоритети за конкурентни ресурси, времеви предизвикателства и регулаторни проблеми?

Присъединете се към нашето събитие на запис, за да научите относно:

  • Методи, използвани по време на процеса на кандидатстване за различни финансови продукти.
  • Типове технологии, които са най-приети, и планове за използване на тези технологии.
  • Основни показатели на внедряването на технологиите и предизвикателствата при използването на технологиите.

 

Ще можете също да чуете случаи на използване от партньори и да видите демонстрация на лесни процеси за електронен подпис и цифрови документи, които отговарят на основните цифрови предизвикателства на институциите днес.

Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.