Tilausominaisuudet (perinteinen käyttökokemus)

Acrobat Reader on ilmainen sovellus, jonka avulla voit avata, tarkastella, allekirjoittaa, tulostaa, merkitä, hakea ja jakaa PDF-tiedostoja. Sinun on kuitenkin ostettava Acrobat Premium -tilaus, jotta pystyt käyttämään seuraavia maksullisia ominaisuuksia:

Katso myös

Näetkö erilaisen käyttöliittymän? Jos kyllä, käytät uutta ja entistä intuitiivisempaa käyttöliittymäämme. Lisätietoja maksullisten toimintojen käytöstä uudessa käyttöliittymässä on uuden käyttökokemuksen ohjeessa. Jos et, jatka lukemista.

Kun ostat Adobe Acrobat Premium -tilauksen,

 • voit käyttää kaikkia edellä mainittuja maksullisia ominaisuuksia Acrobat Reader -mobiilisovelluksessa

 • voit käyttää useimpia maksullisia ominaisuuksia Adobe Acrobat Reader -verkko- ja -tietokonesovelluksessa. Verkko- ja tietokonesovelluksen muokkaustoiminnot ja eSign-toiminnot eivät ole Acrobat Premium -tilaajien käytettävissä.

 • Sinua veloitetaan automaattisesti kuukausittain tai vuosittain tilausehtojesi mukaan.

 • Jos hyväksyt vuositilauksen 7 päivän maksuttoman kokeilutarjouksen, saat sähköpostiviestin, kun kokeilujakso on päättymässä.

  • Ilmaisen kokeilujakson päätyttyä sinulta veloitetaan automaattisesti tilausehtojesi mukainen summa.

  • Voit välttää maksut peruuttamalla tilauksen ennen kokeilujakson päättymistä.

Huomautus

Adobe Acrobat Pron tilaajat voivat käyttää kaikkia edellä mainittuja maksullisia ominaisuuksia Acrobat Readerin mobiili-, tietokone- ja verkkosovelluksessa. Lisätietoja on Adobe Acrobat DC:n jäsenyydet ja hinnoittelu -sivulla.

Luo PDF

Adobe Acrobat Premiumin tai Adobe Acrobat Pro :n käyttäjät voivat muuntaa monia dokumenttityyppejä PDF-muotoon. Tämä online-palvelu edellyttää Internet-yhteyttä.

Voit muuntaa avaamattoman tiedoston PDF-muotoon seuraavasti:

 1. Kirjaudu Adoben pilvitallennustilaan ja avaa tiedostoluettelo (Koti, Tiedostot, Jaetut).

 2. Napauta minkä tahansa tiedoston kohdalla overflowicon > Luo PDF. Voit myös napauttaa plusicon > Luo PDF.

../_images/createmenu.png
 1. Napauta mitä tahansa tiedostosijaintia ja siirry tiedoston kohdalle. Valitse seuraavaksi jokin muu kuin PDF-tiedosto.

 2. Voit skannata sivun nopeasti ja tallentaa sen PDF-muodossa napauttamalla Adobe Scan. Adobe Scan -sovellus avautuu näyttöön tallennustilassa. Tallennettu sivu avautuu Acrobat Readeriin.

../_images/create-pdf-scan.png

Sovellus muuntaa tiedoston automaattisesti PDF-muotoon. Paikalliset tiedostot tallennetaan Adoben pilvitallennustilaan. Muut tiedostot tallennetaan niiden alkuperäiseen sijaintiin.

