PDF-tiedostojen muokkaaminen

Katso myös

ENNEN ALOITTAMISTA! Katso, vastaako alla oleva näyttö tuotteesi käyttöliittymää. Jos kyllä, käytät perinteistä käyttökokemustamme. Ota selvää, miten voit muokata PDF-tiedostoja käyttämällä Acrobatin perinteistä käyttökokemusta. Jos et, jatka lukemista.

../_images/aa-old-ui.png

Lisää tekstiä PDF-tiedostoon

 1. Napauta alatyökalupalkissa Teksti.

Tällöin dokumentti avataan Lisää teksti -tilassa, jossa alatyökalupalkissa on tekstin värin ja koon valintaan tarkoitettuja työkaluja.

../_images/add-text-mode.png
 1. Voit valita tekstin värin seuraavasti:

 1. Aktivoi väripaletti ja tekstin kokopalkki napauttamalla värinvalitsin.

 2. Napauta colorpicker ja napauta sitten mitä tahansa paletissa olevaa väriä.

../_images/text-color.png
 1. Voit muuttaa tekstikokoa seuraavasti:

 1. Avaa tekstin kokopalkki napauttamalla textsize.

 2. Vedä koon palkki haluamaasi tekstikokoon.

 1. Napauta dokumentissa kohtaa, johon haluat lisätä tekstiä.

 2. Kirjoita teksti näyttöön tulevaan tekstiruutuun ja lisää sitten teksti napauttamalla dokumenttia.

 3. Jos haluat muuttaa tekstiruudun kokoa, vedä kulmakahvoja tarpeen mukaan.

 4. Jos haluat siirtää tekstiruudun toiseen paikkaan, pidä tekstiruutua painettuna ja vedä sitä.

 5. Jos haluat lisätä enemmän tekstiä, napauta dokumenttia uudelleen ja toimi sitten edellä annettujen ohjeiden mukaan.

 6. Kun olet valmis, poistu Lisää tekstiä -tilasta napauttamalla vasemmassa yläkulmassa <.

Voit lisätä tekstiä nopeasti tyhjään kohtaan seuraavasti:

 1. Napauta tyhjää kohtaa, johon haluat lisätä tekstiä.

 2. Napauta näyttöön avautuvassa valikossa Teksti.

 3. Kirjoita teksti tekstiruutuun ja lisää sitten teksti napauttamalla jotakin muuta kohtaa.

../_images/add-text-menu-blank.png

Voit muokata tai muuttaa lisättyä tekstiä tai poistaa sen seuraavasti:

 1. Napauta tekstiä.

 2. Suorita näyttöön avautuvassa valintaikkunassa yksi tai useampi seuraavista toiminnoista tarpeen mukaan:

  • Jos haluat poistaa tekstin, napauta undo

  • Jos haluat muuttaa tekstin väriä napauta värinvalitsin ja valitse sitten toinen väri.

  • Jos haluat muuttaa tekstin kokoa, napauta textsize ja vedä sitten liukusäädin haluamaasi kokoon.

  • Jos haluat muokata tekstiä, napauta ylivuoto > Muokkaa kommenttia**. Muokkaa sitten tekstiä ja napauta > uuden tekstin lisäämistä varten.

  • Jos haluat lisätä vastauksen lisättyyn tekstiin, napauta Vastaa-kenttää ja lisää vastaus. Napauta sendarrow vastauksen kirjoittamiseksi.

../_images/text-edit.png

Huomautus

Tekstin muokkaus -valintaikkunassa voit liikkua kaikkien dokumenttiin lisättyjen tekstien ja kommenttien välillä. Voit näyttää dokumentin kaikki tekstit ja kommentit nuolilla < ja > ja muokata niitä tarpeen mukaan.

PDF-tiedoston tekstin muokkaaminen

Voit muokata PDF-tiedostoa vain silloin, jos sinulla on Adobe Acrobat Premium- tai Adobe Acrobat Pro -tilaus.

