Không dùng giấy tờ: Chuyển đổi tổ chức tài chính của bạn bằng chữ ký điện tử và các quá trình tài liệu sốHội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Quá trình chuyển tiếp không ngừng sang tương tác từ xa và quy trình làm việc số — xa rời quy trình thủ công, dựa trên giấy tờ — đồng nghĩa với việc các tổ chức có thể mang lại trải nghiệm hiệu quả hơn và thân thiện với người tiêu dùng. 

Chuyển đổi số rõ ràng là một chủ đề nóng trong cộng đồng chuyên gia tài chính ngày nay.Nhưng đâu là cách tốt nhất để thực hiện chuyển đổi, trước tất cả các hệ thống kế thừa, ưu tiên về nguồn lực cạnh tranh nhau, thách thức về thời gian và các mối lo ngại về quy định?

Tham gia sự kiện theo yêu cầu của chúng tôi để tìm hiểu về:

  • Các phương pháp được sử dụng trong quá trình áp dụng cho những sản phẩm tài chính khác nhau.
  • Các loại công nghệ được chấp nhận nhiều nhất và kế hoạch sử dụng công nghệ đó.
  • Các yếu tố chính thúc đẩy việc triển khai công nghệ và thách thức trong việc áp dụng công nghệ.

 

Bạn cũng sẽ được nghe chia sẻ về các trường hợp sử dụng từ đồng nghiệp và xem bản trình diễn về quy trình dễ dàng với chữ ký điện tử và tài liệu số, đáp ứng các thách thức số cốt lõi trong tổ chức hiện nay.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.