Neleiskite pasirašymui ir patvirtinimams sustoti dirbant nuotoliu – federalinės valdžios įstaigoms

darbo sekos piktograma

Įrašytas internetinis seminaras  |  Nemokamai


Suvestinė

Federalinės valdžios institucijose pasirašymų ir patvirtinimų procesai dažniausiai yra grįsti popieriumi ir reikalauja daug rankinio darbo. Kad svarbių paslaugų teikimas nenutrūktų dirbant nuotoliniu būdu, agentūros naudoja debesijoje veikiančius „FedRAMP“ patvirtintus sprendimus, sumažinančius fizinių pasirašymo procesų poreikį ir apkrovą IT komandoms.

Mūsų įrašytame internetiniame seminare sužinosite, kaip išjudinti pasirašymo ir patvirtinimų procesus:

  • Siunčiant suasmenintus nuotolinio darbo susitarimus daugybei gavėjų vienu metu ir lengvai stebint atsakymus.
  • Greitai aprūpinant nuotolinius darbuotojus įrankiais, leidžiančiais pasirašyti dokumentus ir prašyti parašų iš kitų, bei užtikrinančiais visapusį griežtų tapatybės patvirtinimo reikalavimų laikymąsi.
  • Užtikrinant efektyvų tokių kasdienių procesų kaip darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir pirkimo užklausos veiklą bei atitiktį taisyklėms.
  • Integruojant el. parašo įrankius į tokias nuotolinių darbuotojų kasdien naudojamas programas kaip „Microsoft Office 365“, „SharePoint“ „Dynamics CRM“, „Salesforce“ ir ne tik.

Visuose „Innovation Series“ internetiniuose seminaruose ir jų įrašuose naudojami subtitrai. Šioje sesijoje prisijungimo galimybės nebus. Jei turite klausimų, susisiekite suRebecca Staley.

Užpildykite formą ir žiūrėkite įrašytą internetinį seminarą.