 1. Napauta editpdf > Muokkaa PDF-tiedostoa.

PDF-tiedosto avataan muokkaustilassa.

 1. Napauta tekstiä, jota haluat muokata. Säädä valintaa tarpeen mukaan siirtämällä valintaruudun kahvoja.

../_images/edit-pdf-2.png
 1. Napauta näyttöön avautuvassa valikossa Muokkaa tekstiä.

 2. Muokkaa tekstiä muokkausruudussa tarpeen mukaan ja napauta sitten Tallenna.

../_images/edit-pdf-1.png
 1. Voit hylätä muokkaukset napauttamalla yläpalkissa X.

 2. Voit muokata PDF-tiedoston tekstiä nopeasti seuraavasti:

 1. Napauta tekstiä, jota haluat muokata.

 2. Napauta näyttöön avautuvassa valikossa Muokkaa tekstiä.

 3. Muokkaa näyttöön avautuvassa muokkausruudussa tekstiä tarpeen mukaan ja napauta sitten Tallenna.

../_images/edit-text-context-menu.png

Tekstin poistaminen

Voit poistaa tekstiä PDF-tiedostosta vain silloin, jos sinulla on Adobe Acrobat Premium- tai Adobe Acrobat Pro -tilaus.

Voit poistaa tekstiä PDF-tiedostosta seuraavasti:

 1. Napauta editpdf > Muokkaa PDF-tiedostoa.

PDF-tiedosto avataan muokkaustilassa.

 1. Napauta tekstiä, jonka haluat poistaa. Säädä valintaa tarpeen mukaan siirtämällä valintaruudun kahvoja.

../_images/delete-text.png
 1. Napauta näyttöön avautuvassa valikossa Poista.

Valittu teksti poistetaan. Voit palauttaa poistetun tekstin napauttamalla ylävalikossa |kumoa|.

Kuvien muokkaaminen

Acrobat Reader -sovelluksen nykyinen versio ei tue PDF-tiedoston kuvien muokkaamista.

Lisää kuvia

Voit lisätä kuvia PDF-tiedostoon vain silloin, jos sinulla on Adobe Acrobat Premium- tai Adobe Acrobat Pro -tilaus.

Voit lisätä uuden kuvan PDF-tiedostoon seuraavasti:

 1. Napauta editpdf > Muokkaa PDF-tiedostoa.

  PDF-tiedosto avataan muokkaustilassa.

 1. Napauta alatyökalupalkissa addimage Lisää kuva. Napauta sitten dokumentissa tyhjää kohtaa, johon haluat lisätä kuvan.

../_images/add-image.png
 1. Valitse Lisää kuva -paneelista jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

  1. Napauta Lisää valokuvista: Anna pyydettäessä lupa valokuvien käyttöön. Viimeksi käytettyjen kuvien galleria avautuu. Voit valita haluamasi kuvan napauttamalla sitä. Jos haluat valita kuvia muista sovelluksista, napauta jotakin yläpaneelissa näkyvistä sovelluskuvakkeista ja valitse mikä tahansa kuva.

   ../_images/photos-permission.png
  2. Napauta Lisää kamerasta: Jos sinua pyydetään sallimaan kameran käyttö, valitse haluamasi suostumusvaihtoehto. Kohdista seuraavaksi kamera kuvaan ja napauta kuvauskuvaketta. Kun olet tyytyväinen tulokseen, valitse OK.

   ../_images/camera-permissions.png

Voit muokata lisättyä kuvaa seuraavasti:

 1. Napauta kuvaa ja suorita yksi tai useampi seuraavista toiminnoista tarpeen mukaan:

 • Jos haluat siirtää kuvaa, vedä se haluamaasi paikkaan.

 • Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, vedä sinisiä kulmakahvoja tarpeen mukaan.

 • Jos haluat poistaa kuvan, napauta poista

 • Jos haluat kiertää kuvaa, napauta alavalikossa rotateleft tai rotateright.

