Funkce aplikace Photoshop

Využijte možnosti umělé inteligence při úpravách fotografií

Zdokonalte své snímky rychleji než kdy dříve pomocí funkcí Generativní výplň a Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop. V pouhých několika krocích můžete přidat obsah, odstranit rušivé prvky, rozšířit obrázky, vyměnit pozadí a mnoho dalšího.

Vyzkoušejte si počítačovou aplikaci Photoshop (beta)

1. Pořiďte si bezplatnou zkušební verzi aplikace Photoshop.

2. Otevřete aplikaci Creative Cloud.

3. Nainstalujte si aplikaci Photoshop (beta).

Zcela nové způsoby tvorby

Pomocí jednoduchých textových pokynů a funkcí Generativní výplň a Generativní rozšíření může v aplikaci Photoshop vytvářet neuvěřitelné obrázky doslova kdokoli.  Vybrané funkce generativní umělé inteligence, včetně Generativní výplně a Generativního rozšíření, si můžete ihned vyzkoušet v prohlížeči v aplikaci Photoshop na webu. Ztvárněte desítky nápadů, vytvářejte zcela nové scény a získejte bohaté, realistické výsledky s větší mírou kontroly než dosud.

Budoucnost aplikace Photoshop je zde s generativní umělou inteligencí

S generativní umělou inteligencí Adobe Firefly v aplikaci Photoshop můžete ztvárnit jakoukoli tvůrčí vizi a zároveň si udržet úplnou kontrolu nad každým konceptem. Vybrané funkce generativní umělé inteligence si můžete ihned vyzkoušet v prohlížeči v aplikaci Photoshop na webu.

Vytvořte z mála mnoho

Zaplňte obrázek pomocí funkce Generativní výplň. Vyberte oblast obrázku a jednoduchými slovy popište, co chcete přidat – od růžových motýlů po zasněžené hory. Pak stačí párkrát kliknout a můžete si vybírat z několika variant.

Vyzkoušejte si dosud nejvýkonnější verzi funkce Generativní výplň v aplikaci Photoshop (beta). Vytvářejte bohatší a realističtější obrázky a prozkoumejte desítky nápadů během několika minut. 

Nové pozadí? Bez problémů!

Pomocí generativní umělé inteligence snadno změníte pozadí na snímcích bez viditelných přechodů. Stačí vybrat pozadí, napsat zadání a váš objekt se přenese ze zapadlé městské uličky na druhý konec světa.

Vyzkoušejte také ještě rychlejší a jednodušší funkci Generovat pozadí v aplikaci Photoshop (beta). Jen zadejte popis a scenérie se okamžitě vymění za novou, která odpovídá osvětlení, stínům a perspektivě objektu na snímku. 

Překročte hranice obrázku

Pomocí funkce Generativní rozšíření můžete snadno rozšířit obrázek v libovolném směru. Vyberte nástroj oříznutí, přetáhněte jej za původní hranice obrázku na požadovanou velikost a klikněte na tlačítko Generovat. Rozšířené plátno se automaticky vyplní novým obsahem, který se prolne se stávajícím obrázkem. Nebo zadejte popis, kterým upřesníte, jaký výsledek chcete získat.

Odstranění a nahrazení obsahu v několika krocích

Zbavte se nežádoucích prvků snadno a rychle pomocí funkce Generativní výplň. Stačí vybrat objekt, který chcete odstranit, a poté kliknout na tlačítko Generovat (bez zadání popisu). Vybraná oblast se vyplní novým obsahem, který se prolne s okolním obrázkem. Nebo stručně popište, čím se má nežádoucí objekt nahradit, například listím.

Nyní si můžete výsledky ještě více přizpůsobit svým potřebám díky funkcím, jako je Referenční obrázek. Tato funkce, která je nyní k dispozici v aplikaci Photoshop (beta), generuje obsah na základě vámi nahraného vzorového obrázku.

Vytvořte něco z ničeho 

K vyplnění prázdného plátna potřebujete pouze svou představivost a funkci Převod textu na obraz. Stačí napsat popisný pokyn a upřesnit předvolby stylu a vytvoříte zcela novou scénu. Tímto způsobem si můžete rychle vytvořit spoustu nových nápadů během několika minut a snadno tak zkoumat různé varianty obrázků a tvůrčí směry. Tato funkce je k dispozici v aplikaci Photoshop (beta). 

