Asetusten hallinta

Laitteen asetukset

Acrobat Reader -sovellus hyödyntää laitteen oletusasetuksia ja ominaisuuksia helpottaakseen ja nopeuttaakseen dokumenttien käsittelyä. Voit sujuvoittaa työskentelyäsi ja tiedostojen jakamista sekä sallia sovelluksen käyttää kameraa, yhteystietoja ja tallennustilaa.

Huomautus

Vain ilmoitukset otetaan oletusarvoisesti käyttöön. Muiden toimintojen käyttöoikeuksien osalta sinua kehotetaan myöntämään käyttöoikeudet tarpeen mukaan.

Laitteen käyttöoikeuksien määrittäminen

Voit muuttaa laitteen käyttöoikeuksia seuraavasti:

 1. Siirry laitteesi asetusnäyttöön.

 2. Napauta Sovellukset > Adobe Acrobat > Käyttöoikeudet.

  ../_images/permissions.png
 1. Määritä Sovelluksen käyttöoikeudet -sivulla käyttöoikeudet yhdelle tai useammalle seuraavista tarpeen mukaan:

  • Tallennustila: Voit sallia kaikkien tiedostojen hallinnan, sallia vain mediatiedostojen käytön tai estää sovellusta käyttämästä tallennustilaa.

   ../_images/storage-permissions.png

   Jos et ota tallennusoikeuksia käyttöön kaikkien tiedostojen hallinnan sallimista varten, sinua pyydetään myöntämään oikeudet laitteen tallennustilan käyttöön, kun yrität avata laitteeseen tallennetun tiedoston, kuten alla on esitetty. Salli tallennustilan käyttö napauttamalla Siirry asetuksiin.

   ../_images/allow-storage-access.png

   Huomautus: Sinua pyydetään myöntämään sovellukselle oikeudet käyttää tiedostoja laitteessasi, jossa on Android 11 tai uudempi, vaikka olisit aikaisemmin myöntänyt nämä käyttöoikeudet.

  • Kamera: Voit myöntää oikeudet kameran käyttöön, kun käytät sovellusta, pyytää, että sinulta pyydetään käyttöoikeutta joka kerta, tai estää kameran käytön.

  • Yhteystiedot: Voit sallia sovellukselle yhteystietojesi käytön tai estää tämän.

Huomautus

Työnkulku ja käyttöliittymä voivat vaihdella käyttöjärjestelmän version mukaan.

Ilmoitusten määrittäminen

Laitteesi hallitsee ilmoitusten toimintaa (Android 8 ja uudemmat). Kun ilmoitukset ovat käytössä, ne kertovat esimerkiksi, kun tiedosto on muuttunut tai tarkistaja on kommentoinut tiedostoa, ja ne voivat näkyä sekä laitteessasi että Acrobatissa. Kun Acrobat havaitsee lukemattomia ilmoituksia, kellokuvakkeessa näkyy punainen piste: bellalerticon

Voit muuttaa ilmoitusasetuksia seuraavasti:

 1. Siirry laitteesi asetusnäyttöön.

  Voit avata laitteesi asetukset napauttamalla sovelluksessa profileicon > Asetukset > Avaa Asetukset-sovellus.

 2. Napauta Sovellukset > Acrobat.

 3. Napauta Ilmoitukset.

 4. Määritä käyttöoikeudet tarpeen mukaan.

../_images/notificationsettings.png

Tumman tilan (yötilan) ottaminen käyttöön

Tumman tilan (jota joissakin laitteissa sitä kutsutaan yötilaksi) käyttäminen voi helpottaa lukemista hämärässä, vähentää silmien rasitusta ja jopa pidentää akun käyttöaikaa. Voit ottaa Tumman tilan käyttöön seuraavasti:

 1. Siirry laitteesi asetusnäyttöön.

 2. Napauta Näyttö.

 3. Valitse Näyttö-ruudussa Tumma.

 4. Aseta tarvittaessa kirkkaustaso.

../_images/nightmode.png

Sovellustietojen poistaminen

Voit poistaa Acrobat Androidin sovellustiedot laitteen asetuksissa. Kun poistat sovellustiedot lopullisesti, myös sovelluksen tiedot poistetaan, muun muassa seuraavat:

 • kaikki sovelluksen sisäisessä tallennustilassa olevat tiedostot

 • kaikki tiedostot, joita ei ole vielä synkronoitu palvelimen kanssa

 • Sovelluksen asetukset

 • käyttäjätilit ja tietokannat

 • katsottujen tiedostojen historia Viimeisimmät-tiedostoluettelosta.

