Pasiūlymas pradeda galioti 2017 m. sausio 30 d. ir baigia galioti 2017 m. kovo 3 d. Pasiūlymas galioja visame pasaulyje, išskyrus Šiaurės Ameriką, Kanadą, Australiją ir Naująją Zelandiją. Jis galioja tik klientams, turintiems CS3 arba paskesnę versiją. Serijos numeriai tikrinami perkant, jie negali būti prieš tai panaudoti kitose akcijose. Gaukite „Creative Cloud for teams“ pavienės programos planą už 19,99 €/mėn. vienam vartotojui be PVM (29,99 €/mėn. vienam vartotojui be įprastos kainos PVM), „Creative Cloud for teams“ visų programų planą už 49,99 €/mėn. vienam vartotojui be PVM (69,99 €/mėn. vienam vartotojui be įprastos kainos PVM) arba „Creative Cloud for teams“ visų programų planą bei „Adobe Stock“ narystę už 79,98 €/mėn. vienam vartotojui be PVM (99,98 €/mėn. vienam vartotojui be įprastos kainos PVM) pirkdami „Adobe“ parduotuvėje arba skambindami tiesiai į „Adobe“. Būtina 12 mėnesių narystė. Kai pasiūlymo terminas baigiasi, mokėjimas už jūsų narystę automatiškai atliekamas taikant įprastinį narystės tarifą, nebent būtumėte nusprendę narystę pakeisti arba atšaukti. Pasiūlymas negalioja švietimo įstaigoms.

 

Galioja tik reikalavimus atitinkantiems asmenims nuo 18 m. Šalių, kurioms taikomas embargas arba JAV ar vietiniai eksporto apribojimai, gyventojai arba juridiniai asmenys pasinaudoti pasiūlymu negali. Kadangi „Adobe“ produktai ir paslaugos platinami per „Adobe“ prekybos atstovus arba kitus kanalų partnerius ir subjektus (toliau – „partneriai“), „Adobe“ negali garantuoti ir negarantuoja, kad galutinis vartotojas gaus tam tikrą konkrečią nuolaidą. Partneriai nustato faktinę licencijos kainą kiekvienam galutiniam vartotojui. Pasiūlyme nurodytos tik apytikslės rinkos kainos. Pasiūlymas ir kainos gali būti pakeisti neperspėjus dėl nenumatytų aplinkybių. Pasiūlymo negalima priskirti, iškeisti, parduoti, perduoti, sujungti arba iškeisti į pinigus ar kitas prekes ir paslaugas, kurios čia nėra aiškiai nurodytos. Galimybė pasinaudoti pasiūlymu priklauso nuo kliento gyvenamosios vietos. Gali būti taikomos papildomos sąlygos. NEGALIOJA, JEI TAI DRAUDŽIAMA AR RIBOJAMA ĮSTATYMAIS.