  ../_images/image-delete-rotate.png

Piirrosten tekeminen

Voit tehdä piirroksia seuraavasti:

 1. Napauta alatyökalupalkissa draw

Tiedosto avataan Lisää kuva -tilassa, jossa näytön alaosassa olevassa työkalupalkissa on kuvan värin ja kuvan viivan leveyden valitsemiseen tarkoitettuja työkaluja.

Pääset nopeasti Lisää kuva -tilaan napauttamalla dokumentissa tyhjää kohtaa ja napauttamalla sitten näyttöön tulevassa valikossa Piirrä.

../_images/draw-context-menu-blank.png
 1. Voit muuttaa piirtoväriä seuraavasti:

  1. Ota väripaletti käyttöön napauttamallavärinvalitsin.

  2. Napauta colorpicker uudelleen ja napauta sitten mitä tahansa paletissa olevaa väriä.

 2. Voit muuttaa kuvan viivan leveyttä seuraavasti:

  1. Avaa viivan leveyden valitsin napauttamalla textsize.

  2. Napauta haluamaasi leveyspalkkia.

../_images/drawing-line-width.png
 1. Kun olet valinnut kuvan viivan värin ja leveyden, napauta dokumenttia ja piirrä kuva yhden sormen vetämistoiminnolla.

  Huomautus: Voit vierittää dokumenttia kahden sormen vieritystoiminnolla ja piirtää kuvia haluamiisi paikkoihin.

 2. Jos haluat kumota jonkin vaiheen, napauta ylävalikossa undo.

 3. Poistu Lisää kuva -tilasta napauttamalla ylävalikossa <.

Voit muokata piirrosta tai poistaa sen seuraavasti:

 1. Napauta kuva.

 2. Suorita näyttöön tulevassa valintaikkunassa seuraavat toimet tarpeen mukaan:

 • Jos haluat vaihtaa kuvan värin, napauta värinvalitsin

 • Jos haluat muuttaa kuvan viivan leveyttä, napauta textsize

 • Jos haluat poistaa kuvan, napauta poista

 • Jos haluat lisätä kuvaan kommentin, napauta Lisää kommentti -kenttää ja kirjoita viestisi. Kun olet valmis, napauta oikeassa yläkulmassa >.

 • Jos haluat lisätä kuvaan vastauksen, napautaylivuoto > Vastaa ja lisää sitten vastaus.

  ../_images/drawing-reply.png

Kommentteja sisältävien merkintöjen lisääminen

 1. Napauta alatyökalupalkissa korostus

  PDF-tiedosto avataan korostustilassa, jossa on korostus-, alleviivaus-, yliviivaus- ja värinvalitsintyökaluja.

 2. Napauta alatyökalupalkissa jotakin seuraavista työkaluista tarpeen mukaan:

  • korostus korostaaksesi tekstiä.

  • alleviivaa alleviivataksesi tekstiä.

  • yliviivaus yliviivataksesi tekstiä.

 3. Valitse värinvalitsin-kuvake, jos haluat tarkistaa näytön värin. Voit vaihtaa väriä napauttamalla colorpicker ja valitsemalla sitten värin napauttamalla sitä väripaletissa.

 4. Vedä korostettavan, alleviivattavan tai yliviivattavan tekstin päältä.

 5. Voit tarkistaa valintasi näyttöön tulevan tekstin suurennustyökalun avulla.

  ../_images/highlight-text.png

  Teksti merkitään valitulla merkinnällä ja värillä.

  ../_images/highlighted-text.png

Voit korostaa, alleviivata tai yliviivata muutaman rivin nopeasti seuraavasti:

 1. Napauta tekstiä, jonka haluat merkitä, ja valitse viivat vetämällä kahvoista.

 2. Suorita näyttöön avautuvassa valikossa yksi seuraavista toiminnoista tarpeen mukaan:

 • Napauta korostus, jos haluat korostaa tekstiä.

