PDF-tiedostojen käsitteleminen (perinteinen käyttökokemus)

Katso myös

ENNEN ALOITTAMISTA! Katso, vastaako alla oleva näyttö tuotteesi käyttöliittymää. Jos kyllä, käytät uutta ja entistä intuitiivisempaa käyttöliittymäämme. Lisätietoja PDF-tiedostojen käsittelystä uudessa käyttöliittymässämme on uuden käyttökokemuksen ohjeessa. Jos et, jatka lukemista.

../_images/new-ui-file.png

Acrobat Reader -sovelluksella voit suorittaa seuraavat toiminnot:

Kun avaat PDF-tiedostot, näkyviin tuleva valikko määräytyy tiedostotyypin mukaan. Esimerkiksi jakamattomissa tiedostoissa näkyy toimintovalikko näytön yläosassa ja irrallinen toimintopainike näytön alaosassa.

Ylivuodon kuvake (overflowicon) ja irrallinen toimintopainike plusicon avaavat pikavalikon, jossa näkyvät palvelutilauksiin perustuvat lisäasetukset. Esimerkiksi sekä Sivujen järjestäminen -toiminto että Muokkaa PDF-tiedostoa -toiminto edellyttävät tilausta.

../_images/regularmenu.png

Ylävalikkopalkki, pikavalikoiden vaihtoehdot ja irrallinen toimintopainike muuttuvat kulloinkin tarkasteltavan tiedoston luonteen mukaan.

 • Tavalliset tiedostot (jakamattomat): Ylävalikossa on työkaluja katselutilan, kumoamisen tai uudelleentekemisen, tekstihaun ja jakamisen muuttamista varten sekä ylivuotovalikko, jossa on työkaluja kommenttien ja kirjanmerkkien tarkastelua ja tulostamista varten sekä tilauspalveluihin liittyviä toimintoja.

 • Jaetut tiedostot (vain tarkasteltavissa): Ylivuotovalikko sisältää työkalut tulostamiseen ja jaetun tiedoston hallintaan.

 • Tarkistettavat tiedostot: Meneillään olevaan tarkistukseen liittyvissä tiedostoissa näkyy kommenttipalkki, kommenttisuodatin ja ylivuotovalikko, jossa on työkalut tarkistuksen hallintaan. Irrallinen toimintopainike ei ole käytettävissä.

Irrallista toimintopainiketta plusicon napauttamalla voit suorittaa seuraavat toiminnot:

 • Avaa tiedosto

 • Uuden skannauksen luominen

 • Muokkaa PDF-tiedostoja

 • Luo PDF-tiedostoja

 • Yhdistä tiedostoja

../_images/fab-menu.png

PDF-tiedostojen tallentaminen Adoben pilvitallennustilaan

Seuraavat tiedostot tallennetaan automaattisesti lähteenä olevaan pilvisijaintiin:

 • tiedosto, jonka päivität pilvestä lataamisen jälkeen

 • tiedosto, joka vaatii Adoben pilvitallennustilan toimintoja, kuten jakamista, tarkistuksia, tiedostojen yhdistämistä tai PDF-tiedoston vientiä.

Voit tallentaa laitteeseesi tallennetut tiedostot pilveen seuraavasti:

 1. Siirry Aloitus-tiedostoluetteloon, valitse Tiedostot > Tässä laitteessa tai avaa mikä tahansa tiedosto.

 2. Napauta overflowicon ja sitten savetocloudicon.

Jaettujen PDF-tiedostojen kopion tallentaminen

Voit tallentaa tiedostoja Adoben pilvitallennustilaan tai mihin tahansa tuettuun kolmannen osapuolen tallennustilaan. Acrobatilla voit tallentaa kopion jaetuista ja tarkistettavista tiedostoista sekä niiden kommenteista. Voit tehdä tämän seuraavasti:

 1. Avaa tiedosto ja napauta overflowicon.

 2. Napauta Tallenna kopio.

 3. Valitse sijainti.

 4. Napauta Tallenna.

../_images/saveacopy.png

PDF-tiedostojen merkitseminen suosikeiksi

Voit merkitä tiedoston suosikiksi lisäämällä siihen tähden. Kun tähti on lisätty, se näkyy tiedoston vieressä määritetyissä sijainneissa kaikissa laitteissa, myös tietokoneellasi. Voit hallita tähdellä merkityn tiedoston sijaintiin liittyvää käyttäytymistapaa Tähdellä merkityn tiedoston sijainnin määrittäminen -kohdan asetuksilla.

