Tarkistettavat tiedostot

Katso myös

ENNEN ALOITTAMISTA! Katso, vastaako alla oleva näyttö tuotteesi käyttöliittymää. Jos kyllä, käytät perinteistä käyttöliittymäämme. Katso, miten voit jakaa ja tarkistaa tiedostoja perinteisen käyttökokemuksemme avulla. Jos et, jatka lukemista. oldui

Acrobat Reader tarjoaa monipuolisia toimintoja ja työkaluja jaettujen tiedostojen tarkistamista varten. Jako- ja tarkistustoiminnoilla voit

 • lisätä kommentteja ja merkintöjä, muokata kommentteja, vastata kommentteihin ja vastaanottaa ilmoituksia, kun viestiketjun kommenteille suoritetaan toimintoja

 • synkronoida jaettuja tiedostoja kaikkien yhdistettyjen laitteiden kesken

 • luoda tarkistuksia, osallistua niihin ja hallinnoida niitä.

Voit tarkistaa tiedostot seuraavasti:

 1. Valitse saamassasi tarkistuksen kutsusähköpostiviestissä oleva linkki. Se avaa tarkistettavan dokumentin automaattisesti Acrobat Readerissa. Sinun ei tarvitse kirjautua sisään voidaksesi käyttää tarkistustiedostoja.

 2. Näytön alaosassa olevassa työkalupalkissa voit lisätä kommentin, lisätä kommentin kohokohtaan, vastata kommentteihin tai poistaa kommentteja tarpeen mukaan.

  ../_images/review-toolbar.png

Dokumentti tallennetaan automaattisesti, ja kaikki tarkistajat voivat nähdä kommenttisi. Tiedostoja voi tarkistaa myös offline-tilassa. Sovellus tallentaa kommenttisi ja synkronoi ne dokumenttiin, kun yhteys on muodostettu.

Tekstikommenttien käyttäminen

Kommenttikuvake commenticon3 osoittaa jaetussa dokumentissa olevan tekstikommentin. Acrobat määrittää dokumentin jokaiselle tarkistajalle automaattisesti yksilöllisen värin. Voit tarkastella kommenttia, vastata siihen tai muokata sitä napauttamalla kommenttikuvaketta. Kommenttien muokkauspaneeli ilmestyy näytön alaosaan.

../_images/commentpanel-new.png

Kommenttien muokkauspaneelissa voit suorittaa seuraavat toiminnot:

 • Tekstikommenttiin vastaaminen

  Voit vastata kommenttiin seuraavasti:

  1. Napauta commenticon3 minkä tahansa kommentin kohdalla. Voit myös napauttaa kommenttien luettelossa kommenttia, johon haluat vastata.

  2. Kirjoita vastauksesi näyttöön tulevaan kommenttien muokkauspaneeliin ja napauta Vastaa.

 • Tietyn tarkistajan mainitseminen

  Kun vastaat kommenttiin, voit viitata johonkuhun toiseen suoraan @mention-tunnisteen avulla. Dokumentin lähettäjät voivat myös kutsua lisää ihmisiä suoraan käyttämällä @mention-tunnistetta. Tunnisteen käyttäminen:

  1. Luo uusi kommentti tai vastaa kommenttiin.

  2. Napauta aticon ja valitse nimi tarkistajien luettelosta.

  3. Kirjoita kommentti valmiiksi ja napauta Julkaise.

  Tällöin nimetylle käyttäjälle lähetetään ilmoitus, että hänet on mainittu tai kutsuttu tarkistamaan dokumentti.

 • Omien kommenttien poistaminen

  Tarkistettavan dokumentin omistaja voi poistaa minkä tahansa kommentin. Muut tarkistajat voivat kuitenkin poistaa vain omat kommenttinsa. Jos haluat poistaa kommentin, napauta poistettavaa kommenttia. Napauta sitten kommenttipaneelissa deleteicon.

 • Omien kommenttien muokkaaminen

  Tarkistajat voivat muokata vain omia kommenttejaan. Jos haluat muokata kommenttia, avaa se kommenttien muokkauspaneelissa napauttamalla sitä. Napauta sitten overflowicon > Muokkaa vastausta.

 • Kommenttien luettelon avaaminen

  Voit avata kommenttien luettelon seuraavasti:

  • Napauta kommenttien muokkauspaneelissa bulleticon.

  • Voit myös napauttaa ylävalikossa overflowicon > Kommentit.

 • Liikkuminen kommenteissa

  Kun dokumenteissa on paljon kommentteja, voit käyttää siirtymistyökaluja:

  • Avaa kommenttiluettelo ja vieritä kommentteja ylös- tai alaspäin.

  • Vieritä tietystä kommentista vasemmalle tai oikealle.

 • Suodata kommentit

  Voit suodattaa kommentteja ajan ja tarkistajien mukaan tai sen mukaan, onko kommentti luettu tai ratkaistu. Voit tehdä tämän seuraavasti:

  1. Napauta filtericon.

  2. Napauta haluamiasi suodattimia.

  3. Napauta Käytä.

  ../_images/filters.png

  Kun käytät suodattimia, näytön yläosaan ilmestyy suodatinpalkki, jossa näkyy valittujen suodattimien määrä ja Tyhjennä-painike. Poista kaikki suodattimet napauttamalla Tyhjennä.