 • Napauta alleviivaa, jos haluat alleviivata tekstiä.

 • Napauta yliviivaus, jos haluat yliviivata tekstiä.

Voit muokata korostusta, alleviivausta tai yliviivausta tai lisätä kommentteja seuraavasti:

 1. Napauta merkittyä tekstiä.

 2. Suorita näyttöön avautuvassa valintaikkunassa yksi tai useampi seuraavista toiminnoista tarpeen mukaan:

 • Jos haluat muuttaa korostuksen, alleviivauksen tai yliviivauksen väriä, napauta värinvalitsin ja napauta valittavaa väriä.

 • Jos haluat vastata merkintään, napauta ylivuoto > Vastaa ja kirjoita vastauksesi.

 • Jos haluat lisätä kommentin merkintään, napauta Lisää kommentti -kenttää ja kirjoita kommenttisi.

 • Jos haluat poistaa merkinnän, napauta poista

Kommenttien luettelon tarkasteleminen

Voit tarkastella PDF-tiedostosi kommenttiluetteloa seuraavasti:

 1. Napauta yläpalkissa commentslist.

  Tällöin näyttöön avautuu luettelo PDF-tiedoston kaikista kommenteista.

  ../_images/comments-list.png
 1. Jos haluat vastata kommenttiin, napauta Vastaa.

 2. Jos haluat muokata kommenttia, napauta ylivuoto > Muokkaa kommenttia.

 3. Jos haluat poistaa kommentin, napauta poista.

Puhekommenttien lisääminen

Jos haluat välttää kirjoittamista mobiililaitteen näyttöön tai haluat vain lisätä kommentteja dokumenttiin nopeammin, voit käyttää Acrobat Reader -sovelluksen uutta Puhekommentti-toimintoa. Sen avulla voit tallentaa viestisi ja julkaista sen dokumentissa kommenttina.

Huomautus

Äänikommentit-toimintoa ei tällä hetkellä tueta tarkistettavaksi jaetuissa tiedostoissa. Jos haluat jakaa puhekommentteja sisältävän dokumentin, sinun on poistettava puhekommentit tiedostosta ja lähetettävä tiedosto tarkistettavaksi.

Voit julkaista dokumentissa yhden tai useamman kommentin seuraavasti:

 1. Avaa dokumentti ja valitse sitten näytön alaosassa olevasta työkalupalkista Kommentoi.

 2. Valitse voicecomments ja napauta sitten kohtaa, johon haluat lisätä puhekommentin.

../_images/voice-comment-6.png
 1. Valitse voicecomments puhekommenttisi tallentamiseksi.

 2. Kun tallennusvalintaikkuna tulee näkyviin, aloita viestin tallennus. Kun olet valmis, lopeta tallennus valitsemalla voicestop.

../_images/voice-comment-4.png
 1. Voit esikatsella tallenteen napauttamalla toistopainiketta. Kun olet tyytyväinen, julkaise kommenttisi valitsemalla sendarrow.

 2. Jos haluat poistaa tallennetun viestin, napauta poista.

  ../_images/voice-comment-4.png

  Puhekommentti julkaistaan alla esitetyllä tavalla. Jos haluat jatkaa muiden kommenttien lisäämistä, napauta kohtaa, johon haluat lisätä kommentteja, ja tallenna viestisi.

  ../_images/voice-comment-8.png
 1. Jos haluat muokata lisättyä kommenttia, napauta kommenttikuvaketta ja suorita jokin seuraavista toiminnoista tarpeen mukaan:

  • Voit siirtyä toiseen paikkaan vetämällä kuvaketta.

  • Jos haluat kuunnella kommentin, napauta voicecomments.

  • Jos haluat vastata puhekommenttiin, napauta Vastaa-kenttää ja kirjoita viestisi.

  • Jos haluat poistaa puhekommentin, napauta >|sendarrow| Poista.