Voit muuntaa laitteessa olevan kuvatiedoston PDF-muotoon seuraavasti:

 1. Avaa valokuvagalleriassa oleva kuvatiedosto tai mikä tahansa muu laitteessa oleva kuvatiedosto.

 2. Napauta shareicon.

 3. Valitse Adobe Acrobat -sovellus (Muunna PDF-muotoon).

../_images/convertfromgallery.png

PDF-tiedoston vieminen muihin muotoihin

Adobe Acrobat Premium- tai Adobe Acrobat Pro -tilauksella voit viedä jakamattomien PDF-tiedostojen sisällön seuraaviin muotoihin:

 • Dokumenttimuodot: DOCX, DOC, RTF, XLSX ja PPTX

 • Kuvamuodot: JPEG ja PNG

PDF-tiedostoja dokumenttimuotoihin vietäessä voit myös muuntaa skannatun tekstin oikeaksi tekstiksi optisen tekstintunnistuksen avulla. Acrobat tukee monia vientikieliä. OCR-tekstintunnistusta ei voi käyttää kuvamuotoihin vientiin.

Voit viedä PDF-tiedoston seuraavasti:

 1. Kirjaudu sisään Adoben pilvitallennustilaan.

 2. Avaa jakamaton PDF-tiedosto ja napauta overflowicon > Vie PDF.

 3. Voit myös napauttaa missä tahansa tiedostoluettelossa overflowicon > Vie PDF vietävän tiedoston vieressä.

 4. Valitse näyttöön tulevalla Vie PDF -sivulla vientivaihtoehdoksi tarpeen mukaan Dokumentti tai Kuva.

../_images/export-to-doc.png
 1. PDF-tiedoston vieminen dokumenttimuotoon:

  1. Valitse tiedostomuoto Dokumentti-kohdan luettelosta.

  2. Voit vaihtaa kieltä napauttamalla Kieli ja valitsemalla eri kielen. Oletuksena vientikieli on sama kuin asennetun sovelluksen kieli. Acrobat iOS tukee monia vientikieliä.

  3. Napauta Vie.

 2. PDF-tiedoston vieminen kuvamuotoon:

  1. Napauta Kuva ja valitse sitten jompikumpi kahdesta kuvamuodosta:

  ../_images/export-to-image.png
  1. Napauta näyttöön avautuvalla sivulla sivut, jotka haluat viedä kuvina. Voit myös valita kaikki sivut napauttamalla Valitse kaikki.

  ../_images/export-select-pages.png
  1. Jos haluat jakaa viedyt sivut, valitse näytön alalaidasta Jaa kuvat ja suorita työnkulku loppuun.

  2. Jos haluat tallentaa viedyt sivut laitteeseen, valitse Tallenna Valokuvat-kansioon. Näyttöön tulee käyttöoikeusvalintaikkuna, jos Acrobat käyttää Valokuvat-kansiota ensimmäisen kerran. Jatka valitsemalla valintaikkunasta sopiva vaihtoehto.

  Kun kuvat on viety ja tallennettu laitteen Galleriaan, näet vahvistusviestin.

  ../_images/export-image-saved.png

Muokkaa PDF-tiedostoa

Adobe Acrobat Premiumin tai Adobe Acrobat Pro :n käyttäjät voivat muokata PDF-tiedostoja puhelimillaan ja tablet-laitteillaan. Muokkaustoiminnolla voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

 • tekstin ja kuvien lisääminen

 • tekstialueiden poistaminen, siirtäminen ja koon muuttaminen ja tekstin muokkaaminen

 • fontin tyylin, koon, leveyden, värin ja tasauksen muuttaminen

 • tekstin muuttaminen luettelomerkeillä tai numeroilla varustetuksi luetteloksi

 • kuvien poistaminen, siirtäminen, kiertäminen ja koon muuttaminen

 • toimintojen kumoaminen ja tekeminen uudelleen

 • tekstin kopioiminen PDF-tiedostosta ja liittäminen PDF-tiedostoon.

Siirry muokkaustilaan napauttamalla editicon > Muokkaa PDF-tiedostoa.

Muokkaustilassa:

 • Jos haluat muokata tekstiä tai kuvaa, napauta sitä.

 • Jos haluat lisätä tekstiruudun tai kuvan, napauta addtexticon tai addimageicon

../_images/edit-menu.png

Lisätietoja on kohdassa PDF-tiedostojen muokkaaminen.

