Hold i gang signatur- og godkjenningsprosessene med hjemmearbeidere – for offentlige organer

arbeidsflytikon

Innspilt webinar | Gratis


Sammendrag

Signatur- og godkjenningsprosesser i føderal offentlig sektor i USA er i svært stor grad basert på papirbaserte prosesser, noe som krever store mengder manuelt arbeid. For å kunne holde viktige tjenester i gang eksternt bruker byråene nettskybaserte, FedRAMP-godkjente løsninger for å redusere antallet fysiske signaturprosesser og minimere arbeidsbelastningen på IT-avdelingene.

I det innspilte webinaret vårt får du vite hvordan du kan holde i gang signatur- og godkjenningsprosessene ved å

  • sende personlig tilpassede hjemmearbeidsavtaler til flere arbeidere samtidig og enkelt spore svarene
  • forsyne hjemmearbeiderne raskt med verktøy som lar dem signere dokumenter og be om signaturer fra andre, med full støtte for strenge krav til identitetsverifisering
  • holde dagligdagse prosesser – blant annet timelister og innkjøpsordrer – effektivt i gang samtidig med at alle retningslinjer overholdes
  • innlemme e-signaturverktøy i de applikasjonene som hjemmearbeiderne bruker hver dag, blant annet Microsoft Office 365, SharePoint, Dynamics CRM og Salesforce

Undertekster er tilgjengelig for alle Innovation Series-webinarene og for opptakene. Det blir ingen innringingsmuligheter for denne økten. Kontakt Rebecca Staley hvis du har spørsmål.

Fyll ut skjemaet for å se det innspilte webinaret.