Funkcie aplikácie Photoshop

Využívajte výkon umelej inteligencie pri úpravách fotografií

Vďaka najnovším funkciám generatívnej umelej inteligencie a doposiaľ najpokročilejšej funkcii Generatívna výplň s podporou nového modelu Adobe Firefly Image 3 môžete vytvárať úžasné realistické obrázky s ešte rozsiahlejšími možnosťami kontroly. Teraz v aplikácii Photoshop (beta).

Vyskúšajte aplikáciu Photoshop (beta) pre počítače

1. Spustite bezplatnú skúšobnú verziu aplikácie Photoshop.

2. Otvorte aplikáciu Creative Cloud.

3. Nainštalujte aplikáciu Photoshop (beta).

Úplne nové spôsoby tvorby

Každý môže vytvárať neuveriteľné obrázky pomocou jednoduchých textových príkazov a funkcií Generatívna výplň a Generatívne rozšírenie v aplikácii Photoshop. A teraz si môžete vyskúšať novú generáciu funkcií generatívnej umelej inteligencie v aplikácii Photoshop (beta). Generujte množstvo nápadov, vytvárajte úplne nové scény a získavajte bohaté realistické výsledky vďaka doposiaľ najrozsiahlejším možnostiam kontroly.

Budúcnosť aplikácie Photoshop spočíva v generatívnej umelej inteligencii

Premeňte každú kreatívnu víziu na skutočnosť a zachovajte si pritom všetky koncepty pod úplnou kontrolou pomocou generatívnej umelej inteligencie Adobe Firefly v aplikácii Photoshop. Vyskúšajte vybrané funkcie generatívnej umelej inteligencie v prehliadači v aplikácii Photoshop na webe.

Premeňte každú kreatívnu víziu na skutočnosť a zachovajte si pritom všetky koncepty pod úplnou kontrolou pomocou generatívnej umelej inteligencie Adobe Firefly v aplikácii Photoshop. Vyskúšajte vybrané funkcie generatívnej umelej inteligencie v prehliadači v aplikácii Photoshop na webe.

Rozbaľte to vo veľkom

Rýchlo skúmajte nápady a experimentujte s nimi. Generatívna výplň umožňuje rýchlo vytvárať desiatky vysokokvalitných konceptov.  

Navyše, použitím nových funkcií v aplikácii Photoshop (beta) môžete generovať ešte viac nápadov. Nahrajte vzorový obrázok, aby ste sa priblížili k obsahu, ktorý od referenčného obrázka očakávate, a pomocou funkcie Generovať podobné vytvárajte variácie obľúbených generovaných obrázkov. 

Nové pozadie? Žiaden problém.

Pomocou generatívnej umelej inteligencie môžete bez problémov meniť pozadia vo fotografiách. Stačí vybrať pozadie, napísať textový príkaz a presunúť objekt z miestnej mestskej ulice na druhú stranu sveta. 

Vyskúšajte ešte rýchlejšiu a jednoduchšiu funkciu Generovanie pozadia v aplikácii Photoshop (beta). Stačí zadať opis a scéna sa okamžitú zmení na novú, ktorá sa zhoduje s osvetlením, tieňmi a perspektívou objektu. 

Choďte až za hranice

Generatívne rozšírenie umožňuje ľahko rozšíriť obrázok do akéhokoľvek smeru. Vyberte a potiahnite nástroj na orezávanie za hranice pôvodného obrázka do požadovanej veľkosti a kliknite na Generate (Generovať). Rozšírené plátno sa automaticky vyplní novým obsahom, ktorý sa plynule spojí s existujúcim obrázkom. Ak chcete prípadne konkrétnejší výsledok, zadajte príkaz.

Vytvorte niečo z ničoho 

Všetko, čo potrebujete na vyplnenie prázdneho plátna, sú vaša predstavivosť a funkcia Prevod textu na obrázok. Stačí, ak zadáte opisný príkaz, nastavíte preferencie týkajúce sa štýlu a celá scéna sa vytvorí úplne nanovo. Tento prístup môžete používať na rozvírenie množstva nápadov za okamih, aby ste mohli jednoducho preskúmať možnosti obrázka a smery, ktorými sa vaša kreativita bude uberať. Teraz v aplikácii Photoshop (beta). 

Jednoduché odstraňovanie a nahrádzanie obsahu

Zbavte sa nežiaducich prvkov pomocou funkcie Generatívna výplň. Stačí vybrať objekt, ktorý chcete odstrániť, a kliknutím na Generate (Generovať) (bez použitia príkazu) vyplníte oblasť novým obsahom, ktorý sa plynule spojí s okolitým obrázkom. Taktiež môžete nahradiť nežiaduce predmety niečím špecifickým, napríklad lístím, pomocou opisu.