Järjestä PDF-tiedoston sivut

Sivujen järjesteleminen:

 1. Kirjaudu sisään Adoben pilvitallennustilaan.

 2. Avaa jakamaton tiedosto, napauta editicon ja napauta sitten organizeicon > Järjestä sivut.

../_images/organizemenu.png
 1. Valitse yksi tai useampi sivu ja sitten jokin seuraavista toiminnoista tarpeen mukaan:

  • Sivun kiertäminen: Napauta rotateleft tai rotateright

  • Sivujen järjestäminen uudelleen: Paina sivua pitkään ja vedä se sitten uuteen paikkaan.

  • Sivujen poistaminen: Napauta deleteicon ja vahvista toiminto.

  • Sivujen purkaminen: Napauta extracticon. Puretut sivut tallennetaan automaattisesti laitteeseen nimellä ”Pages from <tiedostonimi=>”.

  • Sivujen lisääminen: Napauta inserticon ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Toinen tiedosto: Voit lisätä toisen tiedoston.

   • Tyhjä sivu: Voit lisätä tyhjän sivun.

   • Uusi(a) sivu(ja) Adobe Scanista: Voit suorittaa skannauksen nopeasti ja lisätä skannatut sivut PDF-tiedostoon. Adobe Scan -sovellus avautuu näyttöön tallennustilassa.

  Valitse pyydettäessä ennen tai jälkeen. Sovellus tallentaa tiedoston automaattisesti.

  ../_images/insert-page.png

Huomautus

Voit kumota tai tehdä uudelleen minkä tahansa toiminnon napauttamalla overflowicon ja sitten undoicon.

Yhdistä tiedostoja

Adobe Acrobat Premium- tai Adobe Acrobat Pro -tilauksella voit yhdistää enintään 12 tiedostoa yhdeksi PDF-tiedostoksi. Voit yhdistää tiedostoja myös integroiduista tiedostosijainneista, kuten Dropboxista ja Drivesta.

Huomioi tiedostoja yhdistettäessä seuraavat rajoitukset:

 • Tarkistusta varten jaettuja tiedostoja ei voi yhdistää.

 • Sinun on kirjauduttava Adoben pilvitallennustilaan.

 • Tämä edellyttää Internet-yhteyttä.

 • Tarvitset Acrobat Reader -tilauksen.

Tiedostojen yhdistäminen:

 1. Paina tiedostoluettelossa tiedostoa pitkään, kunnes valintamerkki tulee näkyviin.

 2. Napauta yhtä tai useampaa tiedostoa tarpeen mukaan. Voit valita enintään 12 jakamatonta tiedostoa.

 3. Napauta overflowicon > Yhdistä tiedostot. Jos valitset muita kuin PDF-tiedostoja, Acrobat muuntaa ne välittömästi PDF-tiedostoiksi.

  ../_images/combine.png

Huomautus

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa tiedostoluettelossa plusicon > Yhdistä tiedostot. Voit myös avata tiedoston ja napauttaa overflowicon > Yhdistä tiedostot. Siirry seuraavaksi tiedostosijaintiin, valitse tiedostot ja napauta Seuraava. Noudata sitten seuraavia ohjeita.

 1. Suorita näyttöön avautuvassa valintaikkunassa yksi tai useampi seuraavista toiminnoista tarpeen mukaan:

  • Jos haluat järjestää tiedostot uudelleen, napauta reordericon ja vedä tiedostoa ylös- tai alaspäin.

  • Jos haluat poistaa tiedoston yhdistämisluettelosta, napauta removecircle tiedoston vieressä.

  • Jos haluat nimetä tiedoston uudelleen, napauta pencilicon tiedoston nimen vieressä ja anna sitten uusi nimi. Tiedoston oletusnimi on ”Yhdistä + (nykyinen päivämäärä)”.

  ../_images/combine2.png
 2. Napauta Yhdistä.

Yhdistetty tiedosto lähetetään automaattisesti Adoben pilvitallennustilaan.

