Tervetuloa tekoälyn sukupolveen.

Generatiivisen tekoälyn koko voima. Kaikki Adoben työkalut, joista pidät. Luovuuden ja tuottavuuden uusi aika on tullut.

Tervetuloa tekoälyn sukupolveen.

Generatiivisen tekoälyn koko voima. Kaikki Adoben työkalut, joista pidät. Luovuuden ja tuottavuuden uusi aika on tullut.

Luo merkityksellisiä kokemuksia.

Generatiivinen tekoäly vapauttaa meidät luomaan, tutkimaan ja venyttämään rajoja ennennäkemättömällä tavalla sekä säästää aikaa todella tärkeisiin asioihin. Se on seuraava vaihe vuosikymmenellä, jolla on panostettu Adobe Sensein kehitykseen. Oikein käytettynä se voi rikastuttaa luovuutta ja älykkyyttä korvaamatta kuitenkaan inhimillisen mielikuvituksen omaa kauneutta ja voimaa.

 

Tekoälyn sukupolvi on täällä.

Tässä on Adobe Firefly.

Unelmoi isommin, tee kokeiluja ja luo loputon sarja kuvia Fireflyn generatiivisella tekoälyllä. Uutta Creative Cloudissa, nyt saatavana kaupalliseen käyttöön.

Tutustu Adobe Sensei GenAI:hin Experience Cloudissa.

Nopeammin etenevät projektit. Helpommat markkinointiprosessit. Lisäksi tarjolla on paljon muuta, kun käytät apuna Sensei GenAI:tä, joka on nyt osa Adobe Experience Cloudia.

Tutustu kaikkeen generatiiviseen tekoälyyn liittyvään.

Katso Adobe Summitin avauspuheenvuoro.

Lue lisää kokemuksiin perustuvasta kasvusta sekä generatiivisen tekoälyn uusimmista innovaatioista yrityksille.

Generatiivisen tekoälyn tuonti Adobe Creative Cloudiin.

Katso, kun David Wadhwani, joka on Adoben President, Digital Media Business, kertoo lisää.

Vastuullista innovointia generatiivisen tekoälyn aikakaudella.

Lue Executive Vice President, General Counsel ja Chief Trust Officer Dana Raon blogi.

Esittelyssä Firefly

David Wadhwani, President, Digital Media Business

Miten Firefly-mallia koulutettiin?

Ely Greenfield, Chief Technology Officer

Mitä voi luoda nyt ja seuraavaksi?

David Wadhwani, President, Digital Media Business

Firefly-sisällön käyttö työssä

Ely Greenfield, Chief Technology Officer

Sisällön valtuudet (Content credentials) selkeästi kuvattuina

Dana Rao, EVP, General Counsel ja Chief Trust Officer

Miten Firefly auttaa luovia tekijöitä?

Brooke Hopper, Principal Designer

Painopiste eettisessä kehityksessä

Dana Rao, EVP, General Counsel ja Chief Trust Officer

Miten sisällön tuottajille maksetaan?

David Wadhwani, President, Digital Media Business

Minkä parissa työskentelemme parhaillaan?

Tutkimme aktiivisesti uusia tapoja, joilla generatiivinen tekoäly voi auttaa luovia tekijöitä ilmaisemaan ideoitaan.

VAIHEITTAINEN OHJATTAVA KUVASYNTEESI

Helppoja siveltimen vetoja, uskomattomia tuloksia.

Tyypillisesti kuvien muokkaus vaatii tietyn tasoisia taitoja ja silloinkin tietyn määrän yrityksiä ja erehdyksiä. Vaiheittainen ohjattava kuvasynteesi tutkii, miten yksinkertaiset merkit (kuten kynällä piirretyt viivat) voidaan yhdistää tekoälyyn haluttuja tuloksia varten vain muutamalla siveltimen vedolla.

MUKAUTETTAVA DIFFUUSIO

Viljele yksilöllistä tyyliäsi tekoälyn avulla.

Kuvia luotaessa voi olla haastavaa saavuttaa tarkasti visuaalinen estetiikka, jota projektissa tarvitaan. Mukautettavan diffuusion avulla luova tekijä voi valita, mitä kuvat kertovat generatiiviselle tekoälylle. Tällöin voidaan hallita luovemmin yksittäisiä kuvia ja käyttää valintoja helpommin työkokonaisuudessa.

GENERATIIVINEN KUVIEN SOMMITTELU

Luonnollisen näköisiä kuvayhdistelmiä.

