Tiếp tục quy trình lấy chữ ký và phê duyệt với nhân viên làm việc từ xa—dành cho chính quyền liên bang

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Các quy trình ký duyệt và phê duyệt trong Chính phủ Liên bang chủ yếu dựa vào quy trình dựa trên giấy tờ, đòi hỏi nhiều thao tác thủ công. Để duy trì hoạt động từ xa cho các dịch vụ quan trọng, các đại lý đang chuyển sang sử dụng giải pháp dựa trên đám mây, được FedRAMP phê duyệt, nhằm thu hẹp quy trình lấy chữ ký thủ công và hạn chế gánh nặng cho nhóm CNTT của họ.

Trong hội thảo trực tuyến theo yêu cầu của chúng tôi, bạn sẽ tìm hiểu về cách thúc đẩy quy trình phê duyệt và lấy chữ ký bằng cách:

  • Gửi các thỏa thuận làm việc từ xa được cá nhân hóa tới nhiều nhân viên cùng lúc và dễ dàng theo dõi phản hồi.
  • Nhanh chóng cung cấp cho nhân viên làm việc từ xa các công cụ cho phép họ ký tài liệu và yêu cầu chữ ký từ người khác, có hỗ trợ đầy đủ đối với yêu cầu xác minh danh tính nghiêm ngặt.
  • Đảm bảo các quy trình hàng ngày—như bảng chấm công và yêu cầu mua sắm—vận hành hiệu quả trong khi đảm bảo tuân thủ chính sách.
  • Tích hợp công cụ chữ ký điện tử vào các ứng dụng mà nhân viên làm việc từ xa sử dụng hàng ngày, bao gồm Microsoft Office 365, SharePoint, Dynamics CRM, Salesforce, v.v.

Có sẵn phụ đề cho tất cả các hội thảo trực tuyến trong Loạt chương trình cải tiến và bản ghi theo yêu cầu. Sẽ không có tùy chọn quay số vào cho buổi hội thảo này. Liên hệ Rebecca Staley nếu có bất cứ câu hỏi nào.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.