Χωρίς χαρτί: Μεταμορφώστε το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα με ηλεκτρονικές υπογραφές και ψηφιακές διαδικασίες εγγράφωνΔιαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν παραγγελίσς | Δωρεάν


Η συνεχιζόμενη μετάβαση προς την εξ αποστάσεως αλληλεπίδραση και τις ψηφιακές ροές εργασίας — και μακριά από τις χειροκίνητες, χάρτινες διαδικασίες — σημαίνει ότι τα ιδρύματα μπορούν να προσφέρουν πιο αποτελεσματικές και φιλικές προς τον καταναλωτή εμπειρίες. 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι προφανώς ένα καυτό θέμα μεταξύ των επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα σήμερα.Ποιος είναι όμως ο καλύτερος τρόπος για να γίνει η μετάβαση, δεδομένων όλων των παλαιών συστημάτων που υπάρχουν, των ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων πόρων, των χρονικών προκλήσεων και των κανονιστικών ανησυχιών;

Λάβετε μέρος στην εκδήλωσή μας κατόπιν παραγγελίας για να μάθετε για:

  • Μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.
  • Είδη τεχνολογιών που είναι περισσότερο αποδεκτά και σχέδια για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών.
  • Βασικούς παράγοντες εφαρμογής της τεχνολογίας και προκλήσεις υιοθέτησης της τεχνολογίας.

 

Θα ακούσετε επίσης περιπτώσεις χρήσης από ομολόγους σας και θα παρακολουθήσετε μια επίδειξη εύκολων διαδικασιών ηλεκτρονικής υπογραφής και ψηφιακών εγγράφων που ανταποκρίνονται στις βασικές ψηφιακές προκλήσεις των ιδρυμάτων σήμερα.

Συμπληρώστε τη φόρμα για να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν παραγγελίας.