Logo firmy Adobe

Warunki

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE OFERT RABATOWYCH 

(Sprzedaż bezpośrednia Adobe)
Oferta jest dostępna na całym świecie dla nowych lub dotychczasowych użytkowników usługi Adobe Spark, którzy kupują bezpośrednio na stronie spark.adobe.com. Zarejestruj się w celu uzyskania miesięcznego członkostwa Adobe Spark dla klientów indywidualnych za ... (plus należne podatki, na przykład VAT), a przez 60 dni nie będą naliczane opłaty.

W przypadku członkostwa miesięcznego bezpłatne 2 miesiące zaczynają się z chwilą przesłania szczegółów płatności. Za pierwsze dwa miesięczne cykle rozliczeniowe nie zostaną naliczone opłaty. Opłata w wysokości ... plus należne podatki (takie jak VAT, gdy wskazana stawka go nie zawiera) będzie naliczana co miesiąc, począwszy od trzeciego miesięcznego cyklu rozliczeniowego. Członkostwo miesięczne będzie kontynuowane bez powiadamiania o odnowieniu, dopóki go nie anulujesz. Jeśli anulujesz podczas pierwszego lub drugiego miesięcznego cyklu rozliczeniowego, karta kredytowa nie zostanie obciążona, a usługa będzie kontynuowana do końca drugiego miesięcznego cyklu rozliczeniowego. Jeśli anulujesz członkostwo w trzecim miesięcznym cyklu rozliczeniowym, to w przypadku anulowania w ciągu pierwszych 14 dni cyklu rozliczeniowego otrzymasz pełen zwrot pieniędzy. Jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa jest kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w danym miesiącu. Ponieważ nie ma umowy rocznej, cena miesięczna może ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania planu zgodnie z niniejszymi warunkami. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta w regionie.   

W przypadku członkostwa rocznego bezpłatne 2 miesiące zaczynają się z chwilą przesłania danych płatności. Za pierwsze dwa miesiące nie zostaną naliczone opłaty.Po upływie bezpłatnego okresu zostanie naliczona opłata w wysokości ... plus należne podatki (takie jak VAT, gdy wskazana stawka go nie zawiera) jako 12-miesięczna, pobierana z góry płatność — począwszy od trzeciego miesiąca. 12-miesięczne członkostwo będzie kontynuowane do czasu anulowania.Jeśli anulujesz podczas pierwszego lub drugiego miesięcznego cyklu rozliczeniowego, karta kredytowa nie zostanie obciążona, a usługa będzie kontynuowana do końca drugiego miesięcznego cyklu rozliczeniowego. Jeśli anulujesz członkostwo w trzecim miesięcznym cyklu rozliczeniowym, to w przypadku anulowania w ciągu pierwszych 14 dni otrzymasz pełen zwrot pieniędzy.Jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa jest kontynuowana do końca okresu obowiązywania.

Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem, a także kontaktując się z działem obsługi klienta w regionie.    

Warunki ogólne: Oferta obowiązuje tylko dla określonych osób mających ukończone 18 lat. Obywatele i mieszkańcy krajów objętych embargiem lub ograniczeniami eksportu nałożonymi przez USA lub lokalnie nie mogą skorzystać z oferty. Oferta i ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Tej oferty nie można cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami lub ofertami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi, których nie wymieniono jawnie w tych warunkach. Oferta może ulec zmianie zależnie od kraju zamieszkania odbiorców. 

Mogą obowiązywać dodatkowe warunki. OFERTA JEST NIEWAŻNA W MIEJSCACH, GDZIE PODLEGA OGRANICZENIOM PRAWNYM.