Lomakkeiden käyttäminen

Acrobat Reader -sovellus tukee kahden tyyppisiä lomakkeita:

 • Acroform-lomakkeet: Nämä sisältävät lomakekenttiä, joihin voit syöttää suoraan tietoja, valintaruutuja ja paljon muuta. Käyttäjät voivat täyttää kentät missä tahansa ympäristössä ja muokata niitä Acrobatissa. Acroform-lomakekenttiä ei kuitenkaan voi muokata eikä poistaa mobiililaitteessa.

 • Täytä ja allekirjoita -lomakkeet: Voit luoda nämä lomakkeet missä tahansa ympäristössä, myös mobiililaitteissa. Täytä ja allekirjoita -lomakkeet ovat samantapaisia kuin merkinnät: voit valita lomake-elementin lomakkeen työkalupalkista ja sijoittaa osan mihin tahansa PDF-tiedoston kohtaan napauttamalla kohtaa. Acrobat tukee myös Täytä ja allekirjoita -lomakekenttien lisäämistä ja muokkaamista.

Acroform-lomakkeiden käyttäminen

Lomakkeen täyttäminen

Olemassa olevien kenttien täyttäminen Acroform-lomakkeessa:

 1. Napauta lomakekenttää ja syötä tiedot.

 2. Tallenna kentän tiedot napauttamalla kentän ulkopuolella.

../_images/forms.png

Lomakekenttien poistaminen

Kentän tyhjentäminen:

 1. Valitse jokin kenttä.

 2. Napauta Palauta.

 3. Kun sinua pyydetään vahvistamaan tyhjentäminen, napauta Peruuta tai Tyhjennä.

Navigointi Bluetooth-näppäimistön avulla

Acrobat Readerissa voit liikkua lomakkeissa Bluetooth-näppäimistön avulla, mikä nopeuttaa lomakkeiden käyttöä.

Tuki JavaScript-rajapinnoille

Acroform-lomakkeissa Acrobat Reader tukee JavaScriptin käyttöä lomakekenttien laskentaan ja oikeellisuuden tarkistamiseen sekä muotoilemiseen. Lisätietoja on Mobile APIn viiteoppaassa.

Täytä ja allekirjoita -lomakkeiden käyttäminen

Täytä ja allekirjoita -toiminnot eivät ole käytettävissä Acroform-lomakkeissa, allekirjoitetuissa PDF-tiedostoissa ja salasanalla suojatuissa PDF-tiedostoissa. Täytä ja allekirjoita -työkalupalkki ei näy tällaisissa PDF-tiedostoissa.

Täytä ja allekirjoita -lomakkeiden käyttö mahdollistaa myös

 • automaattisen zoomauksen, jos kentän koko on liian pieni luettavaksi

 • kiinnityksen vasemmalle tekstikenttiä napautettaessa (vain vasemmalta oikealle kirjoittavat kielet).

Lomakkeen luominen ja muokkaaminen

Voit helposti muuttaa lähes minkä tahansa PDF-tiedoston lomakkeeksi ja lähettää sen muille tai täyttää sen itse.

Lomakkeen luominen avoimessa dokumentissa:

 1. Napauta editicon > fillsignicon

Täytä ja allekirjoita -työkalupalkki tulee näkyviin.

../_images/edit-menu.png
 1. Valitse lomaketyökalu, kuten tekstikenttä tai valintaruutu.

 2. Kirjoita tiedot. Oletuksena sovellus ehdottaa syötteitä tekstikenttää varten.

 3. Poistu Täytä ja allekirjoita -tilasta napauttamalla checkicon.

Kun sijoitat lomake-elementin, pikavalikossa on toiminnot esimerkiksi fontin koon muuttamiseen ja elementin poistamiseen.

../_images/formeditmenu.png

Huomautus

Voit kopioida tekstiä leikepöydältä tekstikenttiin.

Lomakkeiden automaattinen täyttäminen

Oletuksena sovellus käyttää lomakkeiden täyttöhistoriaasi sanojen ehdottamiseen myöhemmissä lomakkeissa. Tämä ominaisuus säästää aikaa etenkin mobiililaitteissa. Ehdotuslähteitä ovat seuraavat:

 • Tiedot tallennetuista lomakkeista: Jos kaksi ensimmäistä kirjainta vastaavat aiempiin lomakkeisiin kirjoittamiasi (ja tallentamiasi) tietoja, ehdotukset täytetään kyseisestä käyttöhistoriasta.

 • Päivämäärämuodot: Kun kirjoitat ensimmäisen kirjaimen tai minkä tahansa numeron nykyisestä päivämäärästä, saat seuraavat ehdotukset: 8/06/2018; Elo 6, 2022; Elokuu 6, 2022.

Tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä:

 1. Napauta profileicon > Asetukset.

 2. Poista käytöstä Ehdota aiemmin käytettyjä sanoja lomakkeita täytettäessä.

../_images/suggest.png

Lomaketietohistorian poistaminen

Käyttöhistoriasi tallennetaan täytetyistä lomakkeista. Näin sovellus voi tehdä ehdotuksia, kun kirjoitat lomakkeen kenttiin. Ehdotushistorian tyhjentäminen:

 1. Napauta profileicon > Asetukset.

 2. Napauta Tyhjennä ehdotukset > Poista.

Lomakkeiden allekirjoittaminen

Jos olet jo luonut allekirjoituksesi, napauta signicon ja sijoita allekirjoituksesi.

Tekstin liittäminen tekstikenttiin

Voit tehdä tämän kopioimalla tekstin laitteen leikepöydälle, painamalla pitkään kenttää, johon haluat lisätä tekstin, ja napauttamalla Liitä.

Kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Voit kumota ja toistaa minkä tahansa toiminnon (paitsi allekirjoittamisen) napauttamalla undoicon tai redoicon oikeassa yläkulmassa olevassa valikossa.

../_images/undoredo.png

Lomakekenttien poistaminen

Kentän poistaminen:

 1. Napauta mitä tahansa kenttää.

 2. Napauta deleteicon.

../_images/deletefield.png

Lomakkeiden usein kysytyt kysymykset

Tukeeko Acrobat Reader XFA-lomakkeita?

Ei. Acrobat Reader ei voi avata dynaamisia eikä staattisia XFA-lomakkeita, jotka on luotu LiveCycle Designerilla.

Onko sovelluksessa LiveCycle-integraatio?

Acrobat Reader tukee dokumenttien kumoamista sekä Adobe LiveCycle Rights Management Serverillä salattuja tiedostoja. Lisätietoja on Mobiilisovelluksen yritysoppaassa osoitteessa https://www.adobe.com/go/readermobileetk.

Miksi laitteessa täytetty lomake näkyy muualla tyhjänä?

Mahdollisia syitä on useita:

 • Acrobat ei tue XFA-lomakkeiden täyttämistä (joskus luotu LiveCycle Designerilla).

 • Monet muut kuin Adoben PDF-katseluohjelmat EIVÄT TUE lomaketietojen tarkastelemista.

Miksi lomake-elementtityökalut eivät ole näkyvissä?

Olet avannut Acroform-lomakkeen tai allekirjoitetun lomakkeen. Näihin lomaketyyppeihin ei voi lisätä lomakekenttiä.

Miksi en voi muokata lomakettani?

Allekirjoitetut lomakkeet ovat lukittuja.