Možnosti úprav fotografií pomocí umělé inteligence v aplikaci Photoshop

Ať už používáte funkce Generativní výplň a Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop, nebo zkoumáte nejnovější funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop (beta), můžete vytvářet úžasné snímky jednodušeji než dříve.  

Otevření nebo stažení aplikace Photoshop

Pokud již aplikaci Photoshop máte, otevřete ji. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi, abyste měli k dispozici všechny nejnovější funkce generativní umělé inteligence. Pokud nemáte plán Creative Cloud, který zahrnuje aplikaci Photoshop, spusťte zkušební verzi a stáhněte si plnou verzi aplikace Photoshop na sedm dní zdarma. Chcete-li vyzkoušet nejnovější funkce generativní umělé inteligence, nezapomeňte si stáhnout beta verzi aplikace.

Import obrázku 

V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a vyhledejte a vyberte soubor, který chcete importovat. Můžete také zvolit možnost Nový soubor na domovské obrazovce aplikace Photoshop, čímž otevřete novou pracovní plochu. Poté na kontextovém panelu úloh klikněte na možnost Importovat obrázek.  

Přidání nebo odebrání obsahu 

Pomocí libovolného nástroje pro výběr vyberte část obrázku, poté na kontextovém panelu úloh klikněte na možnost Generativní výplň a popište, čím chcete vybranou oblast nahradit. Případně můžete nechat pole pro zadání popisu prázdné, chcete-li obsah odebrat.

 

Pokud chcete vytvořit zcela novou scénu, vyzkoušejte funkci Převod textu na obraz v aplikaci Photoshop (beta).

Vytvoření nového pozadí 

Vyměňte scenérii kolem objektu za zcela nové pozadí. Začněte výběrem objektu a následným obrácením výběru na kontextovém panelu úloh. Popište, čím chcete nahradit staré pozadí, a kliknutím na tlačítko Generovat zobrazte různé varianty obrázku. 

 

Můžete také experimentovat s novou funkcí Generovat pozadí v aplikaci Photoshop (beta). Na kontextovém panelu úloh klikněte na tlačítko Generovat pozadí a vyberte si některou z možností Generovat, Barevná výplň a Importovat obrázek. Pomocí možnosti Generovat vytvoříte pozadí na základě zadaného popisu, pomocí možnosti Barevná výplň nahradíte pozadí novým odstínem barvy a pomocí možnosti Importovat obrázek zaměníte aktuální pozadí za obrázek dle vlastního výběru.

Rozšíření obrázku 

Pomocí funkce Generativní rozšíření můžete obrázek zvětšit a přidat nový obsah. Na panelu nástrojů vyberte nástroj oříznutí a přetažením rohových nebo okrajových úchytů změňte velikost obrázku. Poté kliknutím na tlačítko Generovat na kontextovém panelu úloh vyplňte prázdné místo novým obsahem, který se prolne se stávajícím obrázkem. Případně před kliknutím na tlačítko Generovat zadejte popis, abyste si výsledky přizpůsobili svým požadavkům.

Podrobnější úpravy výstupů 

Obrázky si můžete doladit úpravou vašeho zadání a generováním nových variant.
 

Ještě větší kontrolu nad generováním obrázků získáte díky novým funkcím generativní umělé inteligence, jako jsou Referenční obrázek, Generovat podobnéVylepšit detaily, které jsou k dispozici v aplikaci Photoshop (beta).
 

Chcete-li použít referenční obrázek, vyberte libovolnou část obrázku a na panelu kontextových úloh klikněte na tlačítko Generativní výplň. Poté klikněte na ikonu Referenční obrázek a nahrajte soubor, který se podobá výsledku, který chcete vygenerovat, například džínovou bundu. Můžete použít samotný soubor nebo jej zkombinovat s textovým zadáním.  
 

