Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób mogę zarządzać subskrypcjami?

Usługi subskrypcji Aktywowanie subskrypcji Anulowanie subskrypcji

Jak uzyskać dostęp do plików i je udostępniać?

Otwieranie załączników wiadomości e-mail Otwieranie pliku z chmury Otwieranie pliku w przeglądarce

Jak skonfigurować aplikację i rozwiązać problemy z nią związane?

Ustawienia Rozwiązywanie problemów i opinie Uzyskiwanie pomocy i wyszukiwanie odpowiedzi


Logowanie

Logowanie jest wymagane w przypadku funkcji korzystających z usług, ale zapewnia również wiele innych korzyści:

  • Dostęp do bezpłatnych funkcji, które wykorzystują usługi internetowe

  • Dostęp do zaawansowanych funkcji, które stanowią część usług subskrypcji

  • Włączanie usługi powiadamiania, która informuje o zmianach w plikach, aktualizacjach obiegu pracy, udziale w recenzowaniu itd.

  • Automatyczne zapisywanie większości zmian dotyczących plików w usłudze Document Cloud, które nie tylko chroni Twoją pracę, ale pozwala na dostęp do plików na każdym urządzeniu

  • Automatyczne logowanie do programów Acrobat i Adobe Scan

Możesz zalogować się w usłudze Document Cloud za pomocą identyfikatora Adobe ID, konta Facebook, konta Google lub identyfikatora Google ID, a także za pomocą obsługiwanych firmowych poświadczeń.

  1. Otwórz aplikację.

  2. Wybierz sposób logowania:

  • Dotknij opcji logowania przez dostawcę zewnętrznego: Facebook, Google lub Apple.

  • Dotknij pozycji Zaloguj się, aby użyć identyfikatora Adobe ID, a następnie wprowadź adres e-mail i hasło.

  • Dotknij pozycji Zarejestruj się, aby utworzyć nowy identyfikator Adobe ID.

../_images/signinmain.png

Logowanie za pomocą identyfikatora firmy lub szkoły

Większość użytkowników posiada jedno poświadczenie logowania. Dla nich widoczny jest tylko jeden zestaw ekranów. Jeśli jesteś członkiem organizacji i posiadasz inny identyfikator, może zostać wyświetlony monit o wybór osobistego identyfikatora lub identyfikatora firmowego. Jeśli tak, wybierz konto i zaloguj się przy użyciu danych powiązanych z tym kontem.

../_images/selectaccount.png

Wylogowywanie

Po wylogowaniu nie można uzyskać dostępu do usług subskrypcji, ani dokumentów i obiegów pracy w trybie online.

Aby się wylogować, dotknij kolejno profileicon > Wyloguj.