Tiedostojen jakaminen ja tarkistaminen

Acrobat Reader tarjoaa monipuolisia toimintoja ja työkaluja tiedostojen jakamista ja tarkistamista varten. Jako- ja tarkistustoiminnoilla voit

 • jakaa tiedostoja vain tarkastelua varten tai jakaa tiedostoja tarkistamista varten niin, että vastaanottajat voivat lisätä tiedostoihin kommentteja ja merkintöjä

 • jakaa tiedoston PDF-linkin muiden kanssa

 • lähettää tiedostosta kopion muille

 • tallentaa jaetun tiedoston kopion sen muuntamista varten

 • käyttää Jaa-käyttöliittymää ja toimintoja, jotka ovat samanlaisia tietokoneessa, verkossa ja mobiililaitteissa

 • synkronoida tiedostoja kaikkien yhdistettyjen laitteiden kesken

 • luoda tarkistuksia, osallistua niihin ja hallinnoida niitä.

PDF-tiedoston jakaminen

Laitteen on oltava yhteydessä Internetiin, jotta jakopalveluja voi käyttää. Voit jakaa PDF-tiedostoja seuraavasti:

 1. Avaa PDF-tiedosto ja napauta shareicon.

 2. Voit myös napauttaa Viimeisimmät tiedostot -luettelossa tai missä tahansa sijainnissa olevien tiedostojen joukossa overflowicon sen tiedoston kohdalla, jonka haluat jakaa.

 3. Lisää näyttöön avautuvaan Jaa muiden kanssa -valintaikkunaan vähintään yksi sähköpostiosoite.

 4. Napauta halutessasi aiheriviä ja/tai viestin tekstiruutua, jos haluat muokata niitä.

 5. Voit myös ottaa Salli kommentit -toiminnon käyttöön, jos haluat vastaanottajien lisäävän kommentteja ja merkintöjä. Tiedosto on vain luku -muotoinen, kun Salli kommentit -painike ei ole käytössä.

 6. Jos haluat asettaa määräajan tarkistamista varten jaetuille tiedostoille, napauta gearicon > Aseta määräaika. Aseta päivämäärä ja napauta Aseta määräaika.

 7. Napauta Lähetä.

Tiedosto lähetetään automaattisesti Adoben pilvitallennustilaan. Dokumentin vastaanottajat voivat avata tiedoston verkosta, kuten myös tietokoneelta tai mobiililaitteesta. Kaikki tiedostoluettelossa olevat jaetut tiedostot on merkitty sharedfilelisticon-kuvakkeella.

../_images/share-new.png

Tiedoston kopion jakaminen

Voit myös lähettää tiedoston kopion. Voit tehdä tämän seuraavasti:

 1. Avaa PDF-tiedosto ja napauta shareicon.

 2. Voit myös napauttaa Viimeisimmät tiedostot -luettelossa tai missä tahansa sijainnissa olevien tiedostojen joukossa overflowicon sen tiedoston kohdalla, jonka haluat jakaa.

 3. Napauta näyttöön avautuvassa Jaa muiden kanssa -valintaikkunassa Lähetä kopio.

 4. Valitse näyttöön avautuvasta valintaikkunasta haluamasi jakamisvaihtoehto ja suorita prosessi.

Tiedoston kopion jakaminen voi säästää aikaa ja tarjota vaihtoehtoisia tapoja tiedoston toimittamiseen. Tiedoston voi esimerkiksi lähettää sähköpostiviestin liitteenä.

../_images/sharelinkcopy-new.png

Tiedostokopion tai tiedostolinkin epäsuoria vastaanottajia ei lisätä avustajiksi. Tällaiset vastaanottajat

 • eivät voi osallistua tiedoston tarkistukseen

 • eivät sisälly jaetun tiedoston ihmisten luetteloon

 • eivät näe Poista minut- tai Poista linkki Adoben pilvitallennustilasta -vaihtoehtoja

 • eivät voi käyttää tiedostoa Muiden jakamat -luettelostaan

 • voivat poistaa jaetun tiedoston Adoben pilvitallennustilassa olevalta tililtään napauttamalla Poista äskeisistä -painiketta.