Jotta et menetä tiedostoja ja sovellustietoja, sinun on tallennettava kopio sisäisistä tiedostoista ennen sovellustietojen poistamista. Voit tehdä tämän seuraavasti:

 1. Avaa sovellus ja siirry Tiedostot-välilehteen.

 2. Napauta Tässä laitteessa.

 3. Napauta Adobe Acrobat -kansiossa overflowicon > Tallenna kopio jokaisen tallennettavan tiedoston kohdalla.

../_images/files-on-device.png
 1. Valitse sijaintien luettelosta Adoben pilvitallennustila tai jokin muu pilvitallennussijainti. Voit myös tallentaa tiedoston kopion laitteesi Lataukset-kansioon.

 2. Napauta Tallenna.

Kun olet tallentanut kopion kaikista tiedostoistasi, poista sovellustiedot seuraavasti:

 1. Siirry laitteesi Asetukset-näyttöön ja napauta Sovellukset > Adobe Acrobat.

 2. Napauta Tallennustila

 3. Napauta Poista tiedot.

../_images/clear-data.png
 1. Napauta näyttöön tulevassa varoitusvalintaikkunassa OK.

../_images/clear-app-data-message.png

Acrobatin asetukset

Acrobatin asetusten avulla voit esimäärittää työnkulun ominaisuudet, kuten kommentin tekijän nimen ja lomakkeen täytön ehdotukset. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, napauta profileicon ja siirry asianmukaiseen näyttöön.

../_images/mainmenu.png

Tähdellä merkityn tiedoston sijainnin määrittäminen

Tiedoston merkitseminen tähdellä on samanlainen toimenpide kuin sen merkitseminen suosikiksi. Tähdellä merkityn tiedoston viereen ilmestyy tähti määrittämissäsi sijainneissa.

Voit määrittää tähdellä merkittyjen tiedostojen sijainnin seuraavasti:

 1. Napauta profileicon > Asetukset.

 2. Napauta Tähdellä merkityn tiedoston sijainti -kohdassa sijaintikenttää.

 3. Valitse näyttöön avautuvassa valintaikkunassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Adoben pilvitallennustila: Synkronoi tähdellä merkityt tiedostot automaattisesti pilveen.

  • Vain tämä laite: Merkitsee tähdellä laitteellasi olevan tiedoston.

  • Kysy joka kerta: Aina, kun merkitset tiedoston tähdellä, sinua pyydetään päättämään, missä tiedosto merkitään tähdellä.

../_images/stardialog.png
 1. Napauta OK.

Lomakkeiden automaattisen täytön poistaminen käytöstä

Oletuksena sovellus käyttää lomakkeiden täyttöhistoriaasi myöhempien lomakkeiden automaattiseen täyttämiseen. Ehdotuslähteitä ovat seuraavat:

 • Tiedot tallennetuista lomakkeista: Jos merkinnän kaksi ensimmäistä kirjainta vastaavat aiempiin lomakkeisiin kirjoittamiasi tietoja, ehdotukset täytetään kyseisestä käyttöhistoriasta.

 • Päivämäärämuodot: Ensimmäisen kirjaimen tai minkä tahansa numeron kirjoittaminen nykyiseen päivämäärään viittaa seuraaviin päivämäärämuotoihin: 8.6.2018; 6. elokuuta 2018; 6. elokuuta 2018.

Tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä:

 1. Napauta profileicon > Asetukset.

 2. Poista käytöstä Ehdota aiemmin käytettyjä sanoja lomakkeita täytettäessä.

../_images/suggest.png

Lomaketietohistorian poistaminen

Käyttöhistoriasi tallennetaan täytetyistä lomakkeista. Näin sovellus voi tehdä ehdotuksia, kun kirjoitat lomakkeen kenttiin. Ehdotushistorian tyhjentäminen:

 1. Napauta profileicon > Asetukset.

 2. Napauta Poista ehdotukset.

 3. Napauta valintaikkunassa Poista.

../_images/clear-suggestions.png

Tekijän nimen määrittäminen

Tarkistustoiminnon avulla voit määrittää itsesi kommenttien ja merkintöjen tekijäksi. Voit määrittää tekijänimesi tarkistamisen aikana tai etukäteen.