Pomocou funkcií, ako napríklad Referenčný obrázok (k dispozícii v aplikácii Photoshop (beta), môžete teraz prispôsobovať výsledky v ešte väčšom rozsahu. Vygenerovaný obsah bude vychádzať zo vzorového obrázka, ktorý ste nahrali.

Novinka v aplikácii Photoshop (beta)

Vytvárajte celé scény od začiatku.

Prejdite od príkazu až po všetko to, čo si predstavujete. Vďaka funkcii Prevod textu na obrázok môžete rýchlo vytvárať vlastné diela, ktoré obsahujú ľudí, miesta a mnoho iného.

Pridajte nové pozadie za okamih

Vďaka funkcii Generovať pozadie môžete pridávať alebo nahrádzať pozadia za nové, ktoré zodpovedajú osvetleniu, tieňom a perspektíve objektu, a to s menším počtom krokov priamo z kontextového panela s úlohami. 

Vytvorte variácie obľúbených obrázkov

Začnite textovým príkazom a spomedzi možností si vyberte obľúbený výsledok na používanie vo funkcii Generovať podobné. Kliknutím môžete zdokonaľovať viaceré variácie podobným obsahom alebo štýlom dovtedy, kým nebudete spokojní. 

Zvýšte kvalitu obrázka 

Funkcia Vylepšiť detail vám ponúka možnosť zlepšenia ostrosti a detailov v dielach vytvorených pomocou Generatívnej výplne. Získajte výsledky vyššej kvality, ktoré vyzerajú ostro a s bežnými obrázkami sa lepšie spájajú.

Prečítajte si viac o všetkých nových funkciách v aplikácii Photoshop.

Úpravy fotografií umelou inteligenciou v aplikácii Photoshop

Bez ohľadu na to, či používate Generatívnu výplň a Generatívne rozšírenie v aplikácii Photoshop alebo skúmate najnovšie funkcie generatívnej umelej inteligencie v aplikácii Photoshop (beta), neuveriteľné obrázky dokážete vytvoriť oveľa rýchlejšie.  

Otvorte alebo stiahnite si Photoshop

Ak už aplikáciu Photoshop máte, otvorte ju. Overte, či je aktualizovaná na najnovšiu verziu, aby ste mali poruke všetky najnovšie funkcie generatívnej umelej inteligencie. Ak nemáte plán Creative Cloud, ktorý zahŕňa Photoshop, zaregistrujte sa do bezplatnej skúšobnej verzie a stiahnite si plne funkčnú verziu aplikácie Photoshop, ktorú budete môcť bezplatne používať sedem dní. Ak chcete vyskúšať najnovšie funkcie generatívnej umelej inteligencie, stiahnite si aplikáciu beta.

Importujte obrázok 

Prejdite do časti File (Súbor) > Open (Otvoriť), vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý chcete importovať, alebo vyberte New file (Nový súbor) na domovskej obrazovke aplikácie Photoshop na otvorenie nového pracovného priestoru. Potom na kontextovom paneli s úlohami kliknite na Import image (Importovať obrázok).  

Pridajte a odstráňte obsah 

Pomocou ľubovoľného nástroja na výber vyberte akúkoľvek časť obrázka, kliknite na Generative Fill (Generatívna výplň) na kontextovom paneli s úlohami a zadaním príkazu nahraďte obsah novým obsahom. Ak pole ponecháte prázdne, obsah odstránite.

 

Na vytvorenie úplne novej scény skúste použiť funkciu Prevod textu na obrázok v aplikácii Photoshop (beta).

Vytvorte nové pozadie 

Vymeňte scénu subjektu za úplne nové pozadie. Vyberte objekt a na kontextovom paneli s úlohami zmeňte výber. Zadajte príkaz, ako chcete staré pozadie nahradiť, a kliknutím na Generate (Generovať) zobrazte dostupné možnosti. 

 

Skúste experimentovať aj s funkciou Generovať pozadie v aplikácii Photoshop (beta). Kliknite na Generate Background (Generovať pozadie) na kontextovom paneli s úlohami a vyberte Generate (Generovať), Color Fill (Farebná výplň) alebo Import Image (Importovať obrázok). Možnosť Generate (Generovať) sa používa na vytvorenie pozadia z príkazu, možnosť Color Fill (Farebná výplň) na nahradenie pozadia novým odtieňom a možnosť Import Image (Importovať obrázok) na zmenu aktuálneho pozadia za obrázok podľa vlastného výberu. 