Ihmisten lisääminen jaettuun tiedostoon

Acrobatin maksullisella tilauksella tiedostojen omistajat voivat jakaa jo jaetun tiedoston vielä useampien ihmisten kanssa. Voit tehdä tämän seuraavasti:

 1. Avaa jaettu tiedosto ja napautashareicon.

 2. Kirjoita näyttöön avautuvaan Jaa muiden ihmisten kanssa -valintaikkunaan yhden tai useamman lisättävän henkilön sähköpostiosoite.

 3. Napauta Lähetä.

Lisätyt ihmiset saavat sähköposti-ilmoituksen, ja heidät lisätään jaetun tiedoston ihmisten luetteloon.

Huomautus: Et voi muokata viestiä, jonka lähetit alkuperäisen jaetun tiedoston kanssa.

../_images/shareagain.png

Jaettujen tiedostojen kopion tallentaminen

Voit tallentaa kopion jaetuista tiedostoista yhdessä mahdollisten tarkistuskommenttien kanssa. Voit tehdä tämän seuraavasti:

 • Avaa tiedosto Adoben pilvitallennustilasta.

 • Napauta overflowicon.

 • Napauta Tallenna kopio.

 • Valitse kohde annetuista vaihtoehdoista ja napauta Tallenna.

../_images/saveacopy.png

Jaettujen tiedostojen muokkaaminen

Et voi muokata jaettua tiedostoa. Voit kuitenkin luoda kopion jaetusta tiedostosta ja sitten muokata sitä. Voit muokata jaettuja tiedostoja seuraavasti:

 1. Avaa jaettujen tiedostojen luettelossa oleva tiedosto napauttamalla sitä.

 2. Napauta ylävalikossa overflowicon > Muokkaa PDF-tiedostoa. Voit myös napauttaa editicon > Muokkaa PDF-tiedostoa.

 3. Napauta näyttöön avautuvassa valintaikkunassa Luo kopio. Tiedostosta luodaan kopio, joka avataan työkalutilassa.

../_images/modify_shared_file.png

Huomautus

Vain tiedostojen omistajat voivat luoda kopion muokkausta varten. Jaettujen tiedostojen vastaanottajat eivät voi muokata jaettuja tiedostoja.

Tiedostojen tarkistaminen

Tarkistustoiminnon avulla voit lisätä kommentteja ja merkintöjä, muokata kommentteja, vastata kommentteihin ja vastaanottaa ilmoituksia, kun viestiketjun kommenteille suoritetaan toimintoja. Voit tarkistaa tiedostot seuraavasti:

 1. Napsauta saamassasi tarkistuksen kutsusähköpostiviestissä olevaa linkkiä. Se avaa tarkistettavan dokumentin automaattisesti Acrobat Readerissa.

 2. Kirjaudu sisään Adobe ID:lläsi, jos et ole vielä kirjautunut sisään. Sinun on kirjauduttava sisään tilillesi, jotta voit käyttää tarkistettavia tiedostoja.

 3. Näytön alaosassa olevassa työkalupalkissa voit lisätä kommentin, lisätä kommentin kohokohtaan, vastata kommentteihin tai poistaa kommentteja tarpeen mukaan.

../_images/review-toolbar.png

Dokumentti tallennetaan automaattisesti, ja kaikki tarkistajat voivat nähdä kommenttisi. Tiedostoja voi tarkistaa myös offline-tilassa. Sovellus tallentaa kommenttisi ja synkronoi ne dokumenttiin, kun yhteys on muodostettu.

Kommenttien käyttäminen

Kommenttikuvake commenticon3 osoittaa jaetussa dokumentissa olevan kommentin. Acrobat määrittää dokumentin jokaiselle tarkistajalle automaattisesti yksilöllisen värin. Voit tarkastella kommenttia, vastata siihen tai muokata sitä napauttamalla kuvaketta commenticon3. Kommenttien muokkauspaneeli ilmestyy näytön alaosaan.

../_images/commentpanel-new.png

Kommenttien muokkauspaneelissa voit suorittaa seuraavat toiminnot:

 • Kommenttiin vastaaminen

  Voit vastata kommenttiin seuraavasti:

  1. Napauta commenticon3 minkä tahansa kommentin kohdalla. Voit myös napauttaa kommenttien luettelossa kommenttia, johon haluat vastata.

