เลิกใช้กระดาษ: เปลี่ยนโฉมสถาบันทางการเงินของคุณด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการทางเอกสารแบบดิจิทัลการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่เสียค่าใช้จ่าย


การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระยะไกลและเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลและเลิกใช้กระบวนการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองและใช้กระดาษเป็นหลัก นั้นหมายความว่าสถาบันสามารถมอบประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคมากขึ้นได้

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นประเด็นร้อนในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดแต่วิธีใดคือวิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาจากระบบการทำงานแบบเก่าที่มีอยู่ ทรัพยากรที่แย่งชิงลำดับความสำคัญกันเอง ความท้าทายด้านเวลา และข้อกังวลด้านกฎระเบียบ

เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนดีมานด์ของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ:

  • วิธีการที่ใช้ในขั้นตอนการส่งคำขอสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แตกต่างกัน
  • ประเภทของเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดและการวางแผนการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้น
  • ตัวขับเคลื่อนหลักของการนำเทคโนโลยีไปใช้และความท้าทายของการนำเทคโนโลยีมาใช้

 

คุณจะได้รับฟังกรณีศึกษาจากเพื่อนร่วมงานและชมเดโมขั้นตอนง่ายๆ ของการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารดิจิทัล ที่ตอบสนองความท้าทายหลักทางดิจิทัลของสถาบันทางการเงินในปัจจุบัน

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์