Adobe-logo

Vilkår

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR RABATTILBUD 

(Adobe Direct Sales)

* Tilbudet er tilgjengelig verden over for nye og eksisterende Adobe Spark-abonnenter som kjøper direkte fra spark.adobe.com. Registrer deg for et månedsabonnement på Adobe Spark for enkeltpersoner for ... (pluss mva.) – du blir ikke fakturert på 60 dager.

For månedsabonnenter starter de to gratismånedene i det øyeblikket betalingsinformasjonen sendes inn. Du blir ikke belastet for de første to månedenes faktureringssyklus. Hver måned, fra den tredje månedens faktureringssyklus, blir du belastet med ... pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Månedsabonnementet fortsetter uten varsel om fornyelse helt til det avbrytes. Hvis du kansellerer i løpet av den første eller andre månedlige faktureringssyklusen, belastes ikke kredittkortet, og tjenesten fortsetter frem til slutten av den andre månedens faktureringssyklus. Fra og med den tredje månedens faktureringssyklus refunderer vi hele beløpet hvis du kansellerer innen 14 dager etter at faktureringssyklusen har startet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Ettersom det ikke finnes noen årlig kontrakt, kan månedsprisen din endres, men du vil bli varslet om eventuelle prisendringer med en mulighet til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område.   

For årsabonnenter starter de to gratismånedene i det øyeblikket betalingsinformasjonen sendes inn. Du blir ikke belastet for de første to månedene. Etter gratisperioden blir du belastet med ... pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen) i form av en 12-måneders forhåndsavgift fra og med tredje måned. Årsabonnementet på 12 måneder fortsetter helt til det kanselleres. Hvis du kansellerer i løpet av den første eller andre månedlige faktureringssyklusen, belastes ikke kredittkortet, og tjenesten fortsetter frem til slutten av den andre månedens faktureringssyklus. Fra og med den tredje månedens faktureringssyklus refunderer vi hele beløpet hvis du kansellerer innen 14 dager. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av perioden.

Kanselleringer kan gjennomføres når som helst ved å gå til kontohåndteringssiden* eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område.    

Generelle vilkår: Gjelder kun for kvalifiserte personer som er 18 år eller eldre. Innbyggere i land underlagt embargo eller land som er underlagt eksportbegrensninger av USA eller lokalt, er ikke kvalifisert. Tilbudene og prisene kan endres uten varsel ved uforutsette omstendigheter. Tilbudene kan ikke tildeles, byttes, selges, overføres eller kombineres – eller innløses mot kontanter eller andre varer og tjenester som ikke uttrykkelig er inkludert. Tilbudet er avhengig av tilgjengelighet der mottakeren bor. 

Ytterligere vilkår kan gjelde. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT LOVMESSIGE BEGRENSNINGER.