Voit tehdä tämän seuraavasti:

 1. Napauta profileicon > Asetukset.

 2. Napauta Tekijän nimi (kommentointia varten) -kohdan alla olevaa kenttää.

 3. Kirjoita nimesi näyttöön avautuvaan valintaikkunaan ja napauta Tallenna.

../_images/authorname.png

Näytön kirkkauden lukitseminen

Näin voit estää Acrobatia himmentämästä näyttöä automaattisesti lukemisen aikana:

 1. Napauta profileicon > Asetukset.

 2. Ota Näytön kirkkauden lukitseminen -toiminto käyttöön.

../_images/screenbrightlock.png

Tiedostovälimuistin sijainnin määrittäminen

Jos käytät Adoben pilvitallennustilaa tiedostojen tallennustilana, voi hallita, minne tiedostot sijoitetaan välimuistiin.

 1. Napauta profileicon > Asetukset.

 2. Napauta Adoben pilvitallennustilan välimuistin sijainti.

 3. Valitse jokin seuraavista sijainneista:

  • Sisäinen tallennustila: Tämä vaihtoehto tallentaa tiedot turvallisesti laitteen pysyväismuistiin.

  • Sd-kortti: Tämä vaihtoehto tallentaa tiedot SD-korttiin, jota kaikki sovellukset voivat käyttää ja joka voidaan irrottaa laitteesta.

../_images/cache.png

Rekisteröityminen Intuneen

Acrobatia voi nyt hallita MS Intunella. Jos edustat organisaatiota, joka käyttää Intunea laitteiden hallintaan ja asetusten määrittämiseen (MAM-palvelun avulla), sovellus rekisteröidään automaattisesti laitteesi kautta, kun ensimmäinen yritysdokumentti avataan sovelluksessa tai kun linkitetään hallittu OneDrive-tili. Mobiilisovellusten hallintaa (MAM) käytettäessä Acrobat Reader -sovellus rekisteröidään automaattisesti Intunessa.

Voit tarkistaa seuraavasti, onko sinut rekisteröity:

 1. Napauta profileicon > Asetukset.

 2. Siirry Microsoft Intuneen.

Jos sinut on rekisteröity, näyttöön tulee Rekisteröity.

Tilausten tarkasteleminen

Jos haluamasi ominaisuus ei ole käytettävissä tai pyytää sinua tekemään tilauksen, tarkista nykyiset tilauksesi seuraavasti:

 1. Napauta profileicon.

 2. Napauta Tilaukset, jolloin nykyisten tilausten luettelo tulee näyttöön.

 3. Jos haluat uudistaa tai päivittää tilauksen, napauta Tilausten hallinta ja suorita työnkulku loppuun.

../_images/subscriptions.png

Käyttötietojen lähettäminen Adobelle

Oletuksena sovellus lähettää käyttötiedot Adobelle osana tuotekehitysohjelmaa. Tällöin kehittäjätiimi voi parantaa sovellusta ja räätälöidä kokemuksesi yksilöllisemmäksi. Voit poistaa tämän oletusasetuksen käytöstä seuraavasti:

 1. Napauta profileicon > Asetukset.

 2. Poista Lähetä käyttötietoja -asetus käytöstä.

../_images/usage.png

Kaatumisraporttien lähettäminen Adobelle

Acrobat lähettää kaatumisraportit Adobelle, jos sovellus sulkeutuu odottamatta. Raportit voivat sisältää järjestelmä- ja käyttäjätietoja, kuten

 • käyttäjän kirjautumisen tilan

 • käyttäjän tilauksen tilan

 • kokeellisia kohorttiarvoja

 • laitteen RAM-muistin

 • laitteen suorittimen piirisarjan

 • COD-kohortin.

Sovellus pyytää sinua oletusarvoisesti lähettämään kaatumisraportin aina sovelluksen kaatuessa. Voit muuttaa tätä oletusasetusta seuraavasti:

 1. Napauta profileicon > Asetukset.

 2. Napauta Lähetä kaatumisraportit. Oletusvalinta on Kysy joka kerta.

../_images/crash.png
 1. Valitse Aina, jos haluat sallia, että sovellus lähettää kaatumisraportin automaattisesti Adobelle. Voit valita Ei koskaan, jos haluat lopettaa kaatumisraporttien lähettämisen.

Päättämällä lähettää meille kaatumisraportteja voit auttaa meitä priorisoimaan virheiden korjaamisen. Jos asetat kaatumisraportin lähetysasetukseksi Aina, Acrobat voi lähettää myös ei-vakavia virheraportteja.

Sovellusversion etsiminen

Oletuksena sovellus päivittyy automaattisesti. Voit määrittää asennetun tuoteversion napauttamalla profileicon > Tietoja Adobe Acrobatista.

Asennettu tuoteversio näkyy Tietoja-otsikon alla.

../_images/version.png