Voit merkitä tiedoston tähdellä seuraavasti:

 1. Avaa tiedosto.

 2. Avaa mikä tahansa pikavalikko.

 3. Napauta staricon. Tähdellä merkityn tiedoston sijainnin määrittäminen -kohdan asetuksissa määrittämiisi sijainteihin ilmestyy nyt tähti tiedoston viereen.

../_images/starredfiles.png

Voit poistaa tiedoston tähtimerkinnän avaamalla minkä tahansa pikavalikon (yleensä napauttamalla overflowicon) ja napauttamalla unstaricon.

../_images/unstarfile.png

PDF-tiedostojen tarkasteleminen eri tiloissa

Voit parantaa PDF-tiedostojen katseluelämystä mukauttamalla näkymätilan asetuksia. Voit tehdä tämän seuraavasti:

 1. Avaa PDF-tiedosto.

 2. Napauta ylävalikossa Näytä asetukset -kuvaketta. Näytettävä kuvake edustaa nykyistä näkymää.

 3. Napauta näkyviin tulevassa valintaikkunassa jotakin seuraavista vieritystiloista ja/tai yötilaa:

  • Jatkuvat sivut: Vaihda sivua pyyhkäisemällä näytössä ylös- tai alaspäin. Valitse tämä asetus, kun teet merkintöjä dokumentteihin.

  • Sivu kerrallaan: Vaihda sivua pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai napauta dokumentin oikeaa tai vasenta reunaa.

  • Lukutila: Teksti juoksutetaan uudelleen niin, että se mahtuu nykyiseen näkymään. Tämä parantaa joidenkin dokumenttien luettavuutta. Kuviksi tunnistetut kohteet näkyvät omalla rivillään leveys rajoitettuna näytön leveyteen. Zoomaus on lukutilassa poissa käytöstä, joten osa joistakin kuvista voi jäädä näytön ulkopuolelle. Huomaa, että kaikki PDF-tiedostot eivät tue lukutilaa, ja toiminto otetaan käyttöön asteittain vuoden 2020 aikana (ja siksi se ei ole kaikkien käyttäjien käytettävissä).

  • Yötila: Yötilan avulla voit kääntää mustan ja valkoisen heikossa valaistuksessa silmien rasittumisen vähentämiseksi ja akun käyttöajan pidentämiseksi.

  • Kaksi sivua ja kansilehti (vain taulutietokoneet): 7–8 tuuman näytöissä ja taulutietokoneissa voit valita, näytetäänkö dokumentin avauduttua vain kansilehti.

 4. Voit piilottaa valikot napauttamalla tiedostoa. Näkymä siirtyy immersiiviseen tilaan, jossa näet dokumentista enemmän.

../_images/viewmodes.png

Huomautus

Voit myös estää PDF-näytön himmenemisen ottamalla laitteesi näytön kirkkauden lukituksen käyttöön.

Tekstin lukeminen ääneen

Acrobat tukee Lue ääneen -toimintoa, jonka avulla voit kuunnella dokumentin valitsemallasi kielellä. Jos laitteesi on kaiutintilassa, yhdistettynä kodin älylaitteeseen tai yhdistettynä kuulokkeisiin, sovellus kehottaa sinua valitsemaan Lue ääneen -vaihtoehdon.

Lue ääneen -toiminnon käyttäminen:

 1. Avaa tiedosto ja napauta overflowicon.

 2. Napauta näyttöön tulevassa valikossa Lue ääneen.

../_images/read-aloud-context-menu1.png

Tällöin tiedosto avataan ääneenlukutilassa ja teksti luetaan ääneen.