Rozšírte obrázok 

Pomocou funkcie Generatívne rozšírenie môžete zväčšovať obrázky a pridávať nový obsah. Na paneli s nástrojmi vyberte nástroj na orezanie a kliknutím a presunutím rohu alebo okrajových držadiel zmeňte veľkosť obrázka. Potom kliknite na Generate (Generovať) na kontextovom paneli s úlohami na vyplnenie prázdneho miesta novým obsahom, ktorý sa zmieša s existujúcim obrázkom. Alebo na prispôsobenie výsledkov zadajte príkaz pred tým, než kliknete na Generate (Generovať).

Dolaďte výsledky 

Obrázky môžete ďalej prispôsobovať úpravou príkazu a generovaním nových variácií. 
 

Získajte ešte väčšiu kontrolu nad generovaním obrázkov pomocou nových funkcií generatívnej umelej inteligencie, ako napríklad Referenčný obrázok, Generovať podobné a Vylepšiť detail, ktoré sú dostupné v aplikácii Photoshop (beta). 
 

Ak chcete použiť funkciu Referenčný obrázok, vyberte ľubovoľnú časť obrázka, kliknite na Generative Fill (Generatívna výplň) na kontextovom paneli s úlohami a potom kliknutím na ikonu Referenčný obrázok nahrajte súbor, ktorý sa podobá na to, čo chcete generovať (napríklad džínsovú bundu). Použite samostatný súbor alebo ho skombinujte s príkazom.  
 

Pomocou funkcie Generovať podobné získajte ďalšie variácie generovaných obrázkov, ktoré sa vám páčia najviac. Kliknite na miniatúru obľúbenej verzie alebo na ponuku troch bodiek na vybratej variácii na paneli Vlastnosti. Potom kliknutím na Generate Similar (Generovať podobné) na kontextovom paneli s úlohami zobrazíte viacero príkladov v rovnakom obsahu a štýle.
 

Po vytvorení požadovaného obrázka môžete kliknúť na Enhance Detail (Vylepšiť detail) na kontextovom paneli s úlohami a vylepšiť ostrosť a detail.

Stiahnite výsledok a zdieľajte ho

Keď bude obrázok spĺňať vaše predstavy, prejdite do časti File (Súbor) > Export (Exportovať) > Export As (Exportovať ako) a vyberte typ súboru a veľkosť obrázka. Môžete pridať aj ďalšie informácie, ako napríklad metaúdaje. Po nastavení preferencií kliknite na Export (Exportovať), vyberte miesto uloženia obrázka a kliknite na Save (Uložiť). Obrázok je pripravený na zdieľanie na sociálnych sieťach a iných miestach. Potrebujete preformátovať obrázok tak, aby spĺňal odlišné potreby? Pomocou funkcie Generatívne rozšírenie môžete rýchlo upraviť veľkosť a vyplniť doplnkový obsah tam, kde ho potrebujete.  

Ďalšie nástroje v aplikácii Photoshop využívajúce umelú inteligenciu

V aplikácii Photoshop nájdete aj mnohé ďalšie nástroje, ktoré vám pomôžu pracovať rýchlejšie a jednoduchšie vďaka výkonu umelej inteligencie. Tu je niekoľko príkladov:

  • Nástroj na odstraňovanie: Nahrádzajte nežiaduce oblasti vo svojich obrázkoch podobným obsahom tak, že len prejdete štetcom cez to, čo chcete odstrániť.
  • Nástroj Pero na krivky: Intuitívne kreslite rovné čiary či jemné krivky a potom ich ľahko upravujte.
  • Zodpovedajúce písma: Nájdite zhody pre svoje obľúbené písma z obrázkov či fotografií.
  • Preserve Details 2.0: Meňte veľkosti obrázkov bez toho, aby ste deformovali dôležité detaily a textúry.
  • Sky Replacement: Vymeňte oblohu vo svojom obrázku len niekoľkými kliknutiami – Photoshop už automaticky zamaskuje a spojí náhradu s obrázkom.
  • Nástroje Výber objektov a Refine Edge: Vytvárajte precízne výbery a maskovania s ľahkosťou.
  • Neurálne filtre: Zjednodušte zdĺhavé pracovné postupy na niekoľko krokov pomocou knižnice filtrov využívajúcich strojové učenie.

Máte otázky? Máme na ne odpovede.