Funkci Generovat podobné použijte, chcete-li získat více variant vygenerovaných obrázků, které se vám nejvíce líbí. Stačí kliknout na miniaturu verze, která se vám líbí – nebo kliknout na nabídku se třemi tečkami u vybrané varianty na panelu Vlastnosti – a poté kliknutím na tlačítko Generovat podobné na kontextovém panelu úloh zobrazit další příklady se stejným obsahem a stylem.
 

Když vytvoříte obrázek, který se vám líbí, můžete kliknutím na tlačítko Vylepšit detaily na kontextovém panelu úloh vylepšit ostrost a zvýraznit detaily.

Stažení a sdílení

Když jste s obrázkem spokojeni, přejděte do nabídky Soubor > Exportovat > Exportovat jako a vyberte požadovaný typ souboru a velikost obrázku. Můžete také přidat volitelné údaje, například metadata. Po nastavení předvoleb klikněte na tlačítko Exportovat, vyberte, kam chcete obrázek uložit, a klikněte na tlačítko Uložit. Obrázek je nyní připraven ke sdílení na sociálních sítích i mimo ně. Potřebujete změnit formát obrázku, aby vyhovoval jinému účelu? Využijte funkci Generativní rozšíření, která upraví velikost obrázku a doplní obsah tam, kde je potřeba.  

Novinky v aplikaci Photoshop (beta)

Vytvářejte zcela nové scény

Vytvořte vše, co si dokážete představit, několika slovy. Pomocí funkce Převod textu na obraz můžete rychle vytvářet vlastní díla, které budou obsahovat, cokoli si přejete, od osob po až krajiny.

Přidejte nové pozadí během okamžiku

S funkcí Generovat pozadí již nemusíte složitě pořizovat skutečné snímky. Přidejte nebo vyměňte pozadí za nové, které odpovídá osvětlení, stínům a perspektivě objektu na snímku, a to několika kroky přímo z kontextového panelu úloh. 

Lepší kontrola nad generovanými výsledky

Díky funkci Referenční obrázek získáte více výsledků generovaných umělou inteligencí, které odpovídají vašich potřebám. Nahrajte obrázek kožené bundy a zadejte popis do pole Generativní výplň nebo snímek krajiny, kterou chcete rozšířit pomocí funkce Generativní rozšíření, abyste získali požadovaný vzhled.

Vytvářejte varianty oblíbených obrázků

Zadejte textový popis a z výsledků vyberte obrázek, který chcete použít jako referenci pro funkci Generovat podobné. Kliknutím na tlačítko poté vytvářejte další varianty s podobným obsahem nebo stylem, dokud nenajdete tu, která se vám líbí. 

Zvyšte kvalitu obrázků 

Funkce Vylepšit detaily umožňuje zvýšit ostrost a detaily výtvorů získaných pomocí funkce Generativní výplň. Získáte tak kvalitnější výsledky, které vypadají ostře a lépe se prolnou s obrázky v profesionální kvalitě z fotobanky.

Přečtěte si další informace o všech nových funkcích aplikace Photoshop.

Další nástroje v aplikaci Photoshop využívající umělou inteligenci

Aplikace Photoshop nabízí řadu dalších nástrojů, které urychlují a usnadňují práci pomocí umělé inteligence. Zde je několik z nich:

  • Nástroj odebrat: Nahrazujte nežádoucí oblasti na obrázku podobným obsahem tak, že jednoduše přejedete štětcem přes oblast, kterou chcete odstranit.
  • Nástroj pero se zakřivením: Intuitivně kreslete rovné čáry a hladké křivky a pak je snadno upravujte.
  • Srovnání písem: Najděte shody s písmy, která se vám líbí obrázcích nebo fotografiích.
  • Zachovat detaily 2.0: Změňte velikost obrázků bez zkreslení důležitých detailů a textur.
  • Nahrazení oblohy: Změňte oblohu na snímku několika kliknutími a Photoshop ji automaticky zamaskuje a prolne.
  • Výběr objektu a zpřesnění okrajů: Vytvářejte snadno přesné výběry a masky.
  • Funkce Neural Filters: Zkraťte zdlouhavé pracovní postupy na pouhých několik kliknutí pomocí knihovny filtrů využívajících strojové učení.