  2. Kirjoita vastauksesi näyttöön tulevaan kommenttien muokkauspaneeliin ja napauta Vastaa.

 • Tietyn tarkistajan mainitseminen

  Kun vastaat kommenttiin, voit viitata johonkuhun toiseen suoraan @mention-tunnisteen avulla. Tunnisteen käyttäminen:

  1. Luo uusi kommentti tai vastaa kommenttiin.

  2. Napauta aticon ja valitse nimi tarkistajien luettelosta.

  3. Kirjoita kommentti valmiiksi ja napauta Julkaise.

  Tällöin nimetylle käyttäjälle lähetetään ilmoitus, että hänet on mainittu.

  ../_images/mention.png
 • Omien kommenttien poistaminen

  Tarkistettavan dokumentin omistaja voi poistaa minkä tahansa kommentin. Muut tarkistajat voivat kuitenkin poistaa vain omat kommenttinsa. Jos haluat poistaa kommentin, napauta poistettavaa kommenttia. Napauta sitten kommenttipaneelissa deleteicon.

 • Omien kommenttien muokkaaminen

  Tarkistajat voivat muokata vain omia kommenttejaan. Jos haluat muokata kommenttia, avaa se kommenttien muokkauspaneelissa napauttamalla sitä. Napauta sitten overflowicon > Muokkaa vastausta.

 • Kommenttien luettelon avaaminen

  Voit avata kommenttien luettelon seuraavasti:

  • Napauta kommenttien muokkauspaneelissa bulleticon.

  • Voit myös napauttaa ylävalikossa overflowicon > Kommentit.

 • Liikkuminen kommenteissa

  Kun dokumenteissa on paljon kommentteja, voit käyttää siirtymistyökaluja:

  • Vieritä kommenttiluettelossa kommentteja ylös- tai alaspäin.

  • Vieritä tietystä kommentista vasemmalle tai oikealle.

  ../_images/navigatecomments.png
 • Kommenttien suodattaminen

  Voit suodattaa kommentteja ajan ja tarkistajien mukaan tai sen mukaan, onko kommentti luettu tai ratkaistu. Voit tehdä tämän seuraavasti:

  1. Napauta filtericon.

  2. Napauta haluamiasi suodattimia.

  3. Napauta Käytä.

  ../_images/filters.png

  Kun käytät suodattimia, näytön yläosaan ilmestyy suodatinpalkki, jossa näkyy valittujen suodattimien määrä ja Tyhjennä-painike. Poista kaikki suodattimet napauttamalla Tyhjennä.

  ../_images/filterbar.png

Ilmoitusten tarkasteleminen

Ilmoituksissa sinulle lähetetään hälytyksiä lähettäjältä tulevista pyynnöistä ja/tai reaaliaikaisista viesteistä. Asetuksistasi riippuen ilmoitukset voivat näkyä myös laitteesi aloitusnäytössä.

Voit tarkastella viimeisimpiä ilmoituksia napauttamalla bellalerticon. Näyttöön tulee luettelo, jossa on kahden tyyppisistä ilmoituksia:

 • Pyynnöt: Nämä toimintokohteet ovat esimerkiksi suoria viestejä tai pyyntöjä tarkistaa tiedosto.

 • Ilmoitukset: Nämä ovat yksinkertaisia viestejä.

../_images/notifications.png

Jakamisen tai tarkistamisen aloittaminen

Voit helposti jakaa tiedostoja tarkistusta varten ja sitten seurata ja hallita niitä mobiililaitteella, tietokoneella ja verkossa. Saat palveluviesti-ilmoituksia, kun tarkistajat osallistuvat tarkistuksiin.

 1. Avaa PDF-tiedosto. Jos ylävalikko ei ole näkyvissä, napauta dokumenttia.

 2. Napauta shareicon.

 3. Lisää vähintään yksi sähköpostiosoite.

 4. Valinnainen: Napauta aiheriviä ja/tai viestin tekstiruutua napauttamalla niitä.

 5. Jos olet lähettämässä tiedostoa tarkistettavaksi, ota Salli kommentit -toiminto käyttöön. Näytettävät tiedostot ovat vain tarkasteltavissa. Tarkistettaviin tiedostoihin vastaanottajat voivat lisätä kommentteja ja merkintöjä.

