הסמל של Adobe

תנאים והתניות

מיאון אחריות למבצעי הנחות

(מחלקת המכירות הישירות של Adobe)

המבצע זמין בכל העולם למנויים חדשים או קיימים ב-Adobe Spark שרוכשים ישירות מהאתר spark.adobe.com. ניתן להירשם לתוכנית של Adobe Spark למשתמשים פרטיים למינוי חודשי בעלות של ... לחודש (לא כולל תשלומים רלוונטיים נוספים של מיסים/מע"מ) ללא חיוב ב-60 הימים הראשונים.

למנויים חודשיים, החודשיים שניתנים בחינם יתחילו מרגע השליחה של פרטי התשלום. אנחנו לא נחייב אותך במחזור החיוב של החודשיים הראשונים. החיוב יהיה על סך ... בנוסף למיסים הרלוונטיים (כגון מע"מ כאשר התעריף שצוין לא כולל מע"מ) בכל חודש החל ממחזור החיוב של החודש השלישי. המינוי החודשי שלך ימשיך ללא הודעת חידוש עד לביטולו. אם המינוי יבוטל במהלך מחזור החיוב של החודש הראשון או השני, כרטיס האשראי שלך לא יחויב והשירות ימשיך להיות זמין לשימושך עד לסופו של מחזור החיוב של אותו חודש שני. מתחילתו של מחזור החיוב של החודש השלישי, אם המינוי יבוטל תוך 14 ימים ממחזור החיוב הזה, אנחנו נעניק לך החזר מלא. אם המינוי יבוטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. מאחר שאין חוזה שנתי, התעריף החודשי כפוף לשינוי, אך תישלח הודעה על כל שינוי בתעריף החודשי עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלה. ניתן לבטל בכל עת דרך הדף 'ניהול החשבון' או ביצירת קשר עם שירות הלקוחות באזורך.   

למנויים שנתיים, החודשיים שניתנים בחינם יתחילו מרגע השליחה של פרטי התשלום. אנחנו לא נחייב אותך במהלך החודשיים הראשונים. עם תום התקופה שניתנת בחינם, אנחנו נחייב אותך בסכום של ... בנוסף למיסים הרלוונטיים (כגון מע"מ אם התעריף שצוין לא כולל מע"מ) בתשלום אחד מראש עבור 12 חודשים בתחילתו של החודש השלישי. המינוי השנתי שלך ל-12 חודשים ימשיך עד לביטולו ביוזמתך. אם המינוי יבוטל במהלך מחזור החיוב של החודש הראשון או השני, כרטיס האשראי שלך לא יחויב והשירות ימשיך להיות זמין לשימושך עד לסופו של מחזור החיוב של אותו חודש שני. מתחילתו של מחזור החיוב של החודש השלישי, אם המינוי יבוטל תוך 14 ימים אנחנו נעניק לך החזר מלא. אם המינוי יבוטל לאחר 14 ימים ומעלה, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החוזה.

ניתן לבטל בכל עת דרך הדף 'ניהול החשבון' או באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות באזורך.    

תנאים כלליים: המבצע תקף רק למשתמשים בגילאי 18 שנה ומעלה. ההצעה אינה תקפה עבור תושבים או לקוחות במדינות הנתונות תחת אמברגו ותושבים או לקוחות במדינות הכפופות למגבלות יצוא מקומיות או למגבלות יצוא של ארה"ב. ההצעה והמחירים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת על רקע נסיבות לא צפויות. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר, לשלב או לפדות את ההצעה תמורת מזומנים או סחורות ושירותים אחרים שלא צוינו כאן במפורש ככלולים. כפוף לזמינות במדינה שבה מתגורר מבצע הרכישה. 

תנאים והתניות נוספים עשויים לחול. הצעה זו בטלה במקומות שבהם היא אסורה או מוגבלת על-פי חוק.