Máte otázky? My máme odpovědi.

Úpravy fotografií pomocí generativní umělé inteligence jsou procesem tvorby a vylepšování snímků pomocí nástrojů, které k provedení daných úprav využívají umělou inteligenci. Řada těchto nástrojů vyžaduje k zahájení procesu úprav, aby uživatel zadal popis obsahu, který chce vytvořit, například „červený baret“ nebo „bujný městský park plný turistů, stromů a psů“. Nástroj poté pomocí algoritmů a rozsáhlých datových sad generuje výstupy, které odpovídají popisu. Mezi příklady takových nástrojů patří webová aplikace Adobe Firefly a funkce využívající Firefly v aplikaci Photoshop, jako jsou Generativní výplň a Generativní rozšíření. Úpravy fotografií pomocí generativní umělé inteligence mohou zahrnovat úlohy, jako je vytváření zcela nových obrázků, přidávání nebo odstraňování obsahu v již existujících obrázcích, nahrazování pozadí, rozšiřování obrázku a mnoho dalšího.

Editory fotografií využívající generativní umělou inteligenci nabízejí řadu výhod. Pomocí těchto editorů můžete automatizovat rutinní editační úlohy skládající se z mnoha kroků, což vám umožní věnovat se kreativnější práci. Můžete je použít k rychlé změně velikosti snímků pro různé formáty, k rozšíření snímků nebo k přidání nových prvků do fotografií, čímž ušetříte čas, který byste strávili hledáním dokonalého snímku v databance. Tyto editory také můžete použít také k brainstormingu a hledání inspirace. Výstupy získané na základě textových zadání vás mohou překvapit a posunout vaši práci novým směrem. Můžete popustit uzdu své fantazii, experimentovat s popisy, upravovat dříve použité popisy a zkoumat, jakých výsledků dosáhnete.

Photoshop není zdarma, ale můžete si zaregistrovat bezplatnou zkušební verzi a po dobu sedmi dní si vyzkoušet plnou verzi aplikace včetně všech funkcí generativní umělé inteligence pro úpravy fotografií, jako je Generativní výplň a Generativní rozšíření. Můžete si také vyzkoušet úpravy obrázků v bezplatné verzi webové aplikace Adobe Firefly.

Protože úpravy fotografií využívající generativní umělou inteligenci pomáhají zkrátit čas potřebný k provedení základních editačních úloh, jako je rozšíření obrázku, změna velikosti a retušování fotografií a další, můžete tyto úpravy nejen dokončit za kratší dobu než dříve, ale ušetřený čas můžete také věnovat kreativnější práci. Úpravy fotografií využívající generativní umělou inteligenci navíc nejsou určeny jen uživatelům, kteří se primárně zabývají především úpravami obrázků. Mohou být nesmírně užitečné pro majitele malých firem, marketéry sociálních médií, projektové manažery a další uživatele, kteří potřebují vytvářet a upravovat obrázky pro svou práci, ale nedisponují velkým rozpočtem na fotografie.

Funkce Generativní výplň a Generativní rozšíření jsou navrženy tak, aby byly bezpečné pro komerční použití. Můžete tak bez obav posouvat hranice své kreativity s vědomím, že aktuální model generativní umělé inteligence Firefly je vytrénován na licencovaném obsahu, jako jsou soubory ve službě Adobe Stock, a volných dílech, u kterých vypršela autorská práva. Přestože jsou v aplikaci Photoshop (beta) k dispozici funkce generativní umělé inteligence, obsah vytvořený v aplikaci Photoshop (beta) nesmí být používán ke komerčním účelům.

Podrobné pokyny najdete zde

Zjistěte více o umělé inteligenci, aplikaci Photoshop a technologii Firefly

Objevte všechny možnosti aplikace Photoshop

Upravujte obrázky, vylepšujte barvy, odstraňujte nežádoucí objekty, nahrazujte nudná pozadí dramatickými a využívejte spoustu dalších funkcí.

Vyzkoušejte Firefly na webu

Prozkoumejte generativní umělou inteligenci přímo v prohlížeči s modely Generativní výplň, Text na obrázek a Textové efekty.

Sdílejte tento článek