 1. Voit keskeyttää äänen napauttamalla alavalikossa olevaa Keskeytä-painiketta. Voit toistaa äänen milloin tahansa uudelleen valitsemalla Toista -painikkeen.

../_images/read-aloud-mode1.png
 1. Voit lisätä tai vähentää äänen nopeutta napauttamalla Nopeudensäädin-painiketta.

 2. Voit vaihtaa äänen kielen napauttamalla languageicon

Huomautus: Tekstin ääneenlukutoiminnolla on tiettyjä rajoituksia, ja se ei ehkä ole käytettävissä seuraavissa tapauksissa:

 • tuntematon kieli

 • salasanalla suojattu dokumentti

 • skannattu dokumentti (muu kuin OCR)

 • jaettu tiedosto, jossa kommentointi on käytössä

 • laitteen ääniominaisuudet ovat käytössä.

 • tuntematon syy.

Muokkaa PDF-tiedostoja

Muokkauspalvelun tilanneet käyttäjät voivat muokata PDF-tiedostoja. Voit muokata PDF-tiedostoja jollakin seuraavista tavoista:

 • Muokkaustilassa: Siirry muokkaustilaan napauttamalla editicon > Muokkaa PDF-tiedostoa.

 • Pikavalikon kautta: Avaa pikavalikko painamalla muokattavaa osiota pitkään ja valitse haluamasi toiminto näyttöön tulevasta valikosta.

../_images/edit_context_menu.png

Lisää tekstiä

Voit lisätä uutta tekstiä seuraavasti:

 1. Napauta muokkaustilassa mitä tahansa tyhjää aluetta valikon näyttämistä varten.

 2. Napauta addtexticon.

 3. Napauta haluttua tekstin lisäyspaikkaa ja lisää teksti.

 4. Voit myös käyttää tekstin muotoilua, kuten lihavointia, kursivointia ja alleviivausta.

 5. Tallenna muutokset napauttamalla checkicon.

../_images/addtext.png

Kun poistut tekstin lisäystilasta, voit napauttaa tekstiä uudelleen ja valita valikosta työkalun kirjasimen tyylin, koon, paksuuden, värin ja kohdistuksen muuttamista varten.

Tekstialueen muokkaaminen

Jos haluat muokata olemassa olevaa tekstiä, avaa muokkaustila ja toimi seuraavasti:

 1. Napauta tekstialuetta ja suorita yksi tai useampi seuraavista toiminnoista tarpeen mukaan:

  • Jos haluat muokata alueella olevaa tekstiä, napauta Muokkaa tekstiä. Valitse seuraavaksi muokkausvalikosta tekstityökalu kirjasintyylin, koon, paksuuden, värin ja tasauksen muuttamista varten.

  • Jos haluat valita alueella olevan tekstin, napauta Valitse kaikki.

  • Jos haluat poistaa tekstialueen, napauta Poista.

  • Jos haluat kopioida tekstialueen, kaksoisnapauta valittua tekstiä ja valitse sitten näyttöön tulevasta valikosta Kopioi.

  • Jos haluat muuttaa tekstialueen kokoa tai paikkaa, vedä tekstialueen kahvoja.

 2. Tallenna muutokset napauttamalla muokkausalueen ulkopuolella.

../_images/editblock.png

Tietyn tekstin muokkaaminen

Jos haluat muokata olemassa olevaa tekstiä muokkaustilassa, toimi seuraavasti:

 1. Napauta muokkaustilassa tekstialuetta.

 2. Kaksoisnapauta tekstialueella, niin valintakahvat tulevat näkyviin.

 3. Valitse teksti kahvoja vetämällä.

 4. Valitse muokkausvalikosta tekstityökalu kirjasintyylin, koon, paksuuden, värin ja tasauksen muuttamista varten.

 5. Tallenna muutokset napauttamalla muokkausalueen ulkopuolella.

../_images/selecttext.png

Tekstin muokkaaminen pikavalikon kautta:

