Skanne til PDF

Denne nettjenesten krever en Internett-tilkobling.

Hvis du har installert Adobe Scan-appen, kan du starte den fra Acrobat Reader, skanne et dokument og konvertere det automatisk til PDF.

Den gratis Adobe Scan PDF-skanneappen gjør om enheten til en kraftig, portabel PDF-skanner som gjenkjenner tekst automatisk (OCR). Adobe Scan gjøre om alt mulig – kvitteringer, notater, dokumenter, bilder, visittkort, tavler – til en Adobe PDF-fil med tekst du kan bruke på nytt fra hver PDF- og bildeskanning.

I tillegg til å opprette PDF-er som du deretter kan importere til Acrobat Reader, kan du med Adobe Scan gjøre følgende:

  • Redigere skanningen

  • Legge til bilder fra enheten

  • Omordne sider

  • Beskjære sider

  • Justere fargen

  • Roter sider

  • Slett sider

Filen sendes automatisk til Adobes Opprett PDF-tjeneste og lastes opp til Adobes skybaserte lagring.

Start en skanning

Slik starter du skanneappen for å åpne en skannefil eller opprette en ny skanning:

  1. Logg på Adobes skybaserte lagring.

  2. Trykk på ikon for pluss-tegn og deretter på ikon for kamera Ny skanning.

  3. Når skanneappen åpnes, følger du arbeidsflyten.

../../_images/fab-menu.png

Filen sendes automatisk til Adobes Opprett PDF-tjeneste og lastes opp til Adobes skybaserte lagring.