Pakkaa tiedostot

Maksullisella tilauksella voit pienentää tiedostojen kokoa pakkaamalla ne. Pakatut tiedostot käyttävät vähemmän kaistaa sekä helpottavat ja nopeuttavat työskentelyä. Aikaisemmin pakattuja tiedostoja ei voi pakata.

../_images/contextmenu1.png

Jos haluat pakata tiedoston, napauta overflowicon > Pakkaa PDF. Voit myös avata tiedoston napauttamalla Avaa.

Pakattu tiedosto tallennetaan alkuperäisen tiedoston kanssa samaan paikkaan.

Huomautus

Tiedostojen pakkaus voidaan suorittaa vain sellaisille tiedostoille, joita ei vielä ole pakattu millään sovelluksella (Acrobatin tietokoneversio mukaan lukien). Jos yrität pakata aikaisemmin pakatun tiedoston, näyttöön tulee virheilmoitus.

PDF-tiedostojen suojaaminen salasanalla

Adobe Acrobat Premiumin tai Adobe Acrobat Pro DC:n tilaajat voivat suojata PDF-tiedostonsa salasanalla asettamalla dokumentin avaussalasanan.

Kun luot PDF-tiedostolle salasanan, huomioi seuraavat asiat:

 • Sovellus luo tiedostosta kopion, jonka nimi on <tiedoston nimi>_protected, ja tallentaa tiedoston Adoben pilvitallennustilaan. Se ei suojaa tai muuta alkuperäistä tiedostoa.

 • Tiedostoa muuttavat toiminnot, kuten Täytä ja allekirjoita, kommentointi ja muokkaus, estetään mobiililaitteissa.

 • Voit käyttää rajoitettuja toimintoja Acrobatin tietokoneversiolla.

 • Voit poistaa salasanan Acrobatin tietokoneversiossa (sinun on tiedettävä alkuperäinen salasana).

 • Muokkausta varten ei ole erillistä salasanaa. Jos käyttäjä pystyy avaamaan tiedoston, hän pystyy muokkaamaan tiedostoa.

 • Acrobat Reader -mobiilisovellus ei tällä hetkellä tue salasanasuojattujen PDF-tiedostojen tulostamista.

Voit suojata tiedoston salasanalla avatussa PDF-tiedostossa tai missä tahansa tiedostoluettelossa:

 1. Napauta overflowicon.

 2. Napauta protecticon.

../_images/protect.png
 1. Anna salasana ja vahvista se. Käytä vain tuettuja merkkejä.

 2. Napauta Aseta salasana.

../_images/setpassword.png

Tuetut merkit

Kun luot salasanan PDF-tiedoston suojaamiseksi salasanalla, voit käyttää vain alla mainittuja kirjaimia, numeroita ja tuettuja merkkejä. Jos salasanassa on merkkejä, joita ei tueta, näyttöön tulee virheilmoitus.

Tuetut merkit: !, “, “, #, $, %, &, ‘, (, ), *, +, ,, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, < , =, > , ?, @, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [, \, ], ^, _, `, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, {, |, }, ~

Avaa suojattu tiedosto

Salasanalla suojatun tiedoston avaamista varten on tiedettävä salasana.

Huomautus

Unohtunutta salasanaa ei voi palauttaa.

 1. Avaa suojattu tiedosto.

 2. Anna salasana.

 3. Napauta OK.

../_images/enterpassword.png

Unohtuneet salasanat

Salasanatoiminto on suunniteltu suojaamaan dokumenttejasi vihamielisiltä hyökkäyksiltä ja ei-toivotulta katselulta. Tästä syystä kadonnutta salasanaa ei voi palauttaa. Ota seuraavat asiat huomioon:

 • DC-mobiilituotteen salasanasuojaus toimii tietokoneella samalla tavalla.

 • Salasana kannattaa aina varmuuskopioida turvallisella tavalla, jos uskot, että saatat unohtaa sen.

 • Kun suojaat tiedoston salasanalla, Acrobat Reader luo uuden tiedoston. Alkuperäistä tiedostoa ei suojata salasanalla, ja voit aina palauttaa tämän tiedoston laitteestasi.