Поддържайте движението на подписите и одобренията с работещи от разстояние – за ферералните власти

икона на работен процес

Уеб семинар на запис  |  Безплатно


Обобщение

Процесите на подписване и одобрение във ферералните власти разчитат до голяма степен на хартиени процеси, които изискват много ръчна работа. За да поддържат важните услуги дистанционно, агенциите се обръщат към базирани на облак, одобрени от FedRAMP решения, за да намалят процесите на физическо подписване и да сведат до минимум натоварването върху своите ИТ екипи.

В нашия уеб семинар на запис ще научите как да придвижите напред процесите на подписване и одобрение чрез:

  • Изпращане на персонализирани споразумения за дистанционна работа до множество служители едновременно и лесно проследяване на отговорите.
  • Бързо осигуряване на дистанционни работници с инструменти, които им позволяват да подписват документи и да изискват подписи от други, с пълна поддръжка за строги изисквания за проверка на самоличността.
  • Поддържайте работата на ежедневните процеси – като графици и заявки за покупки – като гарантирате съответствието с политиките.
  • Създаване на инструменти за електронни подписи в приложенията, които работещите от разстояние използват всеки ден, включително Microsoft Office 365, SharePoint, Dynamics CRM, Salesforce и много повече.

Скрити субтитри са налични за всички уеб семинари от серията за иновации и за записите по заявка. Няма да има опция за набиране за тази сесия. Свържете се с Rebecca Staley, ако имате въпроси.

Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.