Elementtien yhdistely kahdesta tai useammasta valokuvasta (sommittelu) on helppoa sinänsä, mutta hyvien tulosten saavuttaminen on vaikeaa. Luovat tekijät voivat säästää aikaa värien, varjostusten, perspektiivin, varjojen ja muiden kohteiden korjauksessa generatiivisen kuvien sommittelun avulla. Tekoälyn ansiosta aiemmin monta vaihetta sisältänyt prosessi on nyt helppo ja mutkaton.

Kysymyksiä? Meiltä saat vastaukset.

Generatiivinen tekoäly on tekoälyn muoto, joka pystyy muuntamaan tavalliset sanat ja muut syötteet uskomattomiksi asioiksi. Vaikka tätä teknologiaa koskeva keskustelu on painottunut tekoälypohjaiseen kuvien ja taiteen luontiin, generatiivinen tekoäly pystyy paljon enempäänkin kuin staattisten kuvien luontiin tekstikehotteista. Kuka tahansa voi luoda videoita, dokumentteja ja digitaalisia kokemuksia sekä runsaita kuvia ja taidetta vain muutamalla lyhyellä sanalla ja oikeanlaisella tekoälypohjaisella toiminnolla. Tekoälypohjaisista taidetoiminnoista voi olla hyötyä myös tuotettaessa ”luovia rakennuspalikoita”, kuten siveltimiä, vektoreita ja pintakuvioita, jotka voivat täydentää sisältöosien perustaa tai muodostaa sen.

Generatiivinen tekoäly toimii samalla tavalla kuin muunlaiset tekoälytoiminnot, jotka tuottavat tietynlaisia tuloksia käyttämällä koneoppimismallia ja suuria tietojoukkoja. Kuvien luonnissa tekoälymallia koulutetaan sadoilla miljoonilla kuvilla, jotta se oppii kuvioita ja pystyy tuottamaan uusia kuvia tietojoukkonsa pohjalta. Generatiivinen tekoäly ei kuitenkaan rajoitu vain kuviin. Sillä voidaan tuottaa myös videoita, dokumentteja, digitaalisia kokemuksia ja paljon muuta pelkän tekstikehotteen tai muun syötteen perusteella.

Generatiivinen tekoäly voi syventää luovuutta antamalla käyttäjille uusia tapoja kuvitella, tehdä kokeiluja ja elävöittää ideoitaan. Generatiivisten tekoälymallien tuoteperheenä Firefly on ainutlaatuinen, koska Adobe aikoo tehdä siitä enemmän kuin pelkän tekstiä kuviksi muuntavan tekoälypohjaisen toiminnon. Adobe Fireflyn on tarkoitus täydentää luovia työkaluja, jotka Adoben luovat tekijät tuntevat ja joista he pitävät. Niillä voidaan muokata ja tuottaa tekstipohjaisesti erilaisia mediamuotoja stillkuvista videoon ja 3D:hen sekä luoda työkaluja, kuten siveltimiä, vektoreita, pintakuvioita ja paljon muuta.

Fireflyn osalta tulevaisuuden visiona on, että tekijät pystyvät käyttämään jokapäiväistä kieltä ja muita syötteitä suunnittelumuunnelmien testaukseen, häiriöiden poistoon kuvista, elementtien lisäykseen kuvitukseen, videon tunnelman muuttamiseen, pintakuvioinnin lisäykseen 3D-objekteihin, digitaalisten kokemusten luontiin ja moneen muuhun tarkoitukseen. Sen jälkeen heidän halutaan voivan mukauttaa ja muokata sisältöään saumattomasti käyttämällä Fireflyn ja muiden Creative Cloud -työkalujen yhdistelmää.

Tekoäly käyttää koneoppimismallia, suuria tietojoukkoja ja kuviotunnistusta. Niiden avulla tuotetaan erityisiä tuloksia, kuten henkilökohtaisesti räätälöityjä suosituksia, puheentunnistusta, käännöksiä eri kielille ja paljon muuta. Generatiivinen tekoäly on tekoälyn muoto, joka luo jotakin uutta ja uniikkia, kuten tekstiä kuvia, videoita ja digitaalisia kokemuksia.

Adobella on kehitetty ja otettu käyttöön generatiivisen tekoälyn toimintoja yrityksen tekoälyn etiikkaa koskevien periaatteiden eli luotettavuuden, vastuullisuuden ja avoimuuden pohjalta. Lue blogijulkaisustamme lisää lähestymistavastamme ja sitoutumisestamme generatiivisen tekoälyn kehitykseen niin, että siinä kunnioitetaan asiakkaita ja noudatetaan yrityksemme arvoja.

Onko sinulla kysymys, johon ei vastata tässä?

Lähetä sähköpostia osoitteeseen Generative-AI@adobe.com