Go paperless: Transform your financial institution with e-signatures and digital document processesOn-Demand na webinar  |  Libre


Nangangahulugan ang tuloy-tuloy na paglipat sa mga remote na pakikipag-ugnayan at digital workflow — at paglayo sa mga manual at paper-based na proseso — na makakapaghatid ang mga institusyon ng mga mas mahusay at angkop sa consumer na experience. 

Mainit na usapin ang digital na pagbabago sa mga propesyonal sa pinansya ngayon. Pero ano ang pinakamagandang paraan para lumipat, kung nariyan ang lahat ng legacy system, nagbabanggaang priyoridad sa resource, problema sa oras, at alalahanin sa regulasyon?

Sumali sa on-demand na event namin para alamin ang tungkol sa:

  • Mga pamamaraang ginagamit sa proseso ng application para sa iba't ibang produktong pinansyal.
  • Mga uri ng mga teknolohiyang pinakatinatanggap at mga planong gamitin ang mga teknolohiyang iyon.
  • Mga pangunahing dahilan ng pagpapatupad ng teknolohiya at mga hamon sa paggamit ng teknolohiya.

 

Magagawa mo ring malaman ang mga sitwasyon ng paggamit mula sa mga peer at tumingin ng demo ng madadaling proseso ng e-signature at digital na dokumentong tumutugon sa mga pangunahing digital na hamon ng mga institusyon ngayon.

Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.