  ../_images/voice-comment-7.png

Voit julkaista puhekommentin nopeasti tyhjässä tilassa seuraavasti:

 1. Napauta kohtaa, jossa haluat julkaista puhekommentin, ja valitse sitten valikosta Teksti- ja puhekommentti.

../_images/voice-comment-1.png
 1. Valitse Lisää kommentti -valintaikkunasta voicecomments ja aloita sitten viestisi tallennus.

../_images/voice-comment-2.png
 1. Kun olet valmis, valitse voicestop tallennuksen lopettamiseksi.

 2. Esikatsele tallenne ja valitse sitten sendarrow kommenttisi lähettämiseksi.

Järjestä PDF-tiedoston sivut

Voit järjestää PDF-tiedoston sivut vain silloin, jos sinulla on Adobe Acrobat Premium- tai Adobe Acrobat Pro -tilaus.

Sivujen järjesteleminen:

 1. Napauta moretools Lisää työkaluja > organize Järjestä sivut.

../_images/organize.png
 1. Valitse yksi tai useampi sivu napauttamalla niitä ja tee sitten jokin seuraavista toiminnoista tarpeen mukaan:

  • Sivun kiertäminen: Napauta rotateleft tai rotateright.

  • Sivujen järjestäminen uudelleen: Paina sivua pitkään ja vedä se sitten uuteen paikkaan.

  • Sivujen poistaminen: Napauta sendarrow ja vahvista toiminto.

  • Sivujen lisääminen: Napauta insert ja valitse sitten, lisätäänkö toinen tiedosto vai tyhjä sivu. Valitse seuraavaksi ennen tai jälkeen. Sovellus tallentaa tiedoston automaattisesti.

  • Sivujen purkaminen: Napauta extract. Puretut sivut tallennetaan automaattisesti laitteeseen nimellä ”Pages from <tiedostonimi=>”.

PDF-tiedoston sivujen rajaaminen

Voit rajata PDF-tiedoston sivut vain, jos sinulla on Adobe Acrobat Premium- tai Adobe Acrobat Pro -tilaus.

Voit rajata sivun seuraavasti:

 1. Napauta moretools Lisää työkaluja > Rajaa sivut.

../_images/crop-pdf.png
 1. Määritä rajauskehys haluamallasi tavalla vetämällä valintakahvoja.

  • Jos haluat käyttää rajausasetuksia PDF-tiedoston kaikilla sivuilla, napauta Kaikki sivut toiminnon ottamiseksi käyttöön.

  • Ota asetukset käyttöön napauttamalla Tallenna.

  • Voit nollata rajausasetukset napauttamalla Nollaa.

PDF-tiedoston tallentaminen Adoben pilvitallennustilaan

Seuraavat tiedostot tallennetaan automaattisesti lähteenä olevaan pilvisijaintiin:

 • tiedosto, jonka päivität pilvestä lataamisen jälkeen

 • tiedosto, joka vaatii Adoben pilvitallennustilan toimintoja, kuten jakamista, tarkistuksia, tiedostojen yhdistämistä tai PDF-tiedoston vientiä.

Jos haluat tallentaa tiedoston Adoben pilvitallennustilaan, napauta ylävalikossa ylivuoto > Tallenna Adoben pilvitallennustilaan.

Tiedoston kopio tallennetaan Adoben pilvitallennustilaan.

PDF-tiedoston kopion tallentaminen

Voit tallentaa tiedostoistasi kopion Adoben pilvitallennustilaan tai mihin tahansa tuettuun kolmannen osapuolen tallennustilaan. Acrobatilla voit tallentaa kopion jaetuista ja tarkistettavista tiedostoista sekä niiden kommenteista.

Voit tallentaa PDF-tiedoston kopion seuraavasti:

 1. Napauta ylävalikossa ylivuoto > Tallenna kopio.

 2. Valitse sijainti.

 3. Napauta Tallenna.