  ../_images/filterbar.png

Puhekommenttien kuunteleminen

Dokumentissa voi olla myös puhekommentteja, jotka on osoitettu kuvakkeella voicecomment. Voit kuunnella puhekommentin, vastata siihen tai poistaa sen.

Voit kuunnella puhekommentin tai vastata siihen seuraavasti:

 1. Napauta voicecomment, jotta voit olla vuorovaikutuksessa puhekommentin kanssa. Voit myös napauttaa kommenttien luettelossa kommenttia, jonka haluat kuulla.

 2. Tee näyttöön avautuvassa puhekommenttipaneelissa jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat kuunnella puhekommentin, napauta playicon.

  • Jos haluat vastata puhekommenttiin, napauta voicereply ja kirjoita sitten viestisi. Kun olet valmis, napauta Vastaa.

  • Jos haluat poistaa puhekommentin, napauta trash.

../_images/voice-comment.png

Ilmoitusten tarkasteleminen

Ilmoituksissa sinulle lähetetään hälytyksiä lähettäjältä tulevista pyynnöistä ja/tai reaaliaikaisista viesteistä. Asetuksistasi riippuen ilmoitukset voivat näkyä myös laitteesi aloitusnäytössä.

Voit tarkastella viimeisimpiä ilmoituksia napauttamalla bellalerticon. Näyttöön tulee luettelo, jossa on kahden tyyppisistä ilmoituksia:

 • Pyynnöt: Nämä toimintokohteet ovat esimerkiksi suoria viestejä tai pyyntöjä tarkistaa tiedosto.

 • Ilmoitukset: Nämä ovat yksinkertaisia viestejä.

  ../_images/notifications.png

Tarkistusten hallinta

Acrobat lähettää sinulle ilmoituksen, kun tarkistajat katsovat tiedostosi ja kommentoivat sitä. Voit myös aktiivisesti valvoa ja seurata tarkistuksia verkossa tai tietokoneella.

Kun jaat tiedoston, voit seurata ja hallita jaettua resurssia. Voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:

 • lähettää viestin tarkistajille. viestien vastaanotto ilmoituksina.

 • tarkastella tarkistajien luetteloa

 • tarkistajien lisääminen.

 • poistaa tiedostojen jaon ja poistaa tarkistuksia.

Voit hallita tarkistusta napsauttamalla overflowicon avatussa dokumentissa. Näyttöön avautuu tarkistusvalintaikkuna, kuten alla on esitetty.

../_images/managereview.png

tarkistajien lisääminen

Tarkistuksen tiedostojen omistajat voivat lisätä tarkistajia avoimeen jakoon tai tarkistukseen milloin tahansa.

Toimi missä tahansa tiedostoluettelossa (Aloitus, Tiedostot, hakutulos) seuraavasti:

 1. Napauta overflowicon.

 2. Napauta Ihmiset.

 3. Napauta näyttöön avautuvassa valintaikkunassa Lisää.

 4. Anna lisättävän henkilön sähköpostiosoite ja napauta Takaisin-painiketta, kun olet valmis.

Tarkistusviestin tarkasteleminen

Voit tarkistaa jaetun tiedoston kanssa lähetetyn alkuperäisen viestin seuraavasti:

 1. Avaa jaettu tiedosto Aloitus-, Jaetut- tai Hakutulokset-ikkunassa.

 2. Napauta overflowicon.

 3. Napauta Viesti.

Tiedoston jakamisen poistaminen

Voit poistaa tiedoston jaon seuraavasti:

 1. Napauta Aloitus-, Jaetut- tai Hakutulokset-tiedostoluettelossa overflowicon.

 2. Voit myös avata tiedoston ja napauttaa overflowicon.

 3. Napauta Poista tiedoston jako.

 4. Vahvista napauttamalla Poista jako uudelleen.

Kun poistat tiedoston jakamisen, kyseisen tiedoston käyttö estetään kaikilta käyttäjiltä.

Jakamisen tai tarkistamisen poistaminen

Vain tarkistettavien tiedostojen omistajat voivat poistaa tiedoston. Voit tehdä tämän seuraavasti:

 1. Napauta Aloitus-, Jaetut- tai Hakutulokset-tiedostoluettelossa overflowicon.

 2. Napauta Poista.

 3. Vahvista napauttamalla Poista uudelleen.

Huomautus

Jakamis- ja tarkistusoikeuksien poistaminen ei poista tiedostoa.

Ilmoita väärinkäytöstä

Tarkistajat voivat ilmoittaa väärinkäytöstä, jos toinen tarkistaja rikkoo Adoben käyttöehtoja:

 1. Napauta overflowicon.

 2. Napauta Ilmoita väärinkäytöstä.

 3. Valitse selain Ilmoita väärinkäytöstä -lomakkeen avaamista varten.

 4. Täytä näyttöön avautuvan Ilmoita väärinkäytöstä -lomakkeen tarvittavat tiedot.

 5. Napauta Ilmoita väärinkäytöstä.

  ../_images/report-abuse.png

Itsesi poistaminen tarkistuksesta

Voit poistaa itsesi tarkistuksesta seuraavasti:

 1. Napauta overflowicon.

 2. Napauta Poista minut.

 3. Vahvista, että haluat poistaa itsesi tarkistuksesta, valitsemalla Poista minut uudelleen.