 1. Avaa PDF-tiedosto ja paina muokattavaa tekstiä pitkään.

 2. Napauta näyttöön tulevassa valikossa Muokkaa tekstiä.

 3. Muokkaa tekstiä tarpeen mukaan ja napauta sitten Tallenna.

 4. Jos haluat hylätä tekemäsi muutokset, valitse ylätyökalupalkista X.

Luetteloiden lisääminen

Voit lisätä uuden luettelon tai muuntaa aiemmin kirjoitetun tekstin luettelomerkeillä tai numeroilla varustetuksi luetteloksi. Voit tehdä tämän valitsemalla tekstiä edellä kuvatulla tavalla ja napauttamalla jotakin luettelokuvakkeista.

../_images/insertlist.png

Lisää kuvia

Voit lisätä uuden kuvan PDF-tiedostoon seuraavasti:

 1. Avaa dokumentti ja napauta editicon > Muokkaa PDF-tiedostoa.

 2. Napauta alavalikossa addimageicon ja napauta sitten dokumentissa tyhjää kohtaa, johon haluat lisätä kuvan.

Huomautus

Jotkin käyttäjät pystyvät ehkä käyttämään Kuva-työkalua nopeasti. Jos se on käytettävissä: 1. Paina dokumentissa tyhjää kohtaa pitkään. 2. Napauta näyttöön tulevassa valikossa Kuva. 3. Toimi alla annettujen ohjeiden mukaan.

../_images/long-press-menu.png
 1. Valitse Lisää kuva -paneelista jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

  ../_images/add-photo-menu.png
  • Napauta Lisää valokuvista: Anna pyydettäessä lupa valokuvien käyttöön. Viimeksi käytettyjen kuvien galleria avautuu. Voit valita haluamasi kuvan napauttamalla sitä. Jos haluat valita kuvia muista sovelluksista, napauta jotakin yläpaneelissa näkyvistä sovelluskuvakkeista ja valitse mikä tahansa kuva.

  ../_images/allow-photo-access.png
  • Napauta Lisää kamerasta: Jos sinua pyydetään sallimaan kameran käyttö, valitse haluamasi suostumusvaihtoehto. Kohdista seuraavaksi kamera kuvaan ja napauta kaappauskuvaketta. Kun olet tyytyväinen tulokseen, valitse OK.

  ../_images/allow-camera-access.png

  Valittu tai otettu kuva lisätään dokumenttiin.

 2. Jos haluat muokata lisättyä kuvaa, napauta kuvaa ja suorita yksi tai useampi seuraavista toiminnoista tarpeen mukaan:

  • Vedä se toiseen paikkaan.

  • Muuta kuvan kokoa vetämällä sinisestä kulmakahvasta.

  • Poista kuva napauttamalla Poista.

Kuvien muokkaaminen

Voit poistaa, kiertää ja siirtää kuvia ja muuttaa niiden kokoa. Voit tehdä tämän seuraavasti:

 1. Napauta editicon > Muokkaa PDF-tiedostoa.

 2. Napauta kuvaa.

 3. Paina kuvaa pitkään ja tee yksi tai useampi seuraavista:

  • Siirrä se vetämällä toiseen paikkaan.

  • Muuta kuvan kokoa vetämällä kulmakahvasta.

  • Poista PDF-tiedosto napauttamalla Poista.

  • Napauta rotateleft tai rotateright, jos haluat kiertää kuvaa.

 1. Tallenna muutos napauttamalla muokkausalueen ulkopuolella.

../_images/editimage.png

Kumoa- ja Tee uudelleen -muokkaustoiminnot

Voit suorittaa Kumoa- ja Tee uudelleen -muokkaustoimintoja seuraavasti:

 • Jos haluat kumota toiminnon, napauta muokkaustilassa undoicon oikeassa yläkulmassa.

 • Paina pitkään undoicon ja napauta redoicon

Huomautus

Kun käytät ulkoista näppäimistöä, voit käyttää pikanäppäimiä: Komento + Z TAI Komento + Vaihto + Z