Bliv papirløs: Transformer din finansielle institution med elektroniske underskrifter og digitale dokumentprocesserOn-demand webinar  |  Gratis


Den igangværende overgang til eksterne interaktioner og digitale arbejdsgange - afsondret fra manuelle, papirbaserede processer - betyder, at institutioner kan levere mere effektive og forbrugervenlige oplevelser. 

Digital transformation er tydeligvis et varmt emne blandt økonomer i dag. Men hvordan er det bedst at foretage skiftet, set på baggrund af alle de eksisterende forældede systemer, konkurrerende ressourceprioriteter, tidsmæssige udfordringer og lovmæssige hensyn?

Deltag i vores on-demand-begivenhed for at lære om:

  • Metoder, der anvendes i løbet af ansøgningsbehandlingen for forskellige finansielle produkter.
  • Typer af teknologier, der er mest anerkendte, og planer til anvendelse af disse teknologier.
  • De væsentligste drivkræfter inden for udfordringer med teknologiimplementering og teknologitilpasning.

 

Du kommer også til at høre om eksempler på brug fra ligesindede og se en demo med lette elektroniske underskrifts- og digitale dokumentprocesser, der lever op til de centrale digitale udfordringer for vore dages institutioner.

Udfyld formularen for at få vist on-demand webinaret