 6. Voit asettaa tarkistuksille määräajan: Napauta gearicon > Aseta määräaika. Aseta päivämäärä ja napauta OK.

../_images/deadline.png
 1. Napauta Lähetä.

Tiedosto lähetetään automaattisesti Adoben pilvitallennustilaan. Dokumentin vastaanottajat voivat avata tiedoston sekä verkosta että tietokoneellaan tai puhelimellaan. Voit jakaa tiedoston linkin tai kopion. Kaikille vastaanottajille lähetetään ilmoitus määräpäivänä.

../_images/share-new.png

Tarkistusten hallinta

Acrobat lähettää sinulle ilmoituksen, kun tarkistajat katsovat tiedostosi ja kommentoivat sitä. Voit myös aktiivisesti valvoa ja seurata tarkistuksia verkossa tai tietokoneella.

Kun jaat tiedoston, voit seurata ja hallita jaettua resurssia. Voit

 • lähettää viestin tarkistajille. Viestit vastaanotetaan ilmoituksina.

 • tarkastella tarkistajien luetteloa

 • lisätä tarkistajia

 • poistaa tiedostojen jaon ja poistaa tarkistuksia.

Voit hallita tarkistusta napsauttamalla overflowicon avatussa dokumentissa. Näyttöön avautuu tarkistusvalintaikkuna, kuten alla on esitetty.

../_images/managereview.png

Tarkistajien lisääminen

Tarkistuksen tiedostojen omistajat voivat lisätä tarkistajia avoimeen jakoon tai tarkistukseen milloin tahansa.

Toimi missä tahansa tiedostoluettelossa (Aloitus, Tiedostot, hakutulos) seuraavasti:

 1. Napauta overflowicon

 2. Napauta Ihmiset.

 3. Napauta näyttöön avautuvassa valintaikkunassa Lisää.

 4. Anna lisättävän henkilön sähköpostiosoite ja napauta Takaisin-painiketta, kun olet valmis.

Tarkistusviestin tarkasteleminen

Voit tarkistaa jaetun tiedoston kanssa lähetetyn alkuperäisen viestin seuraavasti:

 1. Avaa jaettu tiedosto Aloitus-, Jaetut- tai Hakutulokset-ikkunassa.

 2. Napauta overflowicon.

 3. Napauta Viesti.

Tiedoston jakamisen poistaminen

Voit poistaa tiedoston jaon seuraavasti:

 1. Napauta Aloitus-, Jaetut- tai Hakutulokset-tiedostoluettelossa overflowicon.

 2. Voit myös avata tiedoston ja napauttaa overflowicon.

 3. Napauta Poista tiedoston jako.

 4. Vahvista napauttamalla Poista jako uudelleen.

Tiedosto jakamisen poistaminen estää kyseisen tiedoston käyttämisen kaikilta käyttäjiltä.

Jakamisen tai tarkistamisen poistaminen

Vain tarkistettavien tiedostojen omistajat voivat poistaa tiedoston. Voit tehdä tämän seuraavasti:

 1. Napauta Aloitus-, Jaetut- tai Hakutulokset-tiedostoluettelossa overflowicon.

 2. Napauta Poista.

 3. Vahvista napauttamalla Poista uudelleen.

Huomautus

Jakamis- ja tarkistusoikeuksien poistaminen ei poista tiedostoa.

Väärinkäytöstä ilmoittaminen

Tarkistajat voivat ilmoittaa väärinkäytöstä, jos toinen tarkistaja rikkoo Adoben käyttöehtoja:

 1. Napauta overflowicon.

 2. Napauta Ilmoita väärinkäytöstä.

 3. Valitse selain Ilmoita väärinkäytöstä -lomakkeen avaamista varten.

 4. Täytä näyttöön avautuvan Ilmoita väärinkäytöstä -lomakkeen tarvittavat tiedot.

 5. Napauta Ilmoita väärinkäytöstä.

../_images/report-abuse.png

Itsesi poistaminen tarkistuksesta

Voit poistaa itsesi tarkistuksesta seuraavasti:

 1. Napauta overflowicon.

 2. Napauta Poista minut.

 3. Vahvista, että haluat poistaa itsesi tarkistuksesta, valitsemalla Poista minut uudelleen.