Pappersfria processer: omvandla er finansiella institution med e-signaturer och digital dokumenthanteringOn demand-webbinarium  |  Kostnadsfritt


Den pågående övergången till distansarbete och digitala arbetsflöden – bort från manuella, pappersbaserade processer – innebär att institutioner kan leverera effektivare och konsumentvänligare upplevelser. 

Digital omvandling är helt klart ett hett ämne hos dagens finansiella aktörer. Men hur gör man omställningen på bästa sätt med tanke på de system som redan finns, resursbrist, tidsbrist och lagar som måste följas?

Titta på vårt on demand-event som bland annat innehåller det här:

  • Metoder som används under ansökningsprocessen för olika finansiella produkter
  • Typer av tekniker som är väl accepterade och planer som kan användas för att använda dessa tekniker
  • Faktorer som driver på teknikimplementeringar och utmaningar med ny teknik.

 

Du får också lyssna till exempel från andra i branschen och se en demo av e-signering och digitala dokumentprocesser som tillgodoser kraven i dagens verksamheter.

Fyll i formuläret för att titta på on demand-webbinariet.