Διατηρήστε τις υπογραφές και τις εγκρίσεις για τους τηλεργαζόμενους—για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση

εικονίδιο ροής εργασίας

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν παραγγελίσς | Δωρεάν


Σύνοψη

Οι διαδικασίες υπογραφής και έγκρισης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε έντυπες διαδικασίες, οι οποίες απαιτούν πολλή χειρωνακτική εργασία. Για να διατηρήσουν τη λειτουργία σημαντικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, οι οργανισμοί στρέφονται σε λύσεις βασισμένες στο cloud, εγκεκριμένες από την FedRAMP, για να μειώσουν τις διαδικασίες φυσικής υπογραφής και να ελαχιστοποιήσουν την επιβάρυνση των ομάδων πληροφορικής τους.

Στο διαδικτυακό μας σεμινάριο κατόπιν παραγγελίας, θα μάθετε πώς να προωθείτε τις διαδικασίες υπογραφής και έγκρισης:

  • Να αποστέλλετε εξατομικευμένες συμφωνίες τηλεργασίας σε πολλούς εργαζόμενους ταυτόχρονα και να παρακολουθείτε εύκολα τις απαντήσεις.
  • Να παρέχετε γρήγορα στους τηλεργαζόμενους εργαλεία που τους επιτρέπουν να υπογράφουν έγγραφα και να ζητούν υπογραφές από άλλους, με πλήρη υποστήριξη αυστηρών απαιτήσεων επαλήθευσης ταυτότητας.
  • Να διατηρτείτε τις καθημερινές διαδικασίες—όπως τα φύλλα εργασίας και τα αιτήματα αγορών—σε αποτελεσματική λειτουργία, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με την πολιτική.
  • Να ενσωματώνετε εργαλεία ηλεκτρονικής υπογραφής στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν καθημερινά οι τηλεργαζόμενοι, όπως το Microsoft Office 365, το SharePoint, το Dynamics CRM, το Salesforce και άλλα.

Για όλα τα διαδικτυακά σεμινάρια του Innovation Series και για τις καταγραφές κατόπιν παραγγελίας υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα κλήσης σε αυτή τη συνεδρία. Επικοινωνήστε με την Rebecca Staley για τυχόν απορίες.

Συμπληρώστε τη φόρμα για να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν παραγγελίας.