Úprava fotografií pomocou generatívnej umelej inteligencie je proces, v rámci ktorého môžete vytvárať a upravovať obrázky pomocou nástrojov využívajúcich umelú inteligenciu. Ak chcete začať s procesom úprav, mnoho z týchto nástrojov vyžaduje príkaz opisujúci obsah, ktorý chcete vytvoriť, ako napríklad „červený baret“ alebo „bujný mestský park s turistami, stromami a psami“. Nástroj potom využije algoritmy a veľké množiny údajov na generovanie výsledkov, ktoré sa podobajú opisu. Medzi takéto nástroje patria napríklad webová aplikácia Adobe Firefly a funkcie s technológiou Firefly v aplikácii Photoshop ako Generatívna výplň a Generatívne rozšírenie. Úprava fotografií pomocou generatívnej umelej inteligencie môže zahŕňať rôzne úlohy, ako napríklad vytváranie úplne nových obrázkov, pridávanie alebo odstraňovanie obsahu z existujúcich obrázkov, nahradenie pozadia, rozšírenie obrázka a mnoho ďalšieho.

Používanie nástrojov generatívnej umelej inteligencie na úpravu fotografií prináša mnoho výhod. Nástroje generatívnej umelej inteligencie na úpravu fotografií môžete používať na automatizáciu rutiny – úprav s viacerými krokmi, ktoré bránia v kreatívnejšej práci. Môžete ich používať na rýchlu zmenu veľkosti obrázkov na rôzne formáty a rozšírenie ohraničenia obrázkov, prípadne na pridávanie nových prvkov do fotografií, čím ušetríte čas strávený vyhľadávaním dokonalého obrázka v archíve obrázkov. Nástroje generatívnej umelej inteligencie na úpravu fotografií môžete používať aj na brainstorming a hľadanie inšpirácie. Výsledok príkazov vás môže prekvapiť a vaša práca sa môže začať uberať novým smerom. Môžete povoliť uzdu svojej predstavivosti, experimentovať s príkazmi, dolaďovať predtým používané príkazy a skúmať výsledky.

Photoshop sa neposkytuje zadarmo. Môžete sa však zaregistrovať do bezplatnej verzie a počas siedmich dní využívať plne funkčnú aplikáciu vrátane všetkých funkcií generatívnej umelej inteligencie na úpravu fotografií, ako sú napríklad Generatívna výplň a Generatívne rozšírenie. Taktiež môžete vyskúšať úpravu obrázkov bezplatnou verziou webovej aplikácie Adobe Firefly.

Keďže nástroje generatívnej umelej inteligencie na úpravu fotografií pomáhajú skracovať čas potrebný na vykonanie základných úloh úpravy, ako napríklad rozšírenie okrajov obrázka, zmena veľkosti, retušovanie fotografií a podobne, znamená to, že tieto úpravy budete môcť vykonať v kratšom čase a získaný čas budete môcť využiť na kreatívnejšiu prácu. Úprava fotografií pomocou generatívnej umelej inteligencie nie je určená iba pre tých používateľov, ktorí sa primárne zaoberajú úpravou obrázkov. Môže predstavovať vynikajúceho pomocníka pre vlastníkov malých podnikov, pracovníkov v oblasti sociálnych médií, projektových manažérov a iné osoby, ktoré potrebujú vo svojej práci vytvárať a upravovať obrázky, nemajú však na tieto činnosti vyhradený veľký rozpočet.

Generatívnu výplň a Generatívne rozšírenie je možné bezpečne využívať na komerčné účely. Vďaka tomu môžete posúvať hranice vlastnej kreativity bez obáv, pretože aktuálny model generatívnej umelej inteligencie Firefly bol vyškolený na licencovanom obsahu (napríklad Adobe Stock) a obsahu verejných domén, ktorému už uplynuli autorské práva. Funkcie generatívnej umelej inteligencie sú k dispozícii na používanie v aplikácii Photoshop (beta), ale používanie obsahu generovaného v aplikácii Photoshop (beta) na komerčné účely môže byť zakázané.

Podrobné pokyny nájdete tu.

Prečítajte si viac o umelej inteligencii, aplikácii Photoshop a technológii Firefly.

Objavte, čo všetko sa dá robiť s aplikáciou Photoshop

Upravujte fotografie, pridávajte farby, odstraňujte nechcené objekty, ozvláštňujte nudné pozadia a mnoho ďalšieho.

Vyskúšajte Firefly na webe

Objavte možnosti generatívnej umelej inteligencie priamo vo svojom prehliadači pomocou funkcií Generative Fill, Text na obrázok a modelov textových efektov.

Zdieľajte tento článok