Zapewnianie ciągłej obsługi podpisów i zatwierdzania u pracowników zdalnych urzędów USA

ikona obiegu pracy

Seminarium internetowe na żądanie | Bezpłatnie


Podsumowanie

Procesy podpisywania i zatwierdzania w urzędach USA wymagają wielu dokumentów papierowych, co oznacza dużo pracy wykonywanej ręcznie. Aby zapewnić ciągłość ważnych usług pomimo pracy zdalnej agencje korzystają z opartych na chmurze rozwiązań zgodnych z zasadami FedRAMP, które pozwalają unikać składania podpisów na papierze i redukować poziom wymaganej obsługi informatycznej.

W ramach tego seminarium internetowego na żądanie poznasz następujące sposoby przystosowywania obsługi podpisów i zatwierdzania:

  • Wysyłanie spersonalizowanych umów dotyczących pracy zdalnej do wielu osób naraz i proste śledzenie ich odpowiedzi
  • Szybkie przydzielanie pracownikom zdalnym narzędzi do podpisywania dokumentów i proszenia innych osób o podpisy — z pełną obsługą rygorystycznych wymagań odnośnie weryfikacji tożsamości
  • Zapewnianie efektywności codziennych procesów — na przykład harmonogramów i zleceń zakupu — przy zachowaniu zgodności z przepisami
  • Integrowanie narzędzi do obsługi podpisów elektronicznych z codziennie używanymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Office 365, SharePoint, Dynamics CRM czy Salesforce

Wszystkie seminaria internetowe i nagrania na żądanie z serii Innowacje zawierają napisy dla niesłyszących. W przypadku tej sesji nie ma możliwości dołączania. Osoba kontaktowa w przypadku pytań: Rebecca Staley.

Wypełnij formularz, aby obejrzeć to